Eerwraak

J.J. Frinsel / Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 18
Eerwraak

Vanwege de ernst van de ontwikkelingen, is het voor onze overheid van groot belang, in te zien, dat alleen verzoenende woorden op termijn onvoldoende zijn. Het wezen van de islam verhoudt zich op geen enkele wijze met onze vrije wereld. Een moslim komt niet aan zijn trekken en voelt zich bij ons altijd tekort gedaan en gediscrimineerd.
Dáárover moet met moslims worden gepraat als het gaat over inburgeren. Zo niet, dan blijft alles gebakken lucht en groeien de problemen naar een onhoudbare situatie.

Na de onthutsende gebeurtenissen van de afgelopen weken in ons land zond J.J. Frinsel, oud-hoofdredacteur van “De Oogst” ons de volgende tekst.


De moord op Theo van Gogh heeft Nederland op harde wijze bij de les geroepen. De vraag is of men er iets van wil leren. De verontwaardiging was terecht zeer groot. Maar er wordt in verband met zijn dood gesproken over de vrijheid van meningsuiting die, met beroep op de democratie, geen grens zou mogen kennen. Is dat wel juist?
Slechts door de moord ben ik iets te weten gekomen van de man en dat is niet om blij van te worden of respect voor te krijgen. Zijn vocabulaire blonk uit in vuile taal en grofheid, die geen ander doel kon hebben dan andersdenkenden in het diepst van hun ziel te kwetsen.
Bij Jood en Christen kon hij dat zonder voor hem kwalijke gevolgen doen, omdat die tot zachtmoedigheid geroepen zijn en smaad en verdrukking dienen te verdragen. De Bijbel leert zelfs dat we onze vijanden niet moeten haten maar liefhebben, hen niet moeten vervloeken maar zégenen.
Bij de islam is dat heel anders, zoals de gruwelijke moord op Theo van Gogh laat zien.

Hij is op rituele wijze geëxecuteerd
Dood was nog niet genoeg, zijn keel werd doorgesneden en zijn lichaam doorstoken en van een religieuze boodschap voorzien. De dader heeft er de tijd voor genomen en zal zich voor zijn daad beslist niet schamen, zich geen moordenaar voelen maar een wreker, een dappere strijder voor Allah. Hij zal zijn straf als martelaar ondergaan. Hoogstens spijt hebben dat hij het er zelf levend heeft afgebracht en zo de directe beloning van Allah is misgelopen. In zijn vriendenkring heeft hij met zijn daad aanzien verworven.

Wanneer het begrip democratie wordt verstaan als een vrijbrief om te kunnen beledigen, te zeggen en te doen wat de andersdenkende bij voorbaat al tot het uiterste tergt, dan zit de zaak wel goed scheef. Trouwens, wie roept daar zo luid om vrijheid van meningsuiting? In het democratische Nederland wordt er al tientallen jaren naar gestreefd om Christenen dat recht te ontnemen. Denk aan Leen van Dijke. En het recente voorbeeld van Buttiglione, de Italiaanse kandidaat Eurocommissaris die werd afgewezen omdat hij van mening is dat homoseksualiteit zondig is.

Vrijheid van meningsuiting? Voor wie en voor wat? Alleen voor vrijbuiters die het niet kunnen verdragen dat er ook andersdenkenden zijn? Om te kunnen vloeken en vuilbekken? Om zinloos verbaal geweld te plegen? Tot nu toe werden van overheidswege alleen christenen gehinderd in de vrijheid van meningsuiting. Mensen als van Gogh niet. Vrijheid van meningsuiting is een goed ding. Van je hart geen moordkuil maken. Maar wel in de gaten houden dat je tong daarbij een dodelijk wapen kan zijn, nog afgezien van het feit dat dit ook als een boemerang kan werken.

Het is verschrikkelijk wat de man is overkomen. De gehele samenleving is aan het verharden. Maar één ding is wel duidelijk, men kan niet langer zomaar zeggen wat men denkt.
Het lichtzinnig door elkaar mengen van rassen, culturen en godsdiensten, gepaard aan een kerkelijk verval dat zijn weerga niet kent in de geschiedenis van het christendom, resulteert in een explosieve samenleving.

Nog steeds wordt de islam niet serieus genomen. De islamiet heeft de plicht te strijden voor zijn god. Geweld is daarbij beslist niet verboden. In een niet-islamitisch land bevindt de islamiet zich in een oorlogssituatie.

Welke ministers en kamerleden hebben de koran gelezen en zich op de hoogte gesteld van de leer van de islam? En van het uiteindelijke doel van deze godsdienst?
Vrije meningsuiting? Je leven kan er mee gemoeid zijn. Zelfs al ga je niet zo ver als Theo van Gogh deed.
Het is een illusie, een demonstratie van gebrek aan kennis en van grenzenloze zelfoverschatting, te menen de islam te kunnen bekeren tot een democratische staatsvorm.
Het is ook een illusie te denken dat het om een kleine groep terroristen gaat. Eerwraak is een algemeen begrip binnen de islam. Ook in Nederland woedt de jihad.

Feike ter Velde