Image

Een niet-werkende moeder bestaat niet

Wendy Born • 99 - 2023 • Uitgave: 1

Als je vandaag de dag 'alleen maar' moeder en huisvrouw bent en dus niet ‘buitenshuis’ werkt, ben je een uitzondering. Betaald werk combineren met het moederschap is inmiddels de norm geworden, zowel in Nederland als in veel andere landen.

Vrouwen doen tegenwoordig zelfs méér betaald werk dan ooit en er wordt dan ook niet meer vreemd opgekeken wanneer je je kinderen een aantal dagen naar de kinderopvang brengt of naar hun grootouders.  

‘Meest invloedrijke taken’
Dit is niet altijd zo geweest. Tot en met de jaren negentig van de vorige eeuw waren er - in mijn omgeving althans - best veel moeders die er bewust voor kozen thuis te zijn om ‘in alle rust’ voor de kinderen te kunnen zorgen en het huishouden te runnen. Persoonlijk vind ik het dan ook verdrietig om te merken dat de maatschappij tegenwoordig het moeder-zijn steeds meer benadert als (zorg)jaren die je nu eenmaal moet zien door te komen… om daarna weer aan je ‘eigen ontwikkeling’ te kunnen werken. Er wordt soms gevraagd waarom je ‘niets’ doet met je opleiding en niet meehelpt om de economie draaiende te houden. Natuurlijk mag iedere moeder zelf de keuze maken om naast het moederschap betaald werk te verrichten. En vaak is er zelfs niet aan te ontkomen, om samen de hoge hypotheeklasten te kunnen opbrengen. Maar de keuze om betaald werk te verrichten náást het moederschap hoeft niet vanzelfsprekend te zijn. Je mag ook een andere keuze maken!
Graag wil ik moeders die er bewust voor kiezen (een aantal jaren) voor hun kinderen thuis te zijn, een hart onder de riem steken. ‘Alleen maar’ moeder zijn, is een van de meest invloedrijke taken in de wereld en beslist geen verloren tijd.  

Aantal leerpunten
Wanneer ik terugkijk op de jaren die ik thuis voor onze kinderen heb mogen zorgen, zie ik dat als een periode waarin ik ontzettend veel heb mogen leren op allerlei gebied. Ik had het voor geen goud willen missen. Het ‘manager van het gezin’ zijn, zoals ik het altijd noem, gaf bij ons een stuk rust en regelmaat waarbij onze kinderen én wij als ouders zich wel bij voelden. Ik mocht leren om dagelijks in afhankelijkheid van Hem te leven, omdat elke dag met kinderen om je heen telkens weer anders en onvoorspelbaar is. En wat heb ik het als een bemoediging van onze liefdevolle Vader mogen ervaren als ik op dagen dat er een kind ziek was, het mocht verwennen met liefde en aandacht. Dankbaar ben ik ook dat ik mijn eigen tekortkomingen leerde zien en Gods genade hierin mocht ervaren. Zo zou ik nog een aantal leerpunten kunnen noemen.  

Je ontwikkeling staat echt niet stil als je thuis ‘in alle rust’ je kinderen opvoedt, daarbij wandelt met de Heere God en Zijn Woord als uitgangspunt neemt. Elke dag leer je nieuwe dingen over je kind(eren) en over jezelf. Lees ter bemoediging Titus 2 eens en overdenk de waardevolle richtlijnen die Paulus daar geeft over de christelijke levenswandel.  

Wendy Born