Enthousiasme

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 13
Enthousiasme

De grondbetekenis van dit woord is dat we ‘in God’ zijn. Dat wil wat zeggen, wanneer u mensen hoort vertellen dat ze enthousiast zijn, bijvoorbeeld over hun nieuwe auto, de nieuwe keuken of de lokale voetbalclub, dan hebt u een aansluitpunt om hen van uw enthousiasme te laten horen. U kunt dan gaan vertellen van de grote dingen die God in uw leven heeft gedaan. U kunt natuurlijk niet zwijgen van de geweldige hoop die u hebt. Uw leven immers eindigt niet in een donker gat, we zijn op weg naar het Vaderhuis.

Enthousiaste mensen, zijn blijde mensen. Dat zijn mensen die iets hebben waarover ze zich buitengewoon verheugen. Daar ben ik helemaal enthousiast over, zeggen we dan.
Spreken wij enthousiast over Jezus Christus en de blijde dingen die door Hem voor u en alle mensen binnen bereik zijn? Wij van het Zoeklicht zijn enthousiast vanwege de verzoening, de vervulling en de verwachting, kortom Gods genade.

Ds. Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht