Commentaar - jrg. 82-8/9 (II)

Feike ter Velde • 82 - 2006/07 • Uitgave: 8/9
Na de succesvolle Da Vinci Code is er al weer een nieuw boek op de markt: de Nostradamus Code – met de voorspelling van de Derde Wereldoorlog tussen 2006 – 2012, compleet met atoombommen op het Midden-Oosten en Europa.

Een doemscenario dus en gebaseerd op de ‘profetieën’ van Michel Nostradamus (1503-1566). Het boek is kennelijk gericht op het maken van veel geld door schrijver en uitgever. Het is pure fantasie, net als de brij van profetieën – kwatrijnen genaamd – door deze duistere figuur. Maar omdat de schrijver de ‘profetieën’ uitlegt in het licht van de huidige wereldsituatie is het toch interessant. Het bevat ook dingen die een directe relatie hebben met de Bijbelse toekomstverwachting en de komst van de Antichrist. Er worden verwijzingen in die richting gedaan. Dat een wereldoorlog met atoomwapens vernietigend is voor de mensheid zal niemand meer verbazen. Albert Einstein zei destijds: “De vierde wereldoorlog zal met stenen en stokken worden uitgevochten”, m.a.w. er zal geen sprake meer zijn van de huidige wapentechnologie, die werd vernietigd in de wereldoorlog daarvóór.

De gedachte aan en de vrees voor aan een ramp is in de wereld hoogst actueel en vraagt om aandacht door de kerk. Maar die aandacht is er helaas niet. De meeste christenen denken dat aandacht voor de Bijbelse toekomstverwachting niets aan je geloofsleven toevoegt. Dat is on-Bijbels – Jezus zelf zei dat we moesten opletten – en bovendien sukkelt de kerk in slaap en laat het aan de wereld over, zonder zelf een antwoord te hebben. Prins Hassan van Jordanië zei enige tijd geleden: “Ik ben bang dat de Derde Wereldoorlog in de maak is en we zien het voor onze ogen.”
Het ene boek na het andere over dit thema, verschijnt op de markt. Het is in dit licht dan ook onbegrijpelijk dat het in de kerk meestal geen punt van preek of overdenking is. Soms vraagt een mens zich af of niet de verkeerde mensen op de kansel staan. Intens gebed om verandering hierin is noodzaak!

Feike ter Velde
Hoofdredacteur Het Zoeklicht