Dankbaarheid

Jeep van der Schoot • 78 - 2002/03 • Uitgave: 21
Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Jeep van der Schoot en ik ben 24 jaar. Op mijn 21e heb ik belijdenis gedaan en heb ik mij in de Ned. Herv. Kerk te Harlingen laten dopen. In mijn werk als verkoper krijg ik met allerlei mensen te maken. Ik leer daar elke dag weer van. De Here leert mij door mijn werk om lief te hebben, nederig te zijn en interesse te tonen in de klant. Ik ben daar erg dankbaar voor.

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de bijbelse profetieën. Dat is gekomen omdat ik zag dat mijn moeder een boek las dat heet: 'De komst van Jezus Christus" van Ds. W. Glashouwer en Huib Verweij. Vaak stelde ik daar vragen over. Ze zei dan: "Jeep, daar ben je nog te klein voor om dat te kunnen begrijpen". Op een gegeven moment ging zij mij daar toch over vertellen. Ze vertelde dan over de Opname, de Grote Verdrukking, de Wederkomst van Christus, enz. Ik wilde dan ook altijd precies weten in welke volgorde het zal gaan. Toen ik wat ouder werd, ben ik zelf de Bijbel gaan bestuderen en ben ik de studieboeken en de Zoeklichten van mijn moeder gaan lezen.

Ik ben God dankbaar dat Hij mij honger en dorst heeft gegeven naar Zijn Woord. Het heeft mijn leven verrijkt! Een paar jaar geleden heb ik het boekje "Leven door de Geest - wat is dat?" gekocht. Het was in een periode waarin ik met mezelf worstelde. Ik was teleurgesteld in wie ik was en ik bad vaak om vergeving voor mijn zonden. Ik moest leren aanvaarden dat er in mijzelf geen goed woont. Toen ik dat boekje "Leven door de Geest" ging lezen herkende ik mijzelf daarin. Ik werd God dankbaar dat ik zondebesef had en dat God mij niet alleen steeds wilde vergeven, maar mij ook wilde leegmaken van mijzelf, opdat ik vervuld kon worden met de Geest. Dit boekje heeft mij geholpen om te leren leven door de Geest. En het heeft mij inzicht gegeven in de brieven van Paulus.

Ik beveel dit boekje dan ook van harte bij u aan. Om de week ontvangen wij thuis Het Zoeklicht. Het vergroot mijn kennis over wat de Bijbel zegt. Het Zoeklicht is trouw aan Gods Woord en plaatst de profetieën in de juiste volgorde. Ik wil Het Zoeklicht hiervoor bedanken en ik wens hen Gods zegen toe.

Groeten, Jeep