Christusverschijningen - misleidingen van New Age

drs. Martie Dieperink • 79 - 2003/04 • Uitgave: 13
In een recent boek vertelt ds. Hans Stolp, een bekende New Age-theoloog, dat er in onze tijd opvallend veel mensen zijn aan wie Christus is verschenen. Hij is pastor geweest in een ziekenhuis en speciaal daar komt het voor dat zieken troost ontvangen van een verschijning. Zo lezen we: "De 8-jarige T., al een paar dagen sprakeloos van pijn en uitputting, is op de morgen van de dag dat hij sterven zal, een ander kind geworden. Z’n ogen twinkelen, zijn gezichtje straalt, het lijkt alsof hij haast vergenoegd in bed ligt. ‘Vannacht is hij geweest en het was zo fijn’, zegt hij tegen zijn ouders. ‘Hij?’, vraagt vader. ‘Ja, Jezus’, antwoordt T. Meer is er niet gezegd. Maar zijn ouders mochten ervaren hoe hij getroost stierf en hoe tot in de dood de vreugdeglans op zijn gezicht bewaard bleef." Ik kan geloven, dat zulke ervaringen voorkomen en echt zijn. Er zijn ook talrijke verhalen van ex-moslims die door een droom of visioen van Jezus tot bekering zijn gekomen.
Ds. Stolp beseft echter niet dat ook de valse verschijningen in onze tijd enorm toenemen. Demonen kunnen zich als Jezus voordoen. Stolp, die zegt ook een verschijning te hebben gehad, is daar zelf een slachtoffer van. De vraag is dan hoe je de echte van de valse kunt onderscheiden.

Een valse verschijning leidt tot dwaalleringen. Ds. Stolp houdt er vreemde fantasieën op na. Zo meent hij dat Christus een hoog geestelijk Wezen is dat afgedaald is tot in de sfeer van de aarde en zich toen, bij de doop in de Jordaan, met de mens Jezus van Nazareth verbonden en verenigd heeft, wat een ketterse gnostische opvatting is. Wie de echte Jezus ontmoet, weet dat Hij de Zoon van God en onze Verlosser is.
De "profeet" H. van Geene, die in opspraak is gekomen, schreef in een boek – dat hij gratis rondstuurde - dat hij in zijn huis een verschijning van Christus had gehad. Aan de hele sfeer kon ik proeven dat hij door een valse verschijning was misleid. Dit verklaart zijn vreemde gedrag en zijn geest van hoogmoed.
Een New Ager, Janny Post, schrijft in haar boek "Liever leven met de engelen" over haar Christusverschijningen: "Zijn helblauwe ogen gingen dwars door me heen… Daar stond Hij in het kruis van licht… Daar leerde ik dat het kruis van het licht de Christusenergie is. De overschaduwing van Jezus in Christusgedaante. Jezus zag ik ook wel eens als persoon, maar dan zag ik hem als mens. Maar als er een bijzondere gebeurtenis plaatsvond zoals nu, dan was hij overschaduwd met het Christuslicht… Wanneer we verlicht zijn, kunnen we allen het contact maken met de Christusenergie." We vinden hier dezelfde dwaalleer als bij Stolp. Door haar ervaringen kreeg ze een hoge dunk van zichzelf. "Maar langzamerhand begon het kwartje te vallen en kreeg ik echt door dat ik zeer bijzonder was." Een echte ontmoeting met de Heer leidt nooit tot hoogmoed.
Het boek Cursus in Wonderen - voor New Agers een soort bijbel geworden - is zogenaamd door Jezus gedicteerd aan een zekere Helen Schucman. De stem gebruikte haar als een robot en wilde dat zij alle boodschappen opschreef, of zij er nu zelf in geloofde of niet. Zo gaat Jezus niet met mensen om. Ook uit zijn boodschap weten we dat het de echte Jezus niet geweest kan zijn. Deze stem brengt namelijk de kruisdood van Jezus in diskrediet als een zinloos gebeuren. In het boek proeven we de haat van de satan tegen het kruis van Jezus Christus.
Een oosters-orthodoxe monnik kreeg lang geleden een indrukwekkend visioen. Hij zag vurige paarden en wagens en een gestalte vroeg hem mee te gaan: dan zou hij in de hemel komen bij Jezus en Maria. Hij richtte zich op het kruis, om alles eerst dáár onder te stellen. Op dat moment was het visioen verdwenen. Het was een satanische voorspiegeling geweest. De demonen waren voor het kruis weggevlucht.
Het kruis van Jezus is voor de satan een bron van haat en ergernis, maar voor ons is het de bescherming tegen zijn aanvallen. Wanneer we ons aan het kruis vasthouden en nederig blijven, kunnen we zo gauw niet worden misleid.

drs. Martie Dieperink