De taal van Liefde

Gary Chapman • 81 - 2005/06 • Uitgave: 8/9
De taal van Liefde

De Amerikaan Gary Chapman (67) zag vijfendertig jaar geleden de grote huwelijksnood in zijn eigen kerk. Er bleek veel verborgen nood. Men zocht soms hulp en die was niet overal voorhanden. Ik leerde luisteren en ontdekte: Het ontbreekt aan communicatie. Na jaren ervaring, schreef hij het boek: De vijf talen van de liefde.

Voor veel mensen is het moeilijk over de eigen gevoelens te praten. Men kan ze vaak niet onder woorden brengen. Er zit diepe pijn van binnen, maar de werkelijke oorzaak van de pijn herkent men niet. De moderne psychologie heeft geholpen om de dingen een naam te geven, ze te omschrijven en ze uiten. In onze maatschappij worden we erg beziggehouden met carriére maken, geld verdienen, kinderen opvoeden en dan is de dag om. Er geen tijd meer voor romantische momenten in de huwelijksrelatie. Dat is ernstig en gevaarlijk voor het voortbestaan van het huwelijk. Als men dat niet tijdig onderkent, is het uit elkaar groeien vaak al zo ver heen, dat hulp van buitenaf vaak geen effect meer heeft.

Vanuit die nood, heb ik mijn boek geschreven: “De 5 talen van de liefde”. Het is inmiddels in 43 talen vertaald. In Amerika zijn er al meer dan drie miljoen exemplaren over de toonbank gegaan. Het gaat over het universele begrip: ”liefde”. Liefde is een abstract begrip maar wordt concreet in daden als waardering en bevestiging, zodat die ander wéét dat hij of zij geliefd wórdt. Als dat niet onder woorden wordt gebracht en uit daden blijkt, komen er geheid problemen. Een auto heeft een tank met brandstof, anders rijdt hij niet. Die tank moet steeds worden bijgevuld. Zo moet ook onze liefdestank steeds worden bijgevuld. Die tank moet door de ander, de partner, worden bijgevuld. Dat kun je zelf niet, dat moet die ander doen. Zoals je zelf behoefte hebt aan dat bijtanken, zo heeft ook je huwelijkspartner behoefte aan nieuwe brandstof in de liefdestank. Dat is jouw mooie taak! Toen ik dat mensen ging onderwijzen maakten velen in hun huwelijk een compleet nieuwe – en vooral geslaagde – start. Het werkt!

We moeten dit ook onze kinderen leren. In recent onderzoek bleek dat 87% van jongeren tussen de 20 en 30 jaar een levenslang huwelijk wenst. Velen zagen hun ouders scheiden. Dat nooit, vinden ze! Maar juist die jongeren hebben geen goed voorbeeld gehad. De kerk heeft hierin dan ook een grote taak. Gelovigen kunnen elkaar geweldig helpen. Gelovigen kunnen ook ongelovigen helpen hen te leren de liefdestank van die ander weer te vullen. Hulp bij huwelijksproblemen is een beproefd evangelisatiemiddel. Als dat huwelijk goed komt, met de liefde als inzet, staat men spoedig open voor de boodschap van Gods liefde, geopenbaard in de Here Jezus Christus.
Meestal kunnen de gesprekken het beste beginnen met de vrouw. Mannen willen vaak niet geholpen worden. Zij lossen het zelf wel op… denken ze. Het gesprek richt zich er vooral op, dat je die ander niet kunt veranderen. Wel beïnvloeden! Dat is wat anders dan manipuleren. Manipulatie leidt tot nog meer spanning en is niet betrouwbaar, maar bedrieglijk. De positieve beïnvloeding moet beginnen met het ontdekken van de liefdestaal van die ander, van de partner. Heb je die taal ontdekt, dan kun je die taal ook leren spreken. Die taal wordt door de ander verstaan. Hij of zij voelt zich begrepen en dát is nu juist zo nodig. De relatie wordt erdoor ‘opgewarmd’ en verbetert gaandeweg. Er wordt in een diep gevoelde – meestal niet herkende en dus onuitgesproken – behoefte voorzien. De liefdestaal vult een leegte op. Hier ligt grote winst.

Na een periode van onderzoek in dit opzicht, komt zo mogelijk een gesprek met de andere partner. Dan komt het verhaal van de andere kant. Hoewel mannen niet geholpen willen worden, volgen er dan toch vaak meerdere gesprekken. Daarna nodigen we de huwelijkspartners uit voor een zaterdagse huwelijksconferentie van 10.00 tot 15.00 uur. We hebben zo tussen de 400 en de 2000 deelnemers. Op zo’n dag komen de vijf moedertalen van de liefde aan de orde: 1. Het leren spreken van positieve woorden; 2. Samen zijn; 3. Cadeautjes krijgen; 4. Dienen; 5. Lichamelijk contact. Deze vijf talen moeten dan nader worden uitgewerkt. Het verhaal van de balk en splinter moet aan de orde komen. Er moet gelegenheid zijn voor stil gebed: “Here, wat ligt er aan mijn kant?” Op zo’n dag zien we dat de taal der liefde een krachtig genezende werking heeft op de beschadigde of bijna gebroken huwelijksrelatie.

Aan het spreken van de liefdestaal kan al begonnen worden wanneer men nog vol pijn, boosheid en wrok zit over mislukkingen uit het verleden. We moeten leren zien dat we zelf verkeerde keuzes maakten, verkeerde woorden spraken of verkeerde dingen deden. We moeten leren daarvan verantwoording af te leggen tegenover onze huwelijkspartner. We moeten de fout(en) erkennen, zeggen dat “ik je ermee heb gekwetst, maar dat ik er oprecht spijt van heb. Dat ik ernaar wil streven jouw liefdestaal te spreken en zo te voorzien in jouw behoefte”. Liefde wist het verleden niet uit, maar het maakt de toekomst anders. Wanneer we effectieve uitdrukkingen kiezen in de moedertaal van de liefde van onze man of vrouw, scheppen we een emotioneel klimaat, waarin we kunnen omgaan met onze conflicten en mislukkingen uit het verleden.

Wat dunkt u? Zult u de moedertaal van de liefde van uw partner kunnen spreken? U weet het antwoord daarop pas als u het in praktijk hebt gebracht. U mag daarbij ook nog putten uit de rijkste hulpbron die we kennen: Gods geestelijke bronnen, die van Zijn Woord en van Zijn Geest.

Gary Chapman