Allah een zoon??

Frits Niemeijer • 83 - 2007 • Uitgave: 15
Een getuigenis op school…

Als docent binnen het middelbaar beroepsonderwijs werd het me steeds duidelijker; we leven in een multiculturele samenleving. Afgelopen jaar was ik mentor van een tweede klas en het was me opgevallen dat 80% van mijn studenten afkomstig waren uit islamitische landen. Tijdens de ramadan kwam we dan ook met elkaar aan de praat over wie er allemaal meededen en waarom.
De antwoorden waren erg uiteenlopend van: “Het moet van mijn ouders”, of: ”Het staat in de koran, dat het een tijd is van toewijding aan God en denken aan de armen.” Heel sterk kwam naar voren dat het hoort bij de 5 goede dingen die elke islamiet moet doen. Als je sterft en je komt voor God te staan dan zal Mohammed zeggen of je wel of niet de hemel in mag, dus ramadan is van ‘levensbelang’.
“Maar meneer, u gaat toch ook naar de kerk? Waarom??” was een hele eerlijke vraag van hen, waar ook een eerlijk antwoord op moest komen. Het was voor hen ondenkbaar dat God een persoonlijke relatie met je wil hebben en niets liever wil dan je als zoon aan te nemen. Dan hoef je niet te wachten tot je dood gaat om te weten dat je behouden bent, maar mag je dat nu al weten. “Wie de Zoon heeft, heeft het leven en komt niet in het oordeel!”
Een aantal weken daarna zei Karim, een Afghaanse jongen: “Meneer, ik heb een oplossing voor uw ‘beperkte hoeveelheid haar’” (kaal durfde hij niet te zeggen, denk ik). Ik zou na een operatie weer al mijn haar terug hebben. Ik vroeg hem: “Waarom zou ik dat doen?” “Nou ik denk dat u zo’n beetje in uw tweede jeugd bent, dus ook wel aan uw tweede vrouw toe bent.”
Ik was verbaasd en vertelde hem dat ik 32 jaar gelukkig getrouwd ben en ik niet zou weten wat ik met een tweede zou aanmoeten. “Maar meneer, als u in uw autootje op de rijksweg een geweldig sportauto voorbij ziet komen, dan wilt u toch ook wel ruilen? “Karim,” zei ik, “wat is er met jou aan de hand. Ik dacht dat je moslim was, maar je rookt en drinkt en neemt elk meisje die je maar wilt mee naar bed. Wat is er met je gebeurd?” “Oh, meneer, Nederland vrij he, Nederland vrij!!” “Maar Karim, ben jij nu werkelijk vrij? Je bent een slaaf geworden, hier in het ‘vrije Nederland’ van je eigen verslavingen. Ik ben bang dat je in Afghanistan vrijer was dan nu! Waar jij eigenlijk naar zoekt, is de zin van je leven en er is er maar Eén die dat kan geven en dat is Jezus.”
Op dat moment hadden er zo’n 6 jongens (moslims) zich rondom ons verzameld, want als er een discussie over geestelijke zaken wordt gevoerd, zijn ze allemaal erg geïnteresseerd.
“Meneer Niemeijer heeft wel gelijk”, zei Achmed, wiens achternaam ‘naam van Mohammed’ betekent. “Wij moslims geloven dat Allah geen zoon heeft, maar die heeft Hij wel en Hij heet Isa. En wij geloven niet dat Hij gestorven is voor onze zonden, maar dat heeft Hij wel gedaan!” De jongens waren nu in alle staten! “Hoe ben je zo overtuigd geworden? Hoe weet je dat nu zo zeker? Wat is er met jou gebeurd?”
Achmed zei;”Een jaar geleden had ik een droom, waarin Jezus naar mij toe kwam met een aantal kinderen. Hij wilde me iets geven, maar ik was doodsbang en rende van Hem weg. Twee maanden geleden had ik dezelfde droom en heb ik het aangenomen! Nu is Jezus mijn Redder. Hij is in mijn leven gekomen en nu is Allah mijn Vader en mag ik elk dag met hem praten!” Ik vroeg hem of hij het eens op papier wilde zetten zodat we er wat meer over konden lezen. Hij antwoordde: “Morgen heb ik nog een spreekbeurt voor Nederlands en ik wist niet precies waar ik het over zo hebben, dus heb ik besloten om daar mijn verhaal te vertellen. Als u zin hebt?”

(namen zijn fictief)

Frits NiemeijerAllah of God?
Zoals men in het Nederlands God zegt, in het Hebreeuws Jahweh en in het Frans Dieu, zo zegt men in het Arabisch Allah. Christenen in het Midden-Oosten spreken de Here God aan met ‘Allah’, zonder Hem daarmee gelijk te stellen aan de god van de islam. Hetzelfde geldt overigens voor Arabisch sprekende Joden.
Achmed heeft een andere God leren kennen, Eén Die Zijn Zoon voor ons gegeven heeft. Hij getuigt van zijn redding door Jezus. Een wezenlijk verschil met het getuigenis van iemand die moslim is.