Anneke Steinmann: Helpen met hart en handen

Feike ter Velde • 84 - 2008 • Uitgave: 3


“Jaren geleden kwam ik onder de indruk van wat ik allemaal las in het blad van de Oost-Europa Zending (OEZ): de wijze waarop evangelieverkondiging en daadwerkelijke hulpverlening hand in hand gaan! Zelf reisde ik toen regelmatig naar Roemenië en had daar vooral contacten met Roma-zigeuners, mensen die overal in Oost-Europa geminacht en gediscrimineerd worden. Hun lot had mij diep geraakt en ik was biddend op zoek naar mogelijkheden om meer voor deze mensen te kunnen doen. Het viel mij op hoe de OEZ ook aandacht had voor deze bevolkingsgroep. Ik schreef een sollicitatiebrief en werd uitgenodigd voor een gesprek. Ik kon meteen bij het Kinder Sponsor Plan (KSP) aan de slag. Inmiddels draag ik ruim tien jaar de verantwoording voor dit werk, sinds 2006 een afzonderlijke stichting. Ik ben de Heer erg dankbaar dat ik Hem op deze manier mag dienen en mij kan inzetten voor de medemens in nood.

Toen ik negentien was, na een lange periode van verdriet en veel dwalingen, waaronder schoolverlating, heb ik mijn leven aan de Heer toevertrouwd. In onze kerk (Nederlands Gereformeerd) leerde ik mijn man kennen. Pas veel later hebben wij ons beiden laten dopen. We waren tot het inzicht gekomen dat dit de Bijbelse weg is. In die Pinkstergemeente, waar wij als gast deelnamen aan een doopdienst, werd mij later met handoplegging een zegen meegegeven met de woorden van Jesaja 58:7 en 9a: “Jij wilt je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, jij bekommert je om je medemens. Daarom geeft de Heer je antwoord als je roept, als jij om hulp schreeuwt, zegt Hij: Hier ben Ik.” Omdat wij onbekenden waren in deze gemeente, troffen deze woorden mij bijzonder. Als ik soms de moed dreig te verliezen, door alle tegenstand die er ook is in het werk, denk ik hier aan en voel mij gesterkt door de nabijheid en leiding van de Heer. Wij zijn nog steeds lid van dezelfde kerk, die nu ‘Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder’ heet. Wij ontvangen er wekelijks geestelijk voedsel en zijn blij met de plaats die God ons in deze gemeente geeft. Het is ons gebed dat onze twee kinderen, die ondertussen jongvolwassenen zijn, onze weg zullen navolgen.

Het werk voor KSP is intensief, maar geeft veel voldoening, omdat de hulp zoveel betekent voor mensen die in grote armoede verkeren. Als KSP ondersteunen we kinderen uit arme gezinnen in Oost-Europa: Albanië, Bulgarije, Moldavië, Oekraïne, Roemenië en Servië. Het is onze visie om de liefde van de Here Jezus uit te dragen, door gezinnen hulp te bieden in de vorm van maandelijkse financiële steun van sponsors uit het Westen en bovenal hen te bemoedigen vanuit Gods Woord.
Wij werken samen met plaatselijke contactpersonen, vaak oudsten of voorgangers in kerken. Deze vrijwilligers zijn op de hoogte van de leefsituatie in hun omgeving. Zij zijn het die kinderen aanmelden. Wanneer je naar Oost-Europa reist, zie je steeds meer Westerse ontwikkelingen: moderne tankstations, grote supermarkten waar alles te koop is, mobiele telefoons, enzovoort. Maar slechts een klein deel van de bevolking kan daarvan genieten. Er zijn veel mensen die een zeer laag inkomen hebben, of werkloos zijn en moeten rondkomen van enkele tientjes per maand. Dat is verborgen armoede.
In Oost-Europa worden de huizen doorgaans afgeschermd door hekken, van hout of metaal. Je moet dan door een poort naar binnen. Van buiten ogen de woningen best aardig, maar aan de andere zijde van een poort schrik je vaak van de levensomstandigheden. Mensen die in kleine benauwde ruimtes leven en veel gebrek lijden. Geen verwarming, terwijl het bitter koud is. Geen warme kleding voor de kinderen. Weinig en eenzijdig voedsel. Velen eten dagen achtereen droge macaroni zonder groente of vlees, of alleen wat droog brood. Kinderen van elf, twaalf jaar hebben zo’n slechte groei doorgemaakt, dat ze niet ouder lijken dan een jaar of zeven…!
Met een relatief klein bedrag kan een kind gesponsord worden en worden gezinnen geholpen om het hoofd boven water te houden. Wanneer een kind gesponsord wordt, is dat van grote waarde voor een gezin. Zij kunnen noodzakelijke dingen kopen zoals schoolspullen, kleding en levensmiddelen. Na vijf jaar wordt bekeken of we de support aan een ander gezin kunnen geven. KSP heeft een Fonds Werkprojecten, waaruit een renteloze lening verstrekt kan worden voor een gezin dat iets wil ondernemen. Bijvoorbeeld door een stuk land te kopen, waarop zij groenten verbouwen die op de markt verkocht worden. Zo zijn er al vele gezinnen op weg geholpen.

Altijd als wij sponsorgezinnen bezoeken, horen we verhalen van hoe belangrijk de steun voor hen is, hoe het vaak precies op het juiste moment kwam, als een antwoord op hun gebeden. Juist toen er niets meer te eten was, of er dringend medicijnen voor een kind nodig waren.
Al verschillende keren is het voorgekomen dat ouders of kinderen, die voorheen in het sponsorprogramma zaten, later zelf contactpersoon werden. Omdat zij aan de lijve hebben ondervonden, wat de hulp voor een arm gezin betekent. Zij hebben gemiddeld zo’n tien tot twintig gezinnen onder hun hoede, waar zij de hulp persoonlijk naar toe brengen en zien er op toe dat het geld op de juiste wijze wordt besteed. Naast het brengen van de financiële support luisteren zij naar de zorgen van de gezinnen, moedigen hen aan hun vertrouwen op God te stellen en bidden met hen voor hun noden.
Ook niet-christengezinnen komen in aanmerking voor sponsorhulp. Want het sponsorprogramma is juist een gelegenheid om mensen te bereiken met het Evangelie. Via deze weg hebben al velen de Here Jezus leren kennen!

Wanneer iemand hier in het Westen sponsor wordt, krijgt hij een foto en informatie van het kind/gezin en in de meeste gevallen ook het adres voor correspondentie. Of hen zelf bezoeken; dat wordt door beiden vaak als heel zegenrijk ervaren!
Naast de sponsoring kennen we nog andere projecten, waaronder het Medisch Fonds. Door hulp uit dit fonds werd bijvoorbeeld vorig jaar bij een meisje uit Moldavië geholpen. Zij leed aan een ernstige oogziekte leed, waardoor zij langzaamaan blind werd. Haar ouders konden onmogelijk de noodzakelijke operaties betalen. Zij kan nu aanzienlijk beter zien en kan zelfs weer naar school!

Er zijn ook de Huizenprojecten. Wanneer een sponsorgezin in woningnood verkeert, trachten wij fondsen te werven om hun huis te repareren, uit te breiden of nieuw te bouwen. Met name Roma-zigeuners verkeren vaak in erbarmelijke woonomstandigheden: zelfgebouwde kleihutten, geen elektriciteit, stromend water of riolering. Het is bijna niet voor te stellen dat dit nog voorkomt in Europa, in de 21e eeuw. Zelfs binnen de Europese Unie!
Naar men vermoedt zijn de Roma afkomstig uit India. Rond 1400 na Chr. zijn zij naar Europa getrokken, waar zij benamingen als ‘zigeuners’ kregen, die erop duidden dat zij als buitenstaanders werden gezien. Zij werden nergens geaccepteerd en steeds opnieuw bedreigd en verjaagd. Vandaag de dag is in Oost-Europa hun positie vaak niet veel beter. In de communistische tijd hadden de Roma net als iedereen werk in kolchozen en fabrieken. Na de val van het communisme echter, verloren zij bij de privatisering van bedrijven steeds als eersten hun baan. Meestal lukte het hen niet om ergens anders vast werk te vinden. Hun traditionele ambachten, zoals ketellapper of mandenvlechter, hebben door de economische en industriële ontwikkelingen hun waarde verloren en vormen geen bron van inkomsten meer.
Door hoge werkloosheid, stigmatisering en sociale uitsluiting heeft de verpaupering onder de Roma in Oost-Europa ongekende vormen aangenomen. Binnen het Kinder Sponsor Plan gaat onze aandacht met name uit naar deze nood. Zo voeren wij regelmatig actie om Roma-gezinnen te helpen hun woonomstandigheden te verbeteren. Vele gezinnen hebben hierdoor een degelijke stenen woning gekregen. Een thuis, dat voor hun kinderen een veilige plek is om op te groeien.

Afgelopen najaar hebben wij een film gemaakt die een goed beeld geeft van het kindersponsorwerk. Wij willen deze graag vertonen in gemeentes en kringen. Wie belangstelling daarvoor heeft, kan contact met ons opnemen. Ook voor verdere informatie zijn wij bereikbaar, telefonisch (0180-516380) of via onze website www.kindersponsorplan.nl.
We hopen met steun van velen steeds meer noodlijdende gezinnen te helpen, door sponsoring of andere hulpprojecten.

Feike ter Velde