Getuigen

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 23
In de periode tussen Hemelvaart en Wederkomst leven we als christen met een opdracht. Deze boodschap had ds. Van Campen voor bijna duizend jongeren die hier de avond voor de Toogdag bijeen waren gekomen. Wat deze opdracht dan is? ‘Gij zult mijn getuigen zijn’, zei de Here Jezus tegen Zijn discipelen. De Maranathaboodschap is volgens Van Campen een klemmend motief om hier echt werk van te maken en om de zending een warm hart toe te dragen. Onbekeerde familie mag, zo stelt hij duidelijk, geen reden zijn om de Here Jezus te vragen om Zijn komst uit te stellen, maar moet juist een reden zijn om te bidden voor hun behoud en hen te bewegen tot het geloof in Hem die hun Redder wil zijn.
Het Zoeklicht wil u hierbij graag ondersteunen. U kunt nu al extra kerstnummers aanvragen om uit te delen in uw omgeving, of als kerk te gebruiken om bij de uitnodiging van uw kerstdienst te doen. Het thema van het kerstnummer is ‘Alzo lief heeft God de wereld’, naar het bekende vers in Johannes 3. Wanneer u ze nu besteld (zie pag. 6), dan heeft u ze voor het eind van de maand al in huis.
Aansluitend hierop wil ik u nog graag wijzen op de column van Jef De Vriese, die schrijft over Gods verdriet om de verloren mens. Zijn verdriet is het centrale punt in het Evangelie. Want alzo lief heeft God u en mij, maar ook uw familie, vrienden, buren, enzovoorts. Het verdriet zit bij Hem, maar de eerste en grootste blijdschap nadat een mens is gevonden eveneens. Het Evangelie beoogt allereerst de blijdschap van God. Daarom onze opdracht: ‘Gij zult mijn getuigen zijn’.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht