Ervaringen met het paranormale

drs. Martie Dieperink • 82 - 2006/07 • Uitgave: 17
Toen ik nog op school zat, kwam ik in contact met een Griek die mijn hand las en me voorspelde dat er, voordat ik stierf, iets heel ergs zou gebeuren. Lange tijd heb ik het gevoel gehad: er staat me aan het einde van mijn leven iets ergs te wachten.

Als je je eenmaal in de paranormale wereld begeeft, komt van het een het ander. Gedurende mijn studententijd onderzocht ik al het mogelijke in de alternatieve wereld. Zo ging ik naar een bijeenkomst van de soefi’s en las de boeken van oosterse goeroes, maar ook van Rudolf Steiner. Ik las occulte boeken over handlezen en astrologie, tot aan magie en maakte een cursus bij de Rozenkruisers mee. Ook probeerde ik enige yogaoefeningen en woonde eens een avond met de paragnost Croiset bij.
Diverse malen maakte ik een seance mee. Een vrouw, een medium, werd door haar man onder hypnose gebracht. Ze raakte buiten bewustzijn en dan gingen geesten van doden door haar heen spreken. Een jongen die daar kwam en die, zoals verteld werd, last had van zwarte magie, werd behandeld door een geest van een Egyptische arts. Ik heb niet gehoord dat hij is genezen. Het medium vertelde dat ze na een seance vreselijk moe kon zijn. Zulke sessies hadden geen goede invloed op haar gezondheid. Maar in die tijd baarde mij dat geen zorgen. Ik was me van geen gevaren bewust. Vol verwachting ging ik zelfs in mijn eentje naar India toe.

Het verblijf van een jaar in de Aurobindo Ashram in Zuid-India, in 1966-‘67, heeft grote invloed op mijn leven gehad. Een ashram is een plaats, waar men onder leiding van een meester yoga beoefent. De goeroe Aurobindo was al dood, maar zijn medegoeroe, een westerse vrouw van bijna 90 jaar, die ‘de Moeder’ werd genoemd, leefde nog en had grote paranormale krachten. Ze had zich jarenlang in het occultisme getraind. Op mijn verjaardag ging ik naar haar toe. Ze heeft me de handen opgelegd en ik ontving haar ‘zegen’. Toen ik zo bij haar was, ervoer ik dat haar kracht bovennatuurlijk was.

Na dat jaar ging ik naar Nederland terug met het gevoel dat ik een nieuwe inspiratie had opgedaan, die ook voor de kerk van belang kon zijn. Ik ging door met mijn studie en was bijna klaar toen er een onverwachte keer in mijn leven kwam. Na aanvankelijk het gevoel te hebben gehad er beter van geworden te zijn, werd mijn leven opeens veranderd in een aaneenschakeling van lijden. Het begon met een trancetoestand die over me kwam, of ik het wilde of niet. Volgens Roman en Packer is een trance een bewustzijnstoestand waarin je contact kunt maken met een spirituele gids. Ik ervoer ook dat je in die toestand overgevoelig wordt voor invloeden vanuit de geestenwereld. In zo’n toestand wordt je eigen geest leeg en dan kan een andere geest door je heen gaan werken. In het begin was het een gelukzalige toestand en ik had het gevoel iets goddelijks te beleven en een verlichting bereikt te hebben. Maar mijn geluk duurde niet lang. Ik raakte zelfs helemaal buiten bewustzijn, zoals het medium door hypnose en kwam met een vreselijke kater weer tot de normale wereld terug. Voor de eerste keer in mijn leven ervoer ik een vreselijke spanning en een druk op mijn hoofd waardoor ik niet meer kon studeren.
Vanaf die tijd bleef ik problemen houden. Zo af en toe ging ik weer in trance. Ook begon ik nachtmerries te krijgen en ik kreeg nieuwe lichamelijke klachten. In een bepaalde nacht werd ik wakker met een helse pijn in mijn borst waardoor ik niet meer normaal in een stoel kon zitten. Ik heb in die tijd maanden op bed gelegen. Toen schreef ik mijn nood aan de goeroe, die een ‘blessingspacket’, een kaartje met ingestraalde energie, stuurde om op mijn borst te leggen. (Het is dezelfde methode die Jomanda nu gebruikt.) Toen had ik een wonderbaarlijke ervaring van genezing! Ik was zo blij. Ondanks alles was ik afgestudeerd en nu kon ik met mijn werk beginnen. Ik had een baan gekregen aan de universiteit.
Maar mijn vreugde duurde niet lang. Na een paar maanden begon de ellende opnieuw en nu kwam er overal pijn en spanning in mijn lichaam. Het werd nog erger dan eerst. Ik had het gevoel tegen een kracht te moeten opboksen, die sterker was dan ikzelf. Met ups en downs heb ik zo jarenlang voort getobd.
Ik kreeg een paranormale genezer op mijn weg die me wilde helpen, want hij kon energie overdragen. Dat was een gave die hij volgens zijn zeggen uit een vorig leven had meegekregen. Ik heb toen weer hetzelfde ervaren. Na een behandeling ging het eerst beter, maar daarna begon de ellende opnieuw en werd het nog erger, totdat ik tot de conclusie kwam: ik word er alleen maar slechter van. Ten slotte kwam er een ommekeer: ik kwam tot levend geloof in de Here Jezus Christus. Hij werd mijn Redder en Bevrijder.

Drs. Martie Dieperink