Discipelschap

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 9/10
Discipelschap

‘Discipelschap in het licht van de eindtijd.’ Dat is het thema van dit extra dikke zomernummer. Discipel kun je omschrijven als leerling, volgeling, iemand die toegewijd is aan zijn leermeester. Gieneke van Veen stelt terecht de vraag: wie volgen en verwachten wij.
Haar antwoord is duidelijk: Jezus Christus, de gezalfde Verlosser. In de Bijbel lezen we dat de twaalf discipelen alles achter zich lieten om Hem te volgen. In vol vertrouwen legden zij hun dagelijks leven in Zijn handen. Deze overgave geldt ook voor ons en de mensen om ons heen.
Want de discipelen waren niet alleen maar leerlingen, maar vertelden Jezus’ boodschap ook weer door aan anderen. Gijs van den Brink schrijft over de opdracht om die mensen te wijzen op het komende Koninkrijk. Graag wijs ik u op de column van Frits Jongboom, die hier helemaal bij aansluit. Zijn boodschap: benut de tijd die er nog is om Gods liefde aan hen aan te bieden.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht