Diaconale nood groter en complexer dan gedacht

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 11
Diaconale nood groter en complexer dan gedacht

Het symposium over kerk en schuldhulp, dat door de Evangelische Alliantie werd georganiseerd, trok driehonderd deelnemers. Diaconale werkers en specialisten uit zowel PKN, Rooms-katholieke alsook evangelische gemeenten spraken met elkaar over hun rol bij schuldhulpverlening. ‘Dan heb je niet alleen aan de kant van de hulpvrager te maken met taaie problemen. Het netwerk van regels, wetten en regelingen is zo ingewikkeld en ondoorzichtig dat ook diakenen die een groot deel van hun tijd met deze materie bezig zijn, elkaar vertelden dat ze er ook niet uitkomen,” zegt EA-diaconaatdeskundige Wim Althuis.
Bijna iedereen die hij erover gehoord heeft, gaf aan dat de nood groter is dan hij gedacht had. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de diaconieën en zaken zoals bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening zoals vrijwilligers van de Baptistengemeente De Rank en de Revival Joy Kerk in Utrecht bieden.