De laatste dagen

Henk Schouten • 83 - 2007 • Uitgave: 20
De laatste dagen

Ik las onlangs wat interessante cijfers, ze kwamen uit Amerika. In 1999 gaf 40% van de bevolking in de VS aan te geloven dat de wereld zou eindigen zoals in de Bijbel staat beschreven. In 2002 gaf 59 % aan te geloven in de profetieën van het boek Openbaring. In 2006 gaf 42% aan dat de wedergeboorte van de staat Israël en de instabiliteit van het Midden-Oosten er op wijzen dat we in de laatste dagen leven. Bovendien gaf 52% aan dat het herstel van Israël in 1948 en de terugkeer van de vele Joden een directe vervulling is van de Bijbelse beloften.
Je kunt op onderzoeken en daaruit voortvloeiende cijfers heel wat twijfels loslaten. Toch vallen deze aantallen niet zomaar uit de lucht. Natuurlijk, de decadentie die over de wereld waait vindt haar oorsprong dikwijls in Hollywood. Maar er komt meer uit de VS. De VS leveren ook een stroom van goede en fijne boeken, juist ook op het gebied van Bijbelse profetie. Hall Lindsay en Tim LaHaye zijn auteurs van wie heel veel boeken, ook in het Nederlands, zijn vertaald. Belangrijker dan cijfers is de houding die ieder persoonlijk heeft ten opzichte van Bijbelse profetie en haar vervulling.

• De Joden zijn teruggekeerd, maar leven nog in ongeloof (Ez. 36-37)
• De volkeren die in Ezechiël 38 genoemd worden, kunnen we identificeren met huidige natiën zoals Rusland, Turkije, Iran, Soedan en Liberia.
• Juist deze volkeren hebben een bewezen negatieve houding naar Israël.
• Mahmoud Ahmadinejad, de president van Iran, is overduidelijk in zijn doelstelling, Israël moet verdwijnen. De twaalfde Imam die dat moet realiseren zal binnen enkele jaren verschijnen.
• Europa wordt een (brokkelige) eenheid.
• Zonder teken van het beest kan niemand kopen of verkopen.
• In Matteüs 24 en Lucas 21 karakteriseert de Here Jezus de laatste dagen als een tijd waarin veel valse leraren zullen optreden. Er zullen oorlogen zijn, hongersnoden, aardbevingen en vervolging van gelovigen. Maar ook het evangelie zal wereldwijd uitgedragen worden.

Nooit eerder in de wereldgeschiedenis waren de tekenen zo algemeen en volkomen in lijn met de dingen uit Gods woord. Leven we echt in de laatste dagen? Niet een percentage uit de VS is essentieel. Waar wij staan, waar staat u, als het straks echt zover is?

Ds. Henk Schouten