De Profetie uit het Evangelie van Johannes (2)

Dato Steenhuis • 80 - 2004/05 • Uitgave: 18
De Profetie uit het Evangelie van Johannes (2)

Op de derde dag was er een bruiloft te Kana


U kent misschien wel de gedachte dat na twee ‘dagen’ van duizend jaar er een derde dag volgt van duizend jaar - het Vrederijk, dat begint met het Bruiloftsmaal van het Lam (Openbaring 19).

Dit stukje uit de Bijbel is heel dikwijls gebruikt bij een huwelijksdienst. Wat is er mooier dan te zeggen: de Heer Jezus is ook genodigd!
Waarom op de derde dag?
Ik heb heel veel ingewikkelde verklaringen gelezen over deze derde dag. Vanuit hoofdstuk 1 wordt een reeks van dagen bezien. Het begint dan met Johannes de Doper; daarna: de volgende dag en daarna nog eens. Zo kom je bij de derde dag. Maar dat kan niet. Johannes de Doper doopte bij de Jordaan en de Heer Jezus is nu in Galilea, te ver om in een dag te lopen.
Ook vandaag de dag worden de meeste bruiloften in Israël gevierd op de derde dag, op dinsdag dus. Dat komt, volgens de overlevering, omdat op de derde scheppingsdag, het droge te voorschijn kwam en er jong groen ging uitspruiten.
Dit is een prachtig beeld van een huwelijk. Een nieuwe grond, met nieuwe vruchten en groei.
Toch gaat het, naar mijn mening, nog verder hier in Johannes 2.
In Hosea 6 vers 1 tot en met 3 is er sprake van twee dagen (van oordeel en scheuren) en van een derde dag van herstel op weer opgericht worden. Dit geldt Israël in de toekomst. Misschien bent u vertrouwd met de gedachte dat die twee dagen (twee maal duizend jaar) zal worden vervolgd met een derde dag van 1000 jaren. De meeste lezers van Het Zoeklicht kennen deze gedachte en belijden ook dat dit gaat gebeuren.
Welnu, de derde dag van de bruiloft te Kana is hiervan een vooruitblik. Een profetisch doorkijkje.

De wijn is een beeld van wat het hart van God en mensen vrolijk maakt, staat in Richteren 9 vers 13. In Kana is de wijn op. Je mag ook zeggen: de blijdschap is er niet meer. Wat zal er gebeuren als de Heer terugkomt op aarde (in Israel !!!) ? Op die vraag zijn vele dingen te zeggen. Maar een van de dingen is zeker, dat Hij Zijn heerlijkheid zal openbaren! In Kana openbaarde de Heer Zijn heerlijkheid destijds. Straks gaat dat evenzo gebeuren. Hij brengt de vreugde die al lang verstomt is, terug. Dat gaat gebeuren langs de weg van reiniging en heiliging.
Toen waren er zes stenen watervaten voor de reiniging neergezet; maar ze waren leeg. De vorm was er wel, maar de inhoud was ook weg. Dat is heel vaak de moeilijkheid. Voor de vorm kan alles nog in orde zijn, maar de feitelijke inhoud is al lang weg. Daarom zegt de Heer dat ze die vaten eerst moeten vullen met water. Uiteraard had de Heer in de handen kunnen klappen en er was wijn geweest; ja, zelfs zonder te klappen, op een woord.
Ook voor Israël zal in de toekomst de vorm moeten veranderen in inhoud. Dan komt de vreugde terug; ja, zelfs betere vreugde dan ooit.
De profetie is dus helder. De toepassing voor ons vandaag de dag ook. Niet de vorm brengt vreugde, maar het levende water van het Woord van God. Daar ligt de bron van blijdschap.

Misschien bent u ooit in Kana geweest tijdens een rondreis door het beloofde land. Misschien hebt u de vraag bij u: wat is nu de precieze plek. Nu zijn er drie plaatsen die alle drie zeggen dat ze een origineel van die waterkruiken van destijds hebben. Stop de discussie. Geloof dat de Heer Jezus ook in onze levens datzelfde wonder wil gaan doen; vandaag nog.

In hoofdstuk 4 vers 46 is de Heer Jezus weer in Kana. Dan is daar het wonder voor een heidense hoofdman. Jood en heiden hebben een ontmoeting met onze Heiland. Ook dat is in de toekomst helemaal terug te vinden. De Heer komt voor Israël (samen met ons, de gemeente, Zijn lichaam), maar ook de heidenen zullen de zegen van die komst ervaren.

Het tweede deel van Johannes 2 gaat over een gebeurtenis die in andere evangeliën veelal aan het eind van de omwandeling van de Heer plaats vond. Hier direct aan het begin. Ook dit heeft een profetische betekenis.
Bij de terugkomst van de Heer op de Olijfberg (Zijn tweede komst) gaat er gebeuren wat we net probeerden aan te reiken. Maar ook de reiniging van het Huis van God is dan aan de orde. Al het onreine, het onheilige wordt er uit geworpen. Dat Huis zal weer een Huis van gebed worden. Een plaats waar de God van Israël wordt aangebeden. Alle koehandel en commercie moeten wijken. Het belang van wie dan ook, is dan volstrekt ondergeschikt aan de eer van de Heer.
Het is bepaald niet waar dat er alleen in de tijd van Luther ‘handel’ gedreven werd en de term te horen was die we kennen als: als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt’. Er gebeurt ook nu veel met het oog op het belang van mensen, van onze kleur of groep. Dat is toch ook een verkeerd accent? Alleen de Christus der Schriften. Soli Deo Gloria. Alleen God de eer!

Dato Steenhuis