Begrippen uit de islam

Henk Schouten • 83 - 2007 • Uitgave: 15
Ali
Neef van Mohammed, eerste islam Sjiieten

Allah
Betekent God (eigenlijk niet de naam, maar verzamelbegrip)

Aya
Koranvers, letterlijk ‘teken van Allah

Ayatollah
schriftgeleerde leider bij de sjiieten

Basmala
In naam van God de meest Barmhartige

Burqa
Gewaad dat de vrouw volledig bedekt

Chador
Gewaad dat de vrouw volledig bedekt met uitzondering van het gezicht

Dar al-Islam
Het gebied dat onder islamitisch bestuur staat

Dhimmi
Niet moslim, wonend in Dar al-Islam

Fatwa
Vonnis rechtsgeleerde, soms een doodvonnis

Fiqh
Islamitische jurisprudentie

Hadith
Overlevering over de woorden en daden van Mohammed

Hadj
Bedevaart naar Mekka

Hijab
Hoofddoek

Iblis
Satan

Imam
Gebedsleider in de moskee

Insjallah
Als God (Allah) het wil

Islam
Onderwerping

Jahannam
Hel

Janna
Hemel

Jihad
Inzet voor geloof, ook wel heilige oorlog

Ka’aba
Zwarte steen (kubus) in Mekka waar de moslims naar toe moeten bidden

Koran
Oplezing of voordracht, het heilige boek

Minaret
Hoge toren bij moskee

Moefti
Rechtsgeleerde

Moslim
Hij die zich aan Allah overgeeft

MuezzinNiqaab
Gewaad dat de vrouw volledig bedekt, behalve de ogen

Offerfeest
Feest ter herinnering aan Abraham die bereid was Ismaël(!!!) te offeren

Ramadan
Maand waarin van zonsopkomst tot zonsondergang wordt gevast (als het donker is mag dus wel gegeten worden).

Salam alaykum
Begroeting, ‘vrede zij u

Shadid
Martelaar

Sharia
Islamitisch recht

Sjirk
Taboe in de islam

Soera
Eén van de 114 hoofdstukken uit de Koran

Suikerfeest
Feest ter afsluiting van de Ramadan

Sultan
Militair en politiek leider

Tafsir
Uitleg van de betekenis van de Koran

Takbir
De uitroep: ‘Allah akbar’ (Allah is groot)

ds. Henk Schouten