Onder druk wordt alles vloeibaar

Roelof Ham • 97 - 2021 • Uitgave: 2
Als ik de woorden van dit artikel typ zitten we in de laatste dagen van het bewogen jaar 2020. Wat de eerste maanden van het nieuwe jaar 2021 zullen brengen weet ik nog niet. U wel, want u leest dit in februari. Waarschijnlijk, zo schat ik in, zal er een begin zijn gemaakt met de vaccinatie tegen het corona-virus ‘SARS-CoV-2’ zoals het officieel wordt genoemd. Ik hoop dat het leven daardoor teruggaat naar het oude. Dat zou fijn zijn, zeker in het licht van wat we hebben meegemaakt.

Want wat een jaar hebben wij gehad. Een jaar waarin dingen mogelijk bleken die we nooit hadden kunnen bedenken en dat allemaal vanwege een klein virus dat de wereld in haar greep hield en leidde tot miljoenen zieken en sterfgevallen. Exacte getallen zijn (nog) niet bekend, maar men schat in dat in 2020 wereldwijd zeker 80 miljoen mensen besmet zijn geraakt en ruim 1,75 miljoen mensen zijn overleden. In Nederland zelf zijn we op het moment van schrijven inmiddels de 765.000 besmettingen gepasseerd en zijn er officieel meer dan 11.000 doden. Waarschijnlijk zijn die getallen in werkelijkheid nog hoger, want niet alle besmettingen en sterfgevallen worden opgepakt en geregistreerd.

Grote offers
Het gevolg hiervan is een wereld in het slot. Het gevleugelde woord daarbij is ‘lockdown’. In Nederland hadden we feitelijk drie van deze lockdowns. De eerste was een intelligente, de tweede een gedeeltelijke en de derde een harde lockdown. Hoe het beestje echter ook heette, het kwam steeds op hetzelfde neer: het leven kwam in meer of mindere mate stil te liggen. Zo waren alle horecagelegenheden, musea, theaters en bioscopen gesloten, werd de vrije toegang tot verpleeghuizen (deels) stopgezet en gingen bijna alle grotere en kleinere evenementen dit jaar niet door. Ook in de kerken is het effect gevoeld, want veel kerken hebben in 2020 een deel van hun diensten gehouden zonder dat ze voor publiek toegankelijk waren of hebben zelfs tijdelijk helemaal geen diensten gehad. Het was voor velen al met al een zwaar jaar met een eenzame feestmaand ter afsluiting. Grote offers zijn gebracht.
Ook economisch is het een ongekend jaar geweest. De gevolgen van het virus op de economieën van de wereld zijn gigantisch geweest en Nederland is daarbij de dans niet ontsprongen. We hebben als land dit jaar al meer dan 90 miljard Euro in de economie gepompt ten gevolge van de uitbraak. Dit is voor een groot deel opgegaan aan loonsteun in de zogenaamde NOW-regelingen, maar is er ook geld gegaan naar belastingmaatregelen, steun aan ZZP-ers en bonussen voor het zorgpersoneel. Als je bedenkt dat Nederland in 2019 een rijksbegroting had van 302 miljard inkomsten en bijna 287 miljard uitgaven, dan plaatst dat deze economische maatregelen in het juiste licht: het is ongehoord en historisch wat er is gebeurd.

Grote impact
In het sociale verkeer heeft het virus misschien nog wel de grootste impact gehad. We leven inmiddels alweer maanden in de ‘anderhalvemetersamenleving’ en mondkapjes zijn een wettelijk eis geworden, in ieder geval tot 1 maart. Elkaar ontmoeten of op reis gaan is er bijna niet meer bij, in winkels en openbare ruimtes mag je nog maar met zoveel mensen zijn als je er al moet zijn en uitgaan of je geloof beleven, ik schreef het al, kan niet meer zoals we dat gewend waren. Daarnaast mogen uitvaarten nog maar met een beperkt aantal mensen, net als huwelijken en verjaardagen. En dat is dan als er geen lockdown is, want in dat geval worden maatregelen nog verder aangescherpt.

Dit alles kon allemaal binnen enkele weken en soms zelfs dagen gerealiseerd worden en nog altijd gaat dit voort. Zo worden vaccins in razend tempo ontwikkeld en ingekocht en er wordt niet gevraagd naar de prijs. Mag je daarbij weigeren gevaccineerd te worden en mogen daar gevolgen aan worden verbonden? Het zijn serieuze vragen die gesteld worden. Koste wat het kost moet en zal het rondkomen. Het toont ons: als het moet kan er veel. Heel veel.

Het schrikbeeld
Deze waarheid is voor ons die uitzien naar de komst van onze Heer Jezus zoals de Bijbel ons dat leert, heel erg belangrijk. Waar je in het verleden misschien nog dacht dat dingen zo’n vaart niet zouden lopen in jouw tijd, kun je dat na 2020 niet meer zo volhouden. Onder druk wordt alles vloeibaar en kunnen dingen heel snel gaan, zo is gebleken.
Neem Openbaring 13:16-17 waar staat geschreven: ‘Verder liet het (het tweede beest) bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.’
Er is al heel veel gespeculeerd over de aard van dit teken en in recente jaren is door veel Bijbelonderzoekers en theologen overtuigend aangetoond dat het technisch binnen de mogelijkheden van het heden ligt om een teken als dit in het economische verkeer in te voeren. Toch heb ik me altijd afgevraagd hoe dat praktisch en politiek verwezenlijkt kon worden. Het mag technisch mogelijk zijn, maar doe dit maar eens wereldwijd en universeel en dan ook nog binnen het tijdspad dat de Bijbel ons voorhoudt. Met zoveel volken, landen, talen en politieke systemen op onze aarde voorwaar geen sinecure.
Na het jaar 2020 zijn mijn ogen echter opengegaan: het schrikbeeld van Openbaring 13 is slechts één ingrijpende gebeurtenis van ons verwijderd. Als de bedreiging maar groot genoeg is, als de noodzaak maar afdoende wordt gevoeld, dan zal alles mogelijk zijn, ook dit.

Een mysterie
Wat nodig is, is een katalysator, dat wil zeggen een gebeurtenis waardoor anderszins trage reacties versneld worden. Wat die katalysator zal zijn is voor ons nog een mysterie. In Mattheüs 24 waarschuwt onze Heer voor oorlogen, rampen, hongersnoden en besmettelijke ziekten (!): ‘U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen’ (Mattheüs 24:6-7).
Al deze dingen kunnen in zichzelf volgens mij een katalysator zijn, maar stel je voor dat ze in combinatie voorkomen. Wat een onvoorstelbare versnelling zal dat kunnen geven! Het is niet ondenkbaar dat een dergelijke combinatie van rampspoed ons treft, want de Bijbel schetst ons in de tekenen van de tijd een beeld van toenemende chaos voorafgaand aan de terugkomst van onze Heer. De angst en onzekerheid die de wereld dan in haar greep zullen krijgen, zullen waarschijnlijk een veelvoud zijn van wat we nu meemaken. Met de noodzaak en drive die dat geeft, zal alles mogelijk zijn. De tegenmachten van de antichrist en de duivel die dan op aarde regeren, zullen vrij spel hebben.

Waakzaamheid
Maar het is niet alleen een toekomstscenario. Ook in onze tijd kunnen dingen keren als gevolg van omstandigheden zo is gebleken in 2020 en deze veranderingen hoeven echt niet altijd ten goede te zijn voor ons die Christus willen volgen. Ook al is de grote verdrukking van de laatste zeven jaar voor de komst van Jezus nog niet begonnen en is de antichrist nog niet geopenbaard, ook nu kunnen dingen opeens anders worden. Waakzaamheid is daarom voortdurend geboden. Toch mogen we altijd weten dat de Heer zal overwinnen. Elke tegenslag, elke rampspoed, iedere duisternis gaat voorbij. De Heer zal triomferen hoe duister het ook mag worden. Dat mag ons hoop geven, ook in het licht van de onzekerheid van het leven. Totdat de dag daar is dat Jezus ons thuishaalt om voor altijd bij Hem te zijn.

Roelof Ham

Roelof Ham
Als enthousiast volger van Jezus Christus ben ik in mijn dagelijks leven voorganger en schrijver. Ik ben de auteur van de eindtijdthriller ‘Iedermans Ondergang’ (uitgegeven bij Triple Boeken). Daarnaast schrijf ik artikelen voor verschillende publicaties waaronder dit blad. Als voorganger dien ik de Baptistengemeente Delfzijl.
Ik ben getrouwd met Deborah en heb twee tienerkinderen (Simon en Rosalie). Als ik vrij ben lees ik graag, zing ik bij mijn zeer middelmatige gitaarspel en verzamel ik oude computerspellen. Daarnaast besteed ik veel tijd aan mijn YouTube-kanaal ‘de dominee spreekt’ en mijn website www.roelofham.nl.