De poorten der hel…

Feike ter Velde • 87 - 2011 • Uitgave: 9
‘De wereld is een dorp geworden’, zegt men wel eens. In een dorp weet men bijna alles van elkaar. Dat is nu wereldwijd ook zo, dankzij televisie, satellietverbindingen, internet, Youtube-filmpjes, Twitter, Facebook en noem maar op. De informatiestroom is bijna ongelimiteerd. Ook over de christelijke kerk in haar wereldwijde breedte krijgen we beelden. En dan schrik je soms van wat je ziet en hoort. In een somber moment komt dan op: ‘Dit is de ondergang van het christendom’. Laten we maar gewoon de dingen bij de naam noemen. Dat kan helpen.

Charismatische stromingen hebben, vooral in de derde wereld, op dit moment de grootste invloed. Mensen uit de Pinksterbeweging, die ik in de jaren ’60 heb leren kennen, hebben een warm hart voor zending en evangelisatie. Dat heb ik zelf ook gekregen, direct al na mijn persoonlijke bekering. Ik mocht er zelfs mijn beroep van maken en mag nog steeds mensen ontmoeten die door dat werk, via de media, de Here Jezus mochten leren kennen en volwassen christenen blijken te zijn geworden. Soms waren het spectaculaire bekeringen, met wonderen van God! Want onze God is een God van wonderen!

Maar in diezelfde media komen tegenwoordig beelden tot ons die bij elke Bijbelgetrouwe christen tot wel tot grote somberheid moeten leiden. Beelden van ‘predikers’ die een verkeerde boodschap brengen en het evangelie voor eigen eer en eigen gewin de satelliet op sturen om mensen wereldwijd te misleiden. Diezelfde dingen zijn dan ook weer op internet te vinden. Wie zoekt kan zich een goed beeld vormen van wat er gaande is en wat er vandaag op de Gemeente van Christus afkomt. Het speelt zich bijna uitsluitend af op het thema van de Heilige Geest en van de eigen geestelijke ervaringen. En dit komt ook voor in allerlei plaatselijke gemeentes en kerken. De Bijbel speelt alleen een rol als het gaat over wonderen, bijvoorbeeld van genezing. Verder gaat de Bijbel niet open.
Laat ik maar direct met de deur in huis vallen en met voorbeelden duidelijk maken waar het over gaat. Een Canadese prediker, John Arnott uit Toronto, biedt tal van dingen aan, o.a. ook instructies via boekjes, cd’s en dvd’s over het thema soaken. Het voorbeeld maakt duidelijk wat het is en hoe het in praktijk moet worden gebracht. Vertaald zegt men o.a dit:
• Begeef jezelf naar een rustige plek waar je je op je gemak voelt;
• Neem gemakkelijk ergens plaats en open je hart voor de Heer;
• Luister naar de (instrumentale) muziek en laat de Heilige Geest komen.

Soaken (uitleg van de betekenis van dit woord): geheel nat worden, doordrenkt door onderdompeling; exorbitant veel drinken; dronken worden; innemen of opzuigen.
Liggen: uitgestrekt op de grond gaan liggen. Aanvaarden zonder protest of tegenwerking wat er in je opkomt en op je af komt.
Rustig: Geen zorgen vasthouden, geen andere activiteiten of dingen die afleiden, volkomen stil worden.
Luisteren: Concentreer je aandachtig op wat je hoort (de muziek).
Wachten: Blijf in dezelfde ruimte, blijf inactief en in afwachting van wat er komt.
Tot zover de instructies.

Voor bijna 20 dollar kan men de set, inclusief cd verkrijgen (Genezend Water is de naam van de cd). De muziek brengt je terug naar de Heer, want er is een ingeboren (‘innate’), genezende stroom van de Heilige Geest in het geluid van deze cd, vermeldt men. De componist (John Belt) brengt je door zijn muziek in een ervaring van tastbare (‘tangible’) aanwezigheid van God. In deze gemanifesteerde aanwezigheid van God komt er genezing, gebeuren er wonderen en geschiedt er een profetische vrijzetting, aldus de omschrijving.
Om een compleet beeld te krijgen, heb ik ook naar deze muziek geluisterd. Het is complete New Agemuziek, zwoel, meeslepend en slaperig makend, soms met menselijke stemmen erbij, maar zonder woorden, op een vervormd aaaaahhhhh of oeoeoeoehhhhh, etc. Zo kan men de Geest opzuigen (‘soaken’). Dit wordt gepresenteerd onder de titel ‘Catch the Fire’ - (Grijp het vuur van de Geest). In deze sfeer ervaren mensen dingen, die men toeschrijft aan de Heilige Geest. Uit de Schrift weten we dat de Geest God is en dan is dit rechtstreekse godslastering. Men moet zich afvragen of hier niet demonen mee kunnen komen om deze onnozele ‘klanten’ - of zoekende zielen (?) - te bezoeken om leugen te brengen in plaats van de waarheid, die in Gods Woord is te vinden.

Wie verder gaat zoeken in deze wereld - ik raad het niemand aan, trouwens - ontdekt dat deze dingen komen uit bepaalde vormen van het hindoeïsme, namelijk de stroming die Kundalini heet. Massabijeenkomsten hiervan zijn op internet te vinden. Via de aanraking van het voorhoofd (de stip !) vallen mensen achterover en vertonen oncontroleerbare en heftige bewegingen. Hindoes!
Drie jaar geleden werd een prediker ontmaskerd door een Amerikaans tv-station, ABC-televisie, als oplichter. Zijn naam is Todd Bentley. Hij komt binnenkort ook naar Europa. Hij claimde wonderbaarlijke genezingen en zelfs waren er mensen uit de dood opgestaan. Hij las een brief voor van iemand die rechtop ging zitten in zijn doodskist, vlak voor zijn eigen begrafenis. In die begrafenisdienst draaide men een programma van Todd Bentley. De man was al in de hemel, maar de boodschap van deze prediker reikte tot in de hemel en deed de man terugkeren, zo luidt Bentley’s verhaal. De man zelf is nooit gevonden, noch zijn familie.
Maar een uitzinnige, juichende massa mensen in de grote zaal viel hem bij. Toen ABC-tv op zoek ging en om namen vroeg, kon men niemand leveren die deze verhalen ondersteunde. Ook bleek niemand genezen. Een schokkende ontmaskering. De volgende dag was Todd Bentley uit beeld verdwenen. Hij vluchtte weg uit Lakeland en was weg van de televisie. Maar nu is hij weer helemaal terug! Hij heeft ook plannen om naar Europa te komen, geleid door zijn eigen engel die de naam Emma draagt en op zijn lichaam is getatoeëerd!

Het gaat, zegt men, om die hemelse kracht. In allerlei sessies steeds weer dat woord: power, power, power…! En dan vallen mensen om. Ook de gebedsgenezer Benny Hinn doet mensen massaal omvallen door ‘Gods kracht’. Veel mensen raken daarvan onder de indruk. Zij willen die kracht ook krijgen en uitoefenen en ze worden navolgers van deze ‘predikers’. Ook zij worden besmet met deze ‘spark’, deze vonk en gaan hetzelfde doen. Dit komt voort uit de oerzonde te willen zijn als God. Zij willen die ‘kracht’ bezitten, maar is dat verlangen wel uit God?
Benny Hinn zei: “Ik vervloek (‘curse’) een ieder die kritiek heeft op mijn bediening… ik vervloek, vervloek!” Iemand die uit Lakeland terugkwam en hier jubelend verslag deed, zei ongeveer hetzelfde. Anderen zeiden ‘Jezus in de ogen te hebben gezien’ toen ze Todd Bentley ontmoetten. Mattheüs van der Steen van TRIN verklaarde dat Bentley’s opwekking de meest zuivere vorm van opwekking is en dat we dit in Nederland ook moeten hebben. Ook andere ‘leiders’ verklaarden zulke dingen.

Deze beweging is in Nederland al begonnen met de zogenaamde Toronto Blessing, in 1994, door de eerdergenoemde John Arnott en anderen. Veel bloeiende Pinkstergemeenten zijn toen kapot gegaan. Deze Arnott komt binnenkort naar Nederland! Hij was drie jaar geleden ook bij Todd Bentley actief op zijn podium tijdens de zogenaamde Lakeland-opwekking, die geheel op leugen gebaseerd bleek. Niettegenstaande zegende Arnott deze excentrieke ‘prediker’ en hij viel achterover op de grond, evenals zijn vrouw Carol, toen Bentley hem door de ‘geest’ en onder luid geschreeuw van “bang, bang, bang”, neervelde. In het Engels: “Slain in de spirit” - neergeveld of gesneuveld in de geest. Sommigen vertonen daarbij heftige, spastische en ongecontroleerde bewegingen, schreeuwen of maken allerlei dierlijke en barbaarse geluiden.
De zaal is nog steeds uitzinnig bij deze ‘manifestaties van de geest’. Een hysterisch lijkende vrouw, die haar hoofd niet kon stilhouden, soms niet meer kon spreken, heftig, bijna gevaarlijk slingerde ze haar hoofd in het rond, haar lange haren rondom verborgen haar hoofd, schreeuwde uit, als profetie van God: “Deze generatie zal de kracht van God vrijzetten over de gehele wereld en het wordt wild… wild…. wild”; de zaal raakte uitzinnig. De vrouw ging over in het maken van scherpe, sissende geluiden als van een slang. Griezelig, mensonterend, maar nog steeds van de Geest… zegt men.

Tot slot van deze ‘voorbeelden’ van boze geesten die de christenheid zijn binnengekomen: er zijn ook tv-programma’s via de satelliet te zien waarin flesjes heilig water wordt aangeboden dat genezende kracht zou bezitten en het nieuwste is dat men een flesje heilige olie uit Bethlehem kan kopen, ingezegend door de priester van de Geboortekerk te Bethlehem. Ook deze olie bevat genezende kracht, belooft men.

Straks wordt het weer Pinksteren en dan vieren we de gezegende komst van de Heilige Geest. Hij kwam het opstandingsleven van de Here Jezus brengen in de harten van de gelovigen (Romeinen 8:11). En dat doet Hij vandaag nog steeds. Wanneer zullen er moedige broeders opstaan, juist in deze charismatische wereld, om de banier van Gods Woord op te heffen tegen de vloedgolf van demonie en leringen van boze geesten. Daar is moed voor nodig. Laat u niet wijsmaken dat we niet alle dingen zouden moeten beoordelen (1 Korintiërs 2:15). Grijp moed, broeders, grijp moed! Ontmasker wolven in schaapskleren! We hebben deze zekerheid: ‘…de poorten der hel zullen de Gemeente van Christus niet overweldigen’ (Matteüs 16:18). De Gemeente en elke christen en elke prediker die staat op het fundament van Gods Woord en in de kracht van Gods Geest, heeft niets te vrezen.

Feike ter Velde