De 4 k'’s van Kees

Kees Middelbeek • 80 - 2004/05 • Uitgave: 2
De 4 k’'s van Kees

Wij vroegen Kees Middelbeek artikelen voor ons blad te schrijven. Daar verscheen er reeds een van. Hij stelt zich nu even aan ons voor.


Schrijvers hebben in elk geval één voorrecht: Je kunt ze moeilijk het verwijt ‘geen woorden maar daden’ maken. Hun woorden zijn hun daden. U hebt nu al kennis kunnen maken met mijn daden. Daarom is mij gevraagd in een paar woorden iets over mijzelf aan u te vertellen: Wie is deze vreemde eend in de bijt van bekwame en vooral ook bekende schrijvers van uw blad.

Kantoor
Ik woon met mijn vrouw Marianne en zoon Jonathan in Leiden. We hebben een mooie woning met een comfortabel kantoor waarin ik soms hele dagen mijn computer verwen. Een stukje van mijn brood verdien ik in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Omdat dit mooie werk parttime en onregelmatig is, ben ik overdag meestal vrij. Veel tijd steek ik dan in mijn bedrijf waarmee ik websites maak. Mijn zakelijke belangen lijden echter onder mijn nevenactiviteiten, waaronder het werk voor de kerk.

Kerk
Met mijn werk als hoofdredacteur van het kerkblad, jeugdleider en webmaster en nog een aantal klusjes draag ik mijn steentje bij in de Baptistengemeente te Leiden. Een gemeente waarvan de fundamenten 50 jaar geleden zijn gelegd door Ds. H. Schouten, een voorouder van de directeur van Het Zoeklicht.

Kennis
Ik ken de Bijbel redelijk goed en ontleen veel plezier en zegen bij het zoeken van andere dan de meest voor de handliggende uitleggingen. Dit alles binnen de traditie van de bijbelgetrouwe exegese. Ik heb uitgebreide studie gedaan in de Romeinenbrief, de Openbaring en over Israël, maar ook naar antwoorden op onder andere de verschillende aspecten van de leer van de Jehova’s getuigen en homeopathie.

Komst
De komst van Christus is mijn thema en de Openbaring van Johannes mijn passie. Mijn boek "Israël begin- en eindtijd" is een systematische studie over de rol van Israël in Gods heilsplan vanaf de schepping tot Jezus komst.
Komst ook, als u wilt dat ik hier eens iets over kom vertellen.
Komst ook, als ik denk over mijn komst bij Het Zoeklicht. Dit is een beetje beschamend. Toen ik Henk Schouten vroeg naar de mogelijkheden voor een recensie voor mijn boek, viel ik door de mand. Ik was nauwelijks bekend met Het Zoeklicht. Gelukkig vergaf Henk mij dit grootmoedig en belde mij later dat hij mijn boek met veel plezier had gelezen en er graag een stukje over wilde schrijven. Op mijn website had hij gezien dat ik columns schreef en zo legde onze gemeenschappelijke visie en interesse de basis tot deze samenwerking. Ik dank Henk Schouten en Feike ter Velde voor hun enthousiasme en vertrouwen en hoop dat u zult begrijpen dat het mij, met mijn invalshoek en stijl van schrijven, niet slechts gaat om woorden, maar om Het Woord!

Kees Middelbeek