De hemelse man

Jan van Barneveld • 80 - 2004/05 • Uitgave: 10
De hemelse man
Een boek met verschillende profetische boodschappen


Dit boek is een van de belangrijkste en diep ontroerende boeken die ik de laatste jaren gelezen heb. ‘De Hemelse Man’ is meer dan het aangrijpende verhaal van het lijden van broeder Yun en veel anderen van de huisgemeente-beweging in China. We zien verbaasd hoe God dwars door keiharde tegenstand, gruwelijke martelingen en vervolgingen heen op een wonderlijke manier tot zijn doel komt. Medegevangenen komen tot geloof. Er wordt verteld van geweldige uitreddingen en machtige genezingen. De gemeente groeit tegen de verdrukking in explosief. Driemaal komt broeder Yun in de gevangenis en in kampen terecht. Daar wordt hij geslagen, met stroomstokken bewerkt en onder zware lichamelijke en geestelijke druk gezet. Ook zijn gezin heeft het heel moeilijk en gaat de weg van het lijden voor Christus. Ontroerend zijn de getuigenissen van Yun’s vrouw, Deling. Ten slotte, tijdens zijn laatste gevangenschap, worden Yun’s benen verbrijzeld. Dan zegt de Heer, terwijl hij vreselijke pijnen lijdt, dat hij uit de meest zwaar bewaakte gevangenis van China moet ontsnappen. God sprak tot Yun door het Woord. Hij kreeg een bevestiging van een medegevangene, broeder Xu die hem, tot zijn eigen verbazing, moest zeggen dat hij ontsnappen moest. Een visioen was de laatste bevestiging. Dus Yun ging. De Heer slaat de bewakers met blindheid. Onderweg, hij kon niet lopen en werd eerst door een broeder naar het toilet gedragen, genas de Heer zijn benen. Voor de ogen van verbijsterde medegevangenen liep hij langs 30 bewakers door hekken en poorten die op wonderbare wijze open stonden, de gevangenis uit. Dit is maar een van de grote wonderen waarvan verteld wordt.

Profetische boodschappen
Dit boek bevat meer dan een geschiedenis, die ons diep verootmoedigt en ons doet uitroepen: ‘Hoe groot zijt Gij!’ We zien hoe dwars door die ‘grote verdrukking’ heen de Heer de Chinese huisgemeenten zegende met geestelijke diepgang, met een diepe wandel met de Heer en met een enorme groei. Dit was ook de weg van de eerste gemeente. Zo is het ook door de Here Jezus voorzegd: ‘In de wereld lijdt gij verdrukking. Maar houdt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen’ (Johannes 16:33). Getroost en bemoedigd door het Woord, door dromen en visioenen heeft de Chinese huisgemeente-beweging zware verdrukkingen doorstaan. Zo hebben ze de overwinning van de Here Jezus gezien en ervaren. Hierin ligt voor ons een waarschuwing. Opwekking, groei in aantal en geestelijke diepte gaan met lijden, overgave en verdrukking gepaard.
Er is nog een belangrijk teken, een profetische dimensie, die vanuit China tot ons komt. Meer dan 80 jaar geleden ontstond in China een evangeliebeweging, de Jezus Familie. Zij trokken het hele land door en velen kwamen tot geloof. Een van de leiders was Simon Zhao. God gaf hem een geweldige zendingsvisie in zijn hart, die ‘Terug naar Jeruzalem’ werd genoemd. Het Evangelie is in Jeruzalem begonnen en gaat de wereld rond, terug naar Jeruzalem. De ‘laatste ronde’zou voor de Chinese huisgemeenten zijn! Maar broeder Simon kwam in de gevangenis terecht en werd van 1950 tot 1981 zwaar verdrukt en gemarteld. Zonder Jezus Christus, zou hij, net als Yun, al meer dan honderd maal gestorven moeten zijn. Maar het vuur van de zendingsvisie bleef branden in zijn hart. In 1981 kwam hij vrij en enkele jaren later kon hij die visie aan broeder Yun overdragen. Uiteraard had de Heer het al aan Yun duidelijk gemaakt, maar de ontmoeting met ‘oom Simon’ gaf de laatste stoot. De visie ‘Terug naar Jeruzalem’ werd het plan van de hele huisgemeente-beweging.

De zijde-route
Er zijn eeuwenoude wegen van China naar Jeruzalem. De eerste langs het Noorden, door de Islamlanden. De tweede via Tibet, Nepal, Pakistan, Afghanistan en Iran. De zuidelijke route gaat via Vietnam, Laos, India: de boeddhistische en hindoeïstische wereld. Kortom, de gebieden waar de minst bereikte volken wonen. Honderdduizend Chinese zendelingen maken zich klaar om langs de zijderoutes ‘Terug naar Jeruzalem’ te gaan. Honderden zijn al op weg. God zelf heeft de Chinese kerk door lijden en verdrukking klaar gemaakt voor deze enorme taak. ‘Een laatste aanval op het huis van Mohammed, het huis van Boeddha en op het hindoeïsme. ‘En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis van alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn’ (Matt.24:14). Een machtig teken van hoe de Here onze God tot zijn doel komt! En een duidelijk ‘teken van de tijd’.

drs. Jan van Barneveld