Flitsen - Berichten uit kerk en wereld

Feike ter Velde • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 7
OPLEIDING BAPTISTEN VOORGANGERS AAN DE ETH
Op woensdag 2 juni vond in Veenendaal de ondertekening plaats van een overeenkomst tussen de Unie van Baptisten Gemeenten en de Evangelische Theologische Hogeschool te Veenendaal. Daar een eigen HBO-opleiding voor de Baptisten niet haalbaar is vanwege het jaarlijkse kleine aantal studenten, heeft het Curatorium en de Commissie van Opleiding contacten gezocht met de ETH, waar enkele docenten van eigen opleiding zo nu en dan reeds als gastdocent les gaven. De samenwerking houdt in dat een specifiek onderdeel van eigen Baptistenopleiding in de vorm van keuzevakken geïntegreerd wordt in de ETH. Bij de bovenstaande gelegenheid werd door de voorzitter van het bestuur van de ETH, A.J. Dijkstra, ook melding gemaakt van het feit dat broeder A. Stringer het directeurschap met ingang van het nieuwe studiejaar zal overdragen aan drs. C.C. Stavleu.

WORLD SERVANTS
World Servants viert dit seizoen haar tiende verjaardag. Tien jaar 'Geen woorden, maar daden'. Er hebben in de loop der jaren heel wat (jonge) mensen meegedaan aan hulpprojecten in het buitenland. Dit jaar hebben zich 625 deelnemers aangemeld, die bereid zijn hun vakantie op te offeren en zich in te zetten in die gebieden die op de een of andere manier dringend hulp nodig hebben. Zij doen daarbij goede ervaring op en in sommige gevallen zal dat ook nog invloed hebben op verdere school- en beroepskeuze.

EVANGELISCHE KERK IN BOSNIË VANGT KOSOVAREN OP
Tienduizenden vluchtelingen hebben de gevaarlijke weg door Servisch grondgebied gekozen om een veilig heenkomen te zoeken in Bosnië, dat tot eind 1995 nog het toneel was van etnische zuiveringen. Samen met de christelijke hulporganisatie AGAPE verleent de Evangelische kerk van Mostar zoveel mogelijk hulp aan deze berooide mensen. Zeven Cama-zendelingen werken sinds vorig jaar in deze gemeente en zijn betrokken bij de hulpverlening. Veel vluchtelingen komen terecht in de zogenaamde "containerdorpen", die in de afgelopen jaren zijn ontstaan rond Mostar. Hier wonen voornamelijk zigeuners die de containers, waarin de hulpgoederen zijn vervoerd hebben omgebouwd tot huizen. Een dertigtal Kosovaren hebben tijdelijk onderdak gekregen in de Bijbelschool van de Evangelische Kerk in Oost-Mostar. Er is nu een vergunning aangevraagd om elders tijdelijke woonruimte te bouwen voor deze groep vluchtelingen. Uit: CAMA-Actueel

‘VERBORGEN TROOST’
Het boek onder deze naam is onlangs verschenen in de Mantelreeks van de Vuurbaak. Er wordt duidelijk gemaakt hoe gaven voor pastorale hulp aan gemeenteleden in psychische nood benut kunnen worden. Volkomen in overeenstemming met de werkwijze van de Psycho-Pastorale Hulpverlening (PPH). Het boek onder eindredactie van A. Valkenburg bevat o.a. bijdragen van bestuursleden mr. M. Verhage-van Kooten; drs. R. Schoonhoven en drs. Ph. Troost.

LIBERIA
In Monrovia, de hoofdstad van Liberia, is eind maart het Liberia Baptist Theological Seminary heropend. De school is zeven jaar lang gesloten geweest als gevolg van de burgeroorlog. Bij de hernieuwde start telde de school 95 studenten. De schoolleiding wil zich zo snel mogelijk gaan toeleggen op het toerusten van evangelisten. "Dat is wat Liberia het hardst nodig heeft". (Uitdaging)

GAZA-STROOK
Het Bijbelgenootschap op de Westelijke Jordaanoever heeft in de Gaza-Strook de eerste christelijke handel van boeken geopend. De winkel heet "De boekhandel van de leraar" en is ondergebracht in het hart van het door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde Gazastad. (Uitdaging)