Apocalyps over de wereld, een dreigend meltdown.

Henk Schouten • 87 - 2011 • Uitgave: 7
Hoe verwerken wij de ramp die in Japan plaatsvond? Wat leren we van de rampen die de aarde in een angstige greep nemen? Ik krijg vragen die gaan over de dingen die deze maanden gebeuren. Watersnood in Australië en Bangladesch, bevroren oogsten in China en de dreigende en toenemende chaos in het Midden-Oosten, een aardbeving en tsunami in Japan. De nieuwsmedia gebruiken steeds vaker het woord apocalyptisch, dat staat dan voor extreme dreiging met groot, heel groot leed. Zelfs het weer werd onlangs als apocalyptisch omschreven.
Herkennen we inderdaad gebeurtenissen die bij de apocalyps, de eindtijd horen? Ik denk het wel. De media suggereren het, maar wat doen we ermee? De westerse cultuur is gebaseerd op Joods-christelijk denken. Dat wil zeggen dat we een lineaire ontwikkeling zien, de geschiedenis ontwikkelt zich volgens de lijnen van de Here God naar een duidelijk doel. Het koninkrijk met Christus als koning, daarna zelfs nog een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

De ramp in Japan grijpt diep in, alle dagen was en is het hot news. We zien een reeks kernreactoren gebouwd op een breuklijn in de aardkorst. Helemaal los van de discussie over kernenergie lijkt me dit geen wijs beleid. Toch moeten we bij alle rampspoed die uit een meltdown kan voortkomen ook wel kanttekeningen plaatsen. Het aantal slachtoffers dat daarop als gevolg van straling zou kunnen vallen is vele malen kleiner dat de ramp van de aardbeving en de tsunami. Het gaat om enkele honderden mensenlevens, hoe vreselijk ook, tegenover de duizendtallen door de feitelijke beving en tsunami. Hoe dan ook, de totale ramp is huiveringwekkend en kan gerust als apocalyptisch omschreven worden, maar wat zegt dat?

Wat is dat, apocalyptisch?
Αποκαλυψις
, het is het eerste woord uit het laatste Bijbelboek. Dat laatste boek is genoemd naar dit eerste woord, Openbaring. Apocalyps betekent dus openbaring of onthulling. Wanneer de wereld de gebeurtenissen apocalyptisch noemt, dan verwijst ze wellicht zonder het te beseffen, naar de dingen die in het laatste Bijbelboek zijn beschreven. En die dingen zijn onthullend. Op één of andere manier of om één of andere reden herkennen mensen in de vreselijke dingen die gebeuren, de dingen die in het laatste Bijbelboek beschreven staan. Dat zijn dingen die in de eindtijd zullen plaatsvinden. Dat betekent dat de dingen die gebeuren en wij dus als apocalyptisch betitelen, een onthullend karakter hebben. Ze onthullen iets. Apocalyptisch betekent gewoon ‘onthullend’ of zoals in de Bijbel staat: Openbaring.
Er zijn dus gebeurtenissen die iets onthullen. Het zijn de catastrofen, de rampen, de revoluties en oorlogen die een onthullend karakter hebben. Dat hebben onze journalisten goed door. De rampspoed die momenteel over de aarde jaagt en de dreiging die daaruit voortkomt is een signaal, maar waarvan? Helaas houden de journalisten en de nieuwslezers hier in. Zij gaan niet verder dan het gebruik van het woord apocalyptisch om de vreselijke omvang van de rampspoed te omschrijven.

Wat wordt onthuld?
Wat maakt het boek Openbaring openbaar? Niet dat er rampen komen en niet dat oorlogen de aarde zullen teisteren, dat zijn de begeleidende verschijnselen van iets heel anders. De begeleidende verschijnselen laten de vreselijke macht van de boze zien, die macht wordt onthuld. De rampen die de aarde teisteren zijn de tekenen van de vloek die er sinds de zondeval op de aarde ligt. Maar van die vloek zal de wereld bevrijd worden. De explosieve toename van geweld in de vorm van ramp of oorlog maakt openbaar, onthult dat de bevrijding van de planeet aarde aanstaande is. Hoe vreselijk ook de gebeurtenissen zijn, de boodschap is toch hoopvol. Er komt iets dat mooi en goed is. Daarom spreekt de Here Jezus van weeën. Golven van pijn en kramp komen over de aarde, maar het zijn tekenen van het nieuwe dat komen gaat. Ze zijn apocalyptisch, ze onthullen dat de grote wending zeer aanstaande is. Daarom zouden onze nieuwslezers en journalisten niet alleen de term ‘apocalyptisch’ moeten gebruiken, maar ook de achterliggende boodschap moeten benoemen. Als al deze dingen gebeuren, heft dan je hoofd omhoog, want uw verlossing genaakt. De bevrijding is aanstaande, Jezus Christus wordt onthuld, Hij komt.

Failliet
Het is juist die boodschap die vanaf alle kansels en via alle media als enige hoop de wereld in geschreeuwd zou moeten worden. Al de apocalyptische rampspoed laat het failliet van de mens zien. Het boek Openbaring onthult echter dat de mens zich met hand en tand verzet tegen wat haar redding is. In plaats van te kiezen voor een leven met Christus zal de mens kiezen voor een leven met de antichrist. Ook dat wordt onthuld in de apocalyps en we zien het om ons heen. Steeds verder wordt onthuld dat de mens der wetteloosheid de macht grijpt. In hoogmoed bouwt ze kerncentrales op de breuklijnen van de aarde en hoe wankel die wereld is heeft de tsunami aangetoond, onthuld. Het zijn de breuklijnen waarlangs het menselijk failliet openbarst. Apocalyptisch zegt de nieuwslezer, maar waarom zegt hij er niet bij dat het wijst op de grote omwenteling.

Christus komt spoedig
We mogen de mensen om ons heen laten weten dat al die grote gebeurtenissen punten zijn op de lijn waarlangs de Here God Zijn plan realiseert. Waar de nieuwslezers de essentie niet weten of benoemen, mogen wij getuigen aan een wereld in verwarring: “Jezus Christus wordt spoedig openbaar, Hij is de essentie van de apocalyps, Hij komt en zal als koning heersen.”
We laten ons niet verontrusten, want we weten dat al deze dingen moeten gebeuren. Het zijn de begeleidende tekenen die vandaag roepen: “Bereid u voor op de komst van de Koning der Koningen en de Heer der Heren.”

Maranatha, ik weet het zeker, Jezus komt spoedig, wees daarin getroost!

Ds. Henk Schouten