De Tempelberg betwist

Jan van Barneveld • 83 - 2007 • Uitgave: 1
Een belangrijk boek van Het Zoeklicht
De Tempelberg betwist/
(Wordt de Tempel herbouwd)


J. Randall Price
Hoe lang zal het duren voordat de uiterst explosieve situatie rond de Tempelberg uitloopt op een ‘Harmageddon’? Wanneer krijgen de ‘Getrouwen van de Tempelberg’ en andere vrome Joden van bijvoorbeeld ‘het Tempelinstituut’ gelegenheid de Tempel te herbouwen? Zij zijn er klaar voor! Ongeveer 80% van de Israëli’s, seculier of gelovig, is voor de herbouw van een heiligdom op de Heilige Berg. Wanneer gaat dat gebeuren? Wat zegt de Bijbel over een derde of zelfs een vierde Tempel? Hoe komt het dat Israël, dat in 1967 op zo’n wonderlijke, onverwachtse manier de Tempelberg onder controle kreeg, die greep nu helemaal is kwijt geraakt? Over al deze vragen heeft J. Randall Price een lijvig en zeer interessant boek geschreven. Hij kan het weten, want veel van recente ontwikkelingen heeft hij van dichtbij meegemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat het Zoeklicht veel lezers een dienst bewijst door dit belangrijke en buitengewoon interessante boek te laten vertalen en in het Nederlands uit te geven. Een kort overzicht van de inhoud van dit actuele en profetische boek zal u waarschijnlijk direct naar de telefoon of naar uw evangelische boekhandel doen lopen om dit interessante boek aan te schaffen.

Deel 1 begint met een verhandeling over de aard van het profetische Woord van de Bijbel en de vervulling van profetieën, juist in onze tijd. Krachtig bestrijdt Price de vervangingsleer. Onvervulde profetieën, of gedeeltelijk vervulde profetieën o.a. over de terugkeer van het Joodse volk, de landbelofte, het komende messiaanse rijk en de Tempel gaan duidelijk over Israël. Belangrijk zijn vooral de hoofdstukken over de religieuze betekenis van de Tempel in het verleden en in de toekomst. Price behandelt maar liefst acht geestelijke doelen die een toekomstige Tempel zou kunnen dienen. Deel 1 is dus een belangrijke bijbelse onderbouw voor een bijbelse visie op de komende Tempels.

Deel 2 bevat een schat van historische, politieke en ook religieuze informatie. Waarom heeft Israël in 1967 geen bom onder de islamitische heiligdommen gelegd, zoals bv. rabbi Goren suggereerde? Waarom is de Tempelberg pas na 1967 zo ‘heilig’ geworden voor de Islam? Hoe heeft de Waqf de Tempelberg aan Israël ‘ontfutseld’? Wat zijn de religieuze en de politieke achtergronden van de islamitische claims op de Tempelberg? Waarom al dat onwettige bouwen en vernietigen van overblijfsels van de Joodse Tempel door de Waqf? Welke rol speelt de Palestijnse Autoriteit in deze strijd? Dit is maar een deel van de 101 vragen die Price uitvoerig en deskundig beantwoordt.

Deel 3 legt uit dat spanningen en emoties rond de Tempelberg zo hoog zijn opgevoerd dat het wel tot een oorlog moet leiden. De fase van onderhandelingen of compromissen is voorbij. Voorzichtig ontvouwt de schrijver een scenario, waarbij hij uitgaat van de oorlog van Gog en zijn Moslim bondgenoten tegen Israël. Hij kiest voor de visie dat die Gog-oorlog zal uitbreken voordat de Grote Verdrukking komt. In zijn visie vóór de laatste zeven jaren van de antichrist. Dat maakt het hem wat makkelijker om de Jeruzalem-oorlogen uit Zacharia 12 en 14 in die Gog-oorlog in te passen. Dan komt de antichrist die geheel onverwachts Israël verraadt en zich in de Tempel als een godheid presenteert. Het is interessant om zo’n scenario te bestuderen. Je leert er veel van. De schrijver voert heel wat bijbelse gegevens aan om zijn scenario te onderbouwen. Alleen loopt hij mijns inziens te makkelijk heen over het feit dat in Ezechiël 38 maar liefst driemaal wordt vermeld dat Gog en z’n bondgenoten Israël overvallen in een tijd dat het veilig en ‘in gerustheid’ woont.

Conclusie: Voor iedereen die het profetische Woord serieus neemt en daar, volgens de opdracht van Petrus acht op wil slaan, is dit een belangrijk en zeer interessant boek. (drs. Jan van Barneveld)

DE TEMPELBERG BETWIST
(Wordt de Tempel herbouwd?)

Schrijver: J. Randall Price
ISBN 978 90 6451 097 7
308 pag. Prijs € 18,95