De waarschuwing van David Wilkerson

Dirk van Genderen • 85 - 2009 • Uitgave: 9
De waarschuwing van David Wilkerson

Al vele jaren waarschuwt David Wilkerson voor Gods oordelen die over de aarde zullen komen vanwege onze zonden. Toen hij zich voorheen inzette voor drugsverslaafden, kreeg hij zeer veel waardering. Wereldwijd. Heel bekend werd zijn boek Kruis in de asfaltjungle.
Maar sinds God hem in de jaren zeventig van de vorige eeuw riep als ‘eindtijdprediker’, moet hij het nogal eens ontgelden. Velen vinden hem een zogenaamde ‘hel en verdoemenis’ prediker, die de mensen alleen maar bang maakt.

Toch is het zinvol om naar hem te luisteren. Heel bekend werd zijn boek Het visioen (uitgeverij Elia, www.elia.nl), waarin hij het visioen beschrijft dat God hem gaf over de eindtijd. Hij kondigde Gods oordelen aan en riep dringend op tot bekering en terugkeer naar God. Enkele jaren geleden kwam hij met een aanvulling op dat boek: Het visioen en verder.
In de huidige economische crisis die over de wereld raast, zien we veel wat hij eerder aangaf, werkelijkheid worden. Het financiële systeem staat op instorten en eind vorig jaar was het - volgens deskundigen - een paar keer enkele uren verwijderd van een definitieve ineenstorting. Door razendsnel ingrijpen kon dat nog net worden voorkomen.

Nieuwe boodschap
Enkele weken geleden liet Wilkerson opnieuw van zich horen, met een schokkende boodschap. Hij voelde zich door de Heilige Geest gedrongen om deze boodschap nu door te geven. “God zal de aarde binnenkort gaan schudden. Grote steden in heel Amerika zullen worden getroffen door oproer en branden. Er zullen opstanden uitbreken en steden in de hele wereld zullen in brand staan.” Wilkerson noemt dit de wraak van God. “God zal de zonden van Amerika en van de naties oordelen.”
Zelf heeft Wilkerson een voorraad voedsel aangelegd voor dertig dagen, “omdat, als het zover is, de winkels in een uur leeg zullen zijn.” Aan anderen adviseert Hij de Here te zoeken voor wat ze wel of niet moeten doen. “Schuil bij Hem, stel je vertrouwen op Hem en laat je door Hem leiden.”
In eerste instantie was er voorzichtige instemming met de waarschuwende boodschap van Wilkerson. “Zijn boodschap is in lijn met Bijbelse profetieën”, klonk het. Maar al snel begon er ook kritiek los te komen. Sommigen stelden dat eerdere en meer concrete voorzeggingen van Wilkerson niet uitgekomen zijn en waarom zouden we dan wel waarde hechten aan deze boodschap?

Onze reactie?
Dit brengt ons tot de vraag hoe onze houding moet zijn ten opzichte van de recente boodschap van Wilkerson. Wat opvalt, is dat hij zich geen profeet noemt. Hij stelt zich nederig op. Hij legt als het ware zijn boodschap op tafel met de vraag deze te beoordelen en ermee naar God te gaan. Dat lijkt mij een zuivere houding.

Wilkerson is verbonden aan de Times Square Church in New York. Het is opmerkelijk dat hij, voorafgaande aan de aanslagen in september 2001, de boodschap doorgaf dat er iets stond te gebeuren. Hij wist niet precies wat dat zou zijn, maar wel dat zijn gemeente zich erop moest voorbereiden. De drie maanden voor die aanslagen, werd er constant gebeden en toen dat drama plaatsvond, was de gemeente, die zich vlakbij de plaats bevindt waar het drama plaatsvond, voorbereid om direct in actie te komen.
En ook nu wordt er in deze gemeente voortdurend indringend gebeden voor de moeilijke tijd die voor ons ligt.

Ik wil u zeggen dat ik veel respect heb voor David Wilkerson. Hij aarzelt niet om uitwassen en excessen in zijn eigen ‘Pinksterkringen’ aan de kaak te stellen, zoals het voorspoeds- en welvaartsevangelie.
‘Maar’, zullen sommigen zeggen, ‘we hebben toch de Bijbel. Dat is toch genoeg. Wat moeten we met deze aanvullende profetische informatie?’ Ik denk dat je kunt zeggen dat de Bijbel laat zien dat God altijd waarschuwt voordat Hij met Zijn oordelen komt. Denk maar eens aan Jeremia. En de Bijbel spreekt toch over profeteren, het zien van gezichten en het dromen van dromen (Handelingen 2 en Joël 2). En zeker, zulke profetieën, gezichten, dromen en visioenen zullen we altijd moeten toetsen aan het Woord van God (1 Johannes 4:1 - Beproeft de geesten of ze uit God zijn).

Dat doende, meen ik dat we de boodschap van Wilkerson zeer serieus moeten nemen. Laten we ons voorbereiden op moeilijke tijden en laten we daar vandaag al mee beginnen. Zoek vooral de Here, zoek Zijn weg hierin. Zorg dat u Hem kent als uw Schuilplaats, Die in moeilijke situaties voor u zal strijden. Dan hoeft u niet te vrezen voor de toekomst, hoe heftig de crisis ook wordt.

Dirk van Genderen