Een ander geluid

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 8
Een ander geluid

Het weer, een favoriet gespreksonderwerp. Wanneer het de hele winter niet sneeuwt, hoor je zorgelijke woorden over het klimaat. Maar op het moment dat er bijna een recordfile staat na een witte Pasen, deugt er maar weer weinig van die sneeuw. Ook onder wetenschappers wordt vaak over het weer gesproken en wordt er veel onderzoek verricht naar verschillende weersfenomenen. De meeste wetenschappers die hierover in de media te horen zijn, luiden de alarmbel: ‘De wereld vergaat doordat de mens zorgt voor teveel CO2-uitstoot.’ Franklin ter Horst laat in dit nummer een ander geluid horen.
Wie in de politiek een tegendraads geluid laat horen, is Geert Wilders. Nederland is te klein wanneer hij over de islam spreekt. Maar wanneer christenen gekrenkt worden, hoor je niemand. Henk Schouten gaat in het commentaar in op deze ontwikkeling, die voor een deel samenhangt met de conclusie van Feike ter Velde, namelijk dat de islam en (extreem) links wel heel goed met elkaar samen gaan. Hij wijst namelijk op de warme banden tussen Iran en landen als Venezuela en Bolivia.
Els ter Welle en Oscar Lohuis schrijven over de warme band in een relatie. Hun beider oproep: laat deze band voor het huwelijk niet té warm worden wanneer het de seksualiteit betreft. Ook hierin laat Het Zoeklicht een ander geluid horen dan we in de wereld om ons heen zien gebeuren. Daarbij willen we vooral wijzen op Gods Woord. Hierin staat Gods genade centraal, betoogt broeder Joop Schotanus, wanneer hij het heeft over waar het in het christelijk geloof om draait. Een geloof vanuit een zeker weten, aldus Gieneke van Veen. Het geluid van geloofszékerheid, een ander geluid in een onzekere wereld, is het horen meer dan waard!

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht