Uithuilen en opnieuw beginnen

Els ter Welle • 97 - 2021 • Uitgave: 9
‘Al valt de rechtvaardige zeven maal, hij staat weer op’ (Spreuken 24:16).

Ik struikel bij deze tekst over het woord ‘rechtvaardige’. Want voor God ben je pas rechtvaardig als je in alles Zijn geboden onderhoudt. Dat is behoorlijk heftig!

De meeste mensen vinden dat ze wel fouten hebben gemaakt, maar dat ze ook veel goeds hebben gedaan. Streept God die verkeerde dingen dan niet tegen de goede weg? Hij zal zeker ook uw goede werken in ogenschouw nemen. Maar als we gestolen hebben en we staan voor de rechter, zouden we dan kunnen zeggen: “Ik heb nog nooit iemand vermoord en heel veel goede dingen gedaan, wilt u me alstublieft vrijspreken van diefstal?” Zo werkt het niet in het aardse rechtssysteem en ook niet bij God.

De conclusie
Romeinen 3 zegt: ‘We kunnen onmogelijk door God gerechtvaardigd worden door werken van de wet’ (vers 20). Dat is wat het Nieuwe Testament ons vanuit tal van plaatsen toeroept. Dat is een behoorlijk dilemma. Hoe moeten we dan wel gerechtvaardigd worden? Paulus gaat daar in de Romeinenbrief uitgebreid op in om tot de volgende conclusie te komen: ‘Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken der wet’ (Romeinen 3:28).

Dat is om een gat in de lucht te springen! Wij zijn gerechtvaardigd. Het is onze status! Niet door wat we doen of gedaan hebben, maar door geloof in de Heere Jezus en Zijn volbrachte werk aan het kruis.
Paulus brengt deze bevrijdende en blijde boodschap aan de mensen in Antiochië: ‘Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt’ (Handelingen 13:38-39). Door het offer van de Heere Jezus ziet God de gelovigen, ondanks hun tekorten, als rechtvaardigen.

Overwinnen
Nu terug naar onze tekst. Rechtvaardig heeft daar de algemene betekenis van integer en eerlijk, maar het houdt niet volmaaktheid in. Er is geen goed mens en ook geen gelovige die nooit valt. Jakobus 3 zegt: ‘Wij struikelen allen in velerlei opzicht’ (vers 2). Maar dan is daar de genade van God die ons helpt om op te staan en ons kracht geeft om verder te gaan (de gevolgen van onze daden zijn soms onomkeerbaar).

Als we echt verdriet hebben omdat we het niet goed deden, vergeeft God ons steeds weer en mogen we uithuilen en opnieuw beginnen! Mijn man zei altijd: “Overwinnen is één keer meer opstaan dan vallen.”

De volgende keer gaat het over kostbare genade…

Els ter Welle