Een hete zomer?

Dirk van Genderen • 84 - 2008 • Uitgave: 14/15
Een hete zomer?

Wat zal de komende zomerperiode ons brengen? Wordt het een hete zomer, waarin veel staat te gebeuren, internationaal en misschien ook wel in ons persoonlijke leven of wordt het juist een koele en rustige zomer?
Wellicht hebt u plannen om er enkele weken tussenuit te gaan, om in een andere omgeving tot rust te komen. Het kan ook zijn dat u door omstandigheden niet (meer) weg kunt gaan.

In het grote wereldgebeuren is de situatie redelijk onvoorspelbaar. Zullen Amerika en Israël juist nu een aanval op Iran beginnen? Dat zou best kunnen, aangezien George Bush niet zoveel tijd meer heeft als hij dit nog wil doen en omdat het moment nadert dat Iran beschikt over atoomwapens, waardoor ook de dreiging voor Israël verder toeneemt.
De gevolgen van een dergelijke actie zijn totaal onvoorspelbaar. Sommigen vrezen dat zo’n aanval het begin van de Derde Wereldoorlog kan zijn, anderen hopen dat de slagkracht van Iran aanmerkelijk minder zal zijn dan velen vrezen. Maar door het verder oplopen van de spanning rond Iran zal de olieprijs verder kunnen stijgen, met alle desastreuze gevolgen voor de wereldeconomie.

Mijn vraag of we een hete zomer krijgen, is ook wel een beetje letterlijk bedoeld. Want wanneer de zogenaamde klimaatprofeten gelijk hebben, dan moet de gemiddelde temperatuur op aarde verder stijgen.
Toch komen er steeds meer aanwijzingen dat ze ongelijk hebben, hoewel ze stug vasthouden aan hun eigen standpunten en de media aan hun kant hebben. Tal van gerenommeerde wetenschappers stellen dat de gemiddelde temperatuur op aarde al sinds 1998 daalt, nu dus al tien jaar lang. Daar komt nog eens bij dat de waarneming van de temperatuur lang niet overal op een betrouwbare wijze gebeurt.
In tal van gebieden verliep de afgelopen winter extreem koud, behalve zo ongeveer in Nederland en directe omgeving, zodat wij een vertekend beeld kregen.

De huidige buitenproportionele aandacht voor het milieu en het klimaat begint steeds meer te lijken op een soort nieuwe religie. ‘Moeder Aarde’ wordt aanbeden. Let maar eens op hoe vaak het woord geloof of geloven in dit verband wordt gebruikt. Zoals in de vraag: ‘Geloof jij ook in een stijging van de zeewaterspiegel?’
Natuurlijk hebben we ook als christenen een verantwoordelijkheid om op een goede en verantwoorde manier met de natuur om te gaan. Daar doe ik niets aan af. Maar laten we niet denken dat het in onze macht ligt om de gevolgen van de zondeval voor de natuur en het milieu ongedaan te kunnen maken en zelf het Koninkrijk van God op aarde op te kunnen richten. Slechts de Here Jezus is in staat om alle dingen eenmaal nieuw te maken.

Toch is het goed om deze zaken af en toe ook eens los te kunnen laten, om werkelijk tot rust te komen en te genieten van wat extra vrije tijd, als u dat hebt. Het leven gaat zo snel en is voorbij voor we er erg in hebben.
Hiervoor is de zomerperiode voor veel mensen een geschikt moment. Vooral voor werkers in Gods Koninkrijk kan het gevaar dreigen dat ze te weinig tijd ‘besteden’ aan hun gezin, als ze dat hebben. Maar dat geldt evenzeer voor tal van anderen, die zo druk kunnen zijn met hun werk en tal van andere zaken, die op zich heel goed zijn, maar die ten koste kunnen gaan van de tijd die wordt uitgetrokken voor het gezin, maar ook voor God.

Mag ik u voorstellen de komende zomerperiode extra tijd vrij te maken om ‘te zitten’ aan de voeten van de Here Jezus, met Zijn Woord en in gebed? Is iemand het meer waard dan Hij om ons in te verlustigen? Om ons te verheugen in Hem, Hem te loven en te prijzen. Als u Hem mag kennen, wanneer Zijn genade u ten deel is gevallen, verlangt u toch, als het goed is, ernaar om Hem beter te leren kennen? Zoals Filippenzen 3:10 het zegt: ‘…om Hem te kennen en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap aan Zijn lijden…’.
Opdat we ‘op mogen wassen in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus’ (2Petr. 3:18). Hem zij de eer, de lof en de aanbidding, van nu aan tot in eeuwigheid.

Dirk van Genderen