Dagelijks leven in de kracht van de Geest

Bert Reinds • 82 - 2006/07 • Uitgave: 6
Wanneer ik u vraag wat ‘geheiligd’ betekent, zult u ongetwijfeld antwoorden: Afgezonderd van de wereld en toegewijd aan God! Vaak worden deze twee verschillende kenmerken in een adem genoemd, alsof beide aspecten vanzelfsprekende eigenschappen van een christen zijn. Echter, dat is niet zo! Laten we eens kijken naar die twee zaken.

Aspect van de positie
In Genesis 2:7 staat dat Adam door God beademd werd, Adam ontving Gods Geest (Neshamah) en zo werd Adam een levende ziel. Dit werd zijn positie! In Genesis 3:4 wordt Adam voorgehouden dat wanneer hij niet eet van de verboden vrucht hij in leven blijft en als hij wel eet zal hij sterven. Adam en Eva aten van de vrucht maar ze stierven niet, er ontstond wel scheiding tussen God en de mens. Dat werd Adams nieuwe positie; een dode ziel en de gehele mensheid in hem. Gelukkig gaf God de mens de mogelijkheid weer een ‘levende’ te worden (Joh 3:16).
Leven in de kracht van de Geest kan dan alleen als je afgezonderd bent van de ‘doden’! Alleen de positie in Christus stelt ons in staat te wandelen in de kracht van de Geest.

Aspect van het proces
Zoals ik al schreef, alleen die nieuwe positie stelt ons in staat te wandelen in de kracht van de Geest. Maar dat gaat niet vanzelf. De positie moet een werkelijkheid worden in ons dagelijks leven; in ons persoonlijk leven, huwelijk, gezin, gemeentewerk, familie, arbeid, kortom in ons hele leven. Er is dus niet alleen sprake van een positie, maar ook van een proces; een heiligingproces. De Bijbel geeft daar verschillende omschrijvingen aan. In Efeziërs 4:15 wordt dat proces aangeduid met: “Groeien in genade of groeien naar geestelijke volwassenheid,” en in 2 Korintiërs 3:18 met: “Veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid door de Heilige Geest,” en in Johannes 3:30 staat: “Hij moet wassen en ik minder worden.”
Een dagelijkse wandel in de kracht van de Geest is niet vanzelfsprekend voor hem die een kind van God is, het vraagt een dagelijks keren naar Gods gehoorzaamheid, afvragen wat Hij wil, wat de Heilige Geest duidelijk wil maken. Staan in het centrum van zijn wil. De stem van God (Heilige Geest) kunnen we het beste ‘horen’ als het stil wordt in ons binnenste. Dat is moeilijk, want ons “ikje” is zo graag aan het woord.

Voor mijn dagelijks werk betekent dat concreet de dag beginnen met God, stil worden. Ik trek me terug in mijn werkkamer en zoek Gods aangezicht; ik erken: “Here God, zonder U wordt het vandaag niks.” In het gebed vraag ik de Heilige Geest of Hij mij fijngevoeligheid en helder inzicht wil geven wanneer ik spreek met mijn cliënten. Dat ik de kunde, die God mij heeft toevertrouwd, ook gebruik tot eer van God en niet tot eer van mezelf. Ik leg mijn onzekerheden en angsten bij Hem neer en vraag de Heilige Geest of Hij me wil troosten als ik bang ben te kort te schieten.

Deze start houdt niet in: Stil maar wacht maar… De Here belooft ons de medewerking en leiding van de Heilige Geest in het doen van de werken die Hij voor ons klaar heeft gelegd en voor mij is dat naast het man en vader zijn: therapie geven, lezingen houden, columns, artikelen en boeken schrijven. Ik mag ‘handel drijven’ met het ‘waar’ dat God mij geeft als ‘orthopedagoog’ in het bijzonder.

Wandelen in de kracht van de Heilige Geest betekent voor mij, elke keer weer opnieuw erkennen: “Zonder Mij kunt gij niets doen,” maar tegelijk mag ik ook weten dat onder de leiding van de Heilige Geest Psalm 18:30 een waarheid wordt: “Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur.” Op deze wijze komt en blijft het leven in de kracht van de Heilige Geest in balans. Mijn wens is dagelijks in balans te zijn. De werkelijkheid is dat ik snel uit balans raak. Gelukkig zegt de Here dat Hij het werk in mij gestart is en het zal afmaken.

Bert Reinds (1960) is orthopedagoog. Daarnaast houdt hij veel lezingen over onderwerpen die met geloof en huwelijk en gezin te maken hebben.