Image

Dé Professional Organizer 

Wendy Born • 98 - 2022 • Uitgave: 9

Dat ik voor onze kinderen heb kunnen zorgen toen zij nog thuis waren, heb ik als een groot voorrecht ervaren. Nu zij op zichzelf wonen, wordt mij weleens de vraag gesteld of ik weer betaald werk zou willen gaan verrichten. Hoewel ik nooit een betaalde baan had, heb ik onlangs toch overwogen om een opleiding ‘Professional Organizing’ te gaan volgen om daarmee ergens aan de slag te gaan.  

Maar bij nader inzien ben ik daarop teruggekomen, omdat mijn huidige vrijwilligers- en zorgactiviteiten al veel tijd kosten. Maar … alles wat te maken heeft met dit - nog vrij nieuwe - beroep trekt toch regelmatig mijn aandacht.   

Creëren van orde 
Voor degenen die niet weten wat dit beroep inhoudt: Een professional organizer - ook wel opruimcoach of personal organizer genoemd - is een specialist in het aanbrengen van structuur in de breedste zin van het woord. Een professional organizer begeleidt en adviseert bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte.  Toen ik nog eens nadacht over de naam van dit beroep, vroeg ik me serieus af of je dit eigenlijk wel zo kunt noemen. Zijn wij mensen wel echt zo professioneel in het organiseren? We kunnen misschien een beetje opruimen, maar is het niet zo dat we - zonder dit beroep te kort te doen - ‘maar wat doen’? Gaat het niet veel te ver om het woord ‘professional’ te gebruiken bij het op orde brengen van ons aardse leven? Wie of wat denken wij wel te zijn?  

Ons hele leven 
De conclusie moet dus zijn: er is maar Eén ‘Professional’ en dat is onze Vader in de hemel. Alleen Hij weet hoe Hij ons kan helpen bij het op orde brengen van ons leven. Door Zijn Woord wil Hij ons dagelijks hierbij helpen. In veel Bijbelgedeelten komt het terug. In Mattheüs 6:8b bijvoorbeeld staat: ‘want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt’.  

 Wat zo mooi is, is dat Hij ons niet alleen wil helpen om ons aardse huis op orde te krijgen, maar het is Zijn wil om ons héle leven op orde en in balans te brengen. Hij maakt niet een ‘plannetje’ om een paar weken te komen opruimen, maar Hij wil ons Zijn plan aanbieden voor de rest van ons leven. Voor ieder mens persoonlijk heeft Hij alles uitgedacht en wanneer we de Heere Jezus mogen leren kennen en dicht bij Hem willen leven, zullen we steeds beter begrijpen wat Hij met ons leven wil. Het allermooiste is nog wel dat Hij ons uiteindelijk zelfs een compleet nieuw huis wil aanbieden waar alles opgeruimd en geordend is: Het Vaderhuis. Daar is alles perfect georganiseerd. We hoeven daar onze tijd niet te managen of iets op te ruimen, maar we kunnen ons volledig richten op de Heere Jezus. Wat mij betreft mag Dé Professional Organizer bij uitstek, vandaag Zijn Zoon nog sturen om ons op te halen, zodat we voor altijd bij Hem mogen zijn. Ik zie uit naar een eeuwig, perfect georganiseerd leven, samen met Hem!   

Wendy Born