Bijbelvertaling in India in hogere versnelling

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 6
Een nieuw opleidingscentrum in India moet er voor zorgen dat de Bijbel binnen achttien jaar beschikbaar is in alle Indiase talen. Wycliffe Bijbelvertalers stellen dat het in het huidige tempo van vertalen nog negentig jaar duurt voordat alle inwoners van India Gods Woord in hun eigen taal hebben. Volgens directeur Bruce Smith zijn vooral de Dalits (de kastenloze, laagste klasse) ontvankelijk voor het evangelie, maar wordt de campagne niet alleen gericht op de laagste klasse. “Iedere hindoe die zich bekeert, wordt gezien als ‘outcast’ en wordt buitengesloten. Zij verliezen hun plaats in de samenleving en worden vaak door hun familie verworpen.” De organisatie gaat er van uit dat er ieder jaar met tien vertalingen kan worden begonnen.