Image

Blijf verre van yoga!

Roelof Ham

Yoga is een populaire vorm van lichaamsoefening. Veel christenen hebben daar dan ook geen moeite (meer) mee. Maar is dat terecht of is terughoudendheid veel meer op zijn plaats?

Af en toe hebben wij op de redactie van Het Zoeklicht gesprekken of we nog over bepaalde thema’s en onderwerpen moeten schrijven. ‘Daar hebben al zo vaak en zo veel over geschreven, dat weten onze lezers nu toch wel.’ Of: ‘We moeten ook de diversiteit aan thema’s bewaken. Het moet ook niet altijd over dit of dat onderwerp gaan.’ Toch merken we dat we steeds weer dingen moeten benoemen en thema’s moeten blijven bespreken; het is en blijft nodig en wordt ook door onze lezers gewaardeerd.Daarom in dit artikeltje iets over yoga. Yoga is tegenwoordig een populaire vorm van lichaamsbeweging, vooral onder dames in de grotere steden. Het wordt door ons Nederlanders breed geaccepteerd als iets doodnormaals. Hoe vaak hoor je immers niet wanneer je met een probleem bij een hulpverlener komt, dat deze zorgprofessional serieus de suggestie doet om eens aan yoga te gaan doen?
De meesten van ons zullen het vast wel eens meegemaakt hebben.

"Yoga is niet los te maken van haar oorsprong"

Toch is yoga niet onschuldig. Van oorsprong is yoga een Hindoeïstische religieuze oefening waarin je door lichamelijke, meditatieve bewegingen contact maakt met het hogere. Veel Hindoeïstische en New Age denkers beweren daarbij dat het vooral gaat over het contact maken met je jezelf en je eigen energiepunten (chakra’s), maar dit is niet juist. De mens bezit geen chakra’s. Wat iemand binnen het Hindoeïsme doet in yoga is contact leggen met bovenaardse machten. Het woord yoga laat dat ook al zien. Dit Sanskriet-woord betekent letterlijk ‘je verenigen met’ en ‘onder één juk komen’. De houdingen die je aanneemt zijn ook voor een deel aanbiddingsposes voor de Hindoeïstische afgoden. Daarmee is elke vorm van yoga op z’n minst spelen met vuur. Je opent de deur naar een wereld van afgoden, demonen en valse religie, ook al wordt daar in de lokale sportschool niet in geloofd en heeft het er - volgens de instructeurs aldaar - niets (meer) mee te maken. Yoga is niet los te maken van de oorsprong.

Velen die vroeger diep in de New Age zaten en/of aan dit soort praktijken deden, maar nu tot Christus zijn gekomen, bevestigen dat ook. Zij claimen niet dat achter elke oefening of sessie meteen demonen schuilgaan, maar neutraal is het niet. Een bekeerde ex-paragnost zei het een keer zo: ‘Je legt toch ook geen Bijbel op een ouija-bord, in de gedachte dat het wel moet kunnen zolang we maar niet actief geesten oproepen.’ Een scherpe opmerking, die te denken geeft over zaken als ‘christelijke’ yoga en christenen die aan yoga doen.
Je zet potentieel deuren in je hart en leven open voor machten die je niet kunt controleren. Machten die je tot zonde willen verleiden, je slap willen maken in je geloof en die je zo van God los willen weken, zodat ook jij en ik ten onder gaan.

Daarom blijf verre van yoga!