Bestrijding van het complotdenken

Frits Boekhoff • 97 - 2021 • Uitgave: 5
Tegenwoordig horen we in de samenleving en ook in de kerk mensen spreken over complottheorieën. “Overheden en organisaties zijn achter de schermen met allerlei duistere zaken bezig die het daglicht niet kunnen verdragen.” Er lijken twee kampen te zijn. Mensen die overal wat achter zoeken en daar ook helemaal vol van zijn. En de andere groep ziet helemaal nergens een complot in en vindt de eerste groep een stelletje complotdenkers die bestreden moet worden. Hoe zit dit en is er een tussenweg?

De laatste maanden zijn er veel publicaties verschenen over complottheorieën. Vaak wordt er minachtend over gedaan. Met een zekere dedain en vol onbegrip worden complotdenkers weggezet als gekke henkies. Meestal worden extreme voorbeelden gegeven waar complotdenkers in ‘geloven’. Complotdenkers geloven dat de aarde plat is of dat de slachtoffers van MH-17 allemaal nog leven. En recent was er ophef over complotdenkers die bloemen legden op een begraafplaats in Bodegraven waar jonggestorvenen 35 jaar geleden slachtoffer zouden zijn geweest van satanisten. Deze voorbeelden zijn eindeloos uit te breiden. Het klopt, er zitten voorbeelden bij waar mijn verstand bij stilstaat. Dat hier vraagtekens bij gezet worden kan ik goed begrijpen.

Verder worden ook een aantal organisaties of instanties genoemd, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het World Economic Forum (WEF), en overheden inclusief de Nederlandse overheid. Daar wat kritische noten bij te plaatsen is best terecht zoals verderop zal blijken. Keer op keer blijken deze organisaties niet transparant, niet altijd betrouwbaar en uit op financieel gewin of op de stemmen van kiezers.

De Nederlandse regering
• In 2004 was er de Catshuisbrand. Daarbij kwam een schilder om het leven als gevolg van het verboden gebruik van thinner. Na jaren van research, van RTL Nieuws, een onderzoek van de Rijksrecherche en de moed van een klokkenluider, bleek dat de overheid relevante informatie bewust had achtergehouden voor het Openbaar Ministerie. Het daarover verschenen rapport vermeldt ook nog ‘er is sprake van een schokkend gebrek aan lerend vermogen bij onze overheid’.
• De recente toeslagaffaire, waarbij vele mensen onschuldig de dupe waren van de overheid verdient ook geen schoonheidsprijs.
• Wat dacht u van minister Halbe Zijlstra die opschepte over het feit dat hij aanwezig was in het buitenhuis van Poetin. Opnieuw jokkebrokken.
• Of wat dacht u van de volgende affaire: de Nederlandse hulp aan Syrische strijdgroepen. Eerder had de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) verklaard dat die steun ‘civiel van aard’ was. Uit documenten die later opgevraagd waren door Nieuwsuur en Trouw, en die eigenlijk tot staatsgeheim waren bestempeld, blijkt nu dat de Nederlandse steun ‘expliciet bedoeld was voor de strijd’. Die geheime informatie is per ongeluk ook vrijgegeven door het ministerie.
• Dan nog even de bonnetjesaffaire, ook wel de affaire Teeven genoemd. In 2015 stapte minister Ivo Opstelten op samen met zijn staatssecretaris Fred Teeven vanwege de affaire rond een drugsdeal. Dit draaide om een geheime, dubieuze schikking die Teeven als officier van justitie sloot met de drugshandelaar in 2000.
• Als laatste voorbeeld Mark Rutte die in forse problemen komt omdat hij ontkende tijdens de verkenning gesproken te hebben over CDA-kamerlid Pieter Omtzigt.

Helaas is deze lijst van onbetrouwbare en liegende politici in de parlementaire geschiedenis gemakkelijk aan te vullen. Dit betreft echt niet alleen Mark Rutte. “Hoever we zijn afgedwaald”, benoemde SP-fractievoorzitter Lianne Marijnissen heel duidelijk door te stellen dat de waarheid spreken voor bepaalde politici een optie is. Als het onze overheid uitkomt dan houden ze zaken verborgen. Dit is geen complotdenken, maar een feit.

Recent is bekend geworden dat de Duitse overheid in samenwerking met media en universiteiten de bevolking moedwillig angst heeft aangepraat, want dan zou de Duitse bevolking zich beter aan de coronamaatregelen houden. Met andere woorden: het doel heiligt de middelen (NOS 18 februari 2021). In een volgend Zoeklicht volgt hier een uitgebreid artikel over.

World Economic Forum
Dan is daar het World Economic Forum (WEF) opgericht door en onder leiding van de Zwitser Klaus Schwab. Wereldleiders en rijke zakenmensen, kortom het neusje van de zalm, komt jaarlijks in Davos samen. Op een foto uit januari 2019 zien we koningin Máxima, premier Mark Rutte en minister Sigrid Kaag in een onderonsje met de heer Schwab. Wat daar is besproken weten we niet.
Wat het WEF kwijt wil lezen we op hun website. Schwab schrijft: “Velen van ons maken zich zorgen over wanneer de dingen weer normaal worden. Het korte antwoord is: nooit, omdat de coronavirus-pandemie een fundamenteel keerpunt in onze wereldwijde ontwikkeling markeert.” Een van hun kernwoorden is BBB, dat is Build Back Better (ook wel the great reset genoemd). Premier Rutte haalde deze woorden aan tijdens een toespraak op 25 september 2020 voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarom deed hij dat? Toen kamerlid Henk Krol aan Rutte vroeg waarom hij BBB aanhaalde en wat hij daarmee bedoelde, kreeg hij een onduidelijk antwoord. Later volgde een brief van de minister-president (3 maart 2021). Niet alleen Rutte gebruikt deze woorden, maar ook Joe Biden, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Bill Gates en nog veel meer publieke personen.

Er gaat dus wel degelijk invloed uit van het WEF. We weten dat de zoon van onze minister van Justitie en veiligheid Grapperhaus de digitale leider is van het Wereld Economisch Forum. Duidelijk is de innige relatie van de top van Nederland met het WEF. Dat hoeft op zich niets verkeerds te betekenen, maar de invloed en verbinding is daar wel. Als we dan vrijwel alle wereldleiders over BBB horen spreken, dan is dat opvallend. Dat is geen complotdenken, maar een feit. Je kunt daarin ook doorslaan maar negeren is onverstandig. Kritische vragen over het WEF worden onmiddellijk geassocieerd met complotdenken en blijven dus onbeantwoord. Build Back Better, oftewel the great reset, gaat om vernieuwing van de financiële wereld, de gezondheidszorg, het onderwijs, de energievoorziening en de aanpak van klimaatverandering. Veel mensen maken zich hier zorgen over en worden niet gehoord. Als snel worden ze dan weggezet als complotdenkers. Tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen waren er dan ook geluiden te horen dat het niet uitmaakt waarop je stemt. “De trein dendert toch door. Welk kabinet er ook komt!” Bovengenoemde thema’s zoals duurzaamheid, diversiteit, immigratie en dergelijke staan op de rails.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt geleid door de heer Tedros. Een Ethiopiër die cholera-uitbraak in eigen land toedekte door te zeggen dat het diarree was. Is enige argwaan dan niet gewoon je gezond verstand gebruiken? Een man die in het begin van de coronapandemie, China prees voor hun aanpak. Nota bene na een jaar(!) mag er dan een delegatie van de WHO naar China voor onderzoek. Onze Nederlandse vertegenwoordiger Marion Koopmans zegt dan dat sommige zaken ‘gevoelig’ liggen. Hoezo gevoelig? China wil toch ook dat de waarheid op tafel komt? Opnieuw schept dit een gevoel van onbehagen.

Inmiddels zijn er door de WHO uitvoerige richtlijnen vastgesteld. Voor overheden en medische bedrijven zijn deze richtlijnen onfeilbaar. Zelfs voor social media zijn er richtlijnen omtrent het coronavirus. YouTube schrijft in haar richtlijnen daarover het volgende: “YouTube staat geen content toe die misleidende medische informatie verspreidt die in strijd is met de medische informatie over COVID-19 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of lokale gezondheidsautoriteiten.”

Het bericht gaat verder: “Post geen content op YouTube die een van deze elementen bevat. Misleidende informatie over behandelingen:
• Content waarin kijkers worden aangemoedigd om huismiddeltjes te gebruiken, te bidden of rituelen uit te voeren in plaats van medische hulp te zoeken bij de huisarts of het ziekenhuis.
• Content waarin wordt geclaimd dat er een bewezen geneesmiddel voor COVID-19 is.
• Andere content waarin kijkers worden ontmoedigd om een medische professional in te schakelen of medisch advies te vragen.”

U leest het goed… ‘bidden voor genezingen plaats van naar de dokter gaan is onacceptabel.’ De consequenties van deze richtlijnen zijn inmiddels meerder christenen bekend. Maar voor YouTube is iedereen die anders denkt dan de WHO een complotdenker. (Ook hier zal Het Zoeklicht later verder over berichten).

De richtlijnen van de WHO zijn dus heilig. Ook als er virologen zijn die vraagtekens zetten bij de effectiviteit van mondkapjes of de anderhalve-meter-maatregel. Ik snap dat er uniforme maatregelen moeten zijn, maar zet deze mensen niet weg als complotdenkers, dat zijn ze niet.

Het Bijbelse mensbeeld
Virologen, specialisten, presidenten en journalisten zijn mensen. De mens is gevoelig voor status, aanzien, geld en macht en de natuurlijke mens is bereid daar voor te liegen. Dat leert de geschiedenis en de Bijbel. Een kritische blik maakt je niet gelijk een complotdenker. Maar een gezond wereldbeeld hebben betekent wel dat je de geschiedenis van de mensheid vol leugen en bedrog kent. Als je verder ook geregeld de hele Bijbel leest, dus ook het profetisch Woord, zoals Ezechiël, Daniël, Mattheüs, Thessalonicenzen, de brieven van Petrus en Openbaring, dan is de gedachte dat deze wereld naar zijn einde toesnelt zeer gerechtvaardigd. Om alles te geloven wat politici en wetenschappers zeggen en daarmee het profetisch Woord niet te laten spreken, dat is gewoonweg naïef. We moeten ons echter ook niet laten meeslepen en de hele dag bezig zijn met achterdocht en het zoeken naar nieuwe ‘leugens’.

‘Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij’ (Openbaring 22:11-12).

Wat een contrast. De afstand van gelovigen met ongelovigen neemt steeds meer toe en we begrijpen elkaar steeds minder.

Frits Boekhoff