De opmars van hekserij

drs. M. Dieperink • 80 - 2004/05 • Uitgave: 16
De opmars van hekserij

De tijden zijn veranderd. Werden eens heksen door de kerk vervolgd en soms zelfs verbrand, nu zat onlangs bij de KRO in een televisieprogramma een heks openlijk haar verhaal te vertellen en het werd nog hoogst interessant gevonden ook. De interesse voor hekserij dringt tot in kerken en christelijke kringen door.
In Joel News stond een schokkend bericht over de groei van hekserij onder jonge christenen. "Wicca (hekserij) is ook onder kerkelijke jongeren populair en groeit zelfs explosief. Kerken maken zich bezorgd over teruglopende ledentallen, sommige ‘covens’ (heksenkringen) juist over de snelle groei van wicca-aanhangers. Uit een recent onderzoek onder heksen blijkt dat een derde van de ondervraagden pas twee jaar of korter actief is in wicca. Van de heksen heeft 62% een kerkelijke achtergrond. Vele nieuwe leden zijn jonger dan 20 jaar."
Deze groeiende populariteit is m.i. voor een groot deel verklaarbaar door de invloed van Harry Potterboeken. In reformatorische kringen heeft men niet altijd voldoende oog voor de gevaren ervan en gelooft men ook niet altijd dat hekserij daadwerkelijk bestaat. De jonge mensen zijn daarom niet voldoende gewaarschuwd. Ze vinden de hekserij van Harry Potter spannend en zijn zich totaal niet bewust van de gevaren. Het is mogelijk dat ouders niet eens weten dat hun kind zich heeft aangesloten bij een coven, want een tip uit het handboek voor de jonge heks luidt: "Ga gewoon met je ouders mee naar de kerk. Bid voor jezelf tot de godin en de god. Het gebed voor het eten is eigenlijk gewoon een dagelijks bedanken voor de oogst." En zo vindt er in de kerk zelf infiltratie plaats. Dit laat zien hoe belangrijk het is kinderen door gebed te beschermen en hen ook op een verantwoorde manier in te lichten over de gevaren van occultisme, wat een taak van jeugdgroepen behoort te zijn. Want een heks is geen sprookjesfiguur, maar een persoon die zich met occulte praktijken bezig houdt.

Heksen geloven niet in Jezus of Satan. Het zijn dus geen bewuste satanisten en de meeste heksen zullen ook geen kwade bedoelingen hebben, maar je kunt ook in je onwetendheid door de satan worden misleid. Juist als je niet in de satan gelooft, word je gemakkelijk bedrogen. Heksen en ook de jonge mensen hebben er geen besef van met welke machten en krachten ze zich inlaten. Een vrouw die aan een heksenkring meedeed, begon op een gegeven moment allemaal goden en godinnen te zien. Dit is niet zomaar verbeelding. De goden en godinnen waar men contact mee zoekt, zijn reëel; het zijn in werkelijkheid demonen. Door eigenmachtige technieken komt men in aanraking met de occulte wereld.
Heksen roepen deze occulte krachten op door heksenrituelen. Deze vinden niet in een apart gebouw zoals een kerk of tempel plaats, maar in de natuur of anders thuis in een kamer. Een kennis vertelde me dat hij, tijdens een wandeling in het bos nabij zijn dorp in Brabant, een verstikkende atmosfeer ervoer, wat vroeger nooit het geval was. Daar worden heksenrituelen gehouden. Door het trekken van een magische cirkel worden krachten opgeroepen. Die kunnen als verstikkend worden ervaren. Het zijn dus duistere krachten.
"De bezemsteel is weer terug" lezen we. Ja, want deze wordt bij deze rituelen daadwerkelijk gebruikt om al het zogenaamde "kosmische vuil" uit de magische cirkel te vegen en deze af te bakenen.
Omgekeerd is de bezem – dat wil zeggen met de takken naar boven gericht - het symbool van de mannelijke vruchtbaarheid. De hekserij is een typische vruchtbaarheidscultus, die verwant is met de heidense religies die in het Oude Testament worden vermeld.

Heksen zijn met magie bezig. Ze ontvangen een training in paranormale krachten. In hun literatuur hebben ze het over een verantwoorde omgang met magie. Ze geven zich uit voor goede mensen die hun magische krachten uitsluitend gebruiken voor goede doeleinden zoals genezing en het behoud van de natuur. Er is geen kritisch besef of die magische krachten wel eens uit een verkeerde bron zouden kunnen komen, want ze geloven niet in de duivel. Maar alle magie, ook zogenaamde witte magie, is demonisch van oorsprong. Weliswaar lijken de demonen je eerst te helpen, maar uiteindelijk zijn ze op je vernietiging uit. Daarom is hekserij levensgevaarlijk, ook voor jonge mensen.

drs. Martie Dieperink