Gods heilige berg

Jan van Barneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 3
Gods heilige bergSinds augustus 2001 kraakt het scheurt het op en rond de Tempelberg in Jeruzalem. Uitstulpingen in de muren. Experts vrezen dat een muur op instorten staat. Regelmatig constateert men scheuren in de stenen. Soms raken er kleine stenen los.De 11e februari 2004 werd de Rotskoepel beschadigd door een lichte aardbeving. Seismologen voorspellen dat Israël binnenkort door een zware aardbeving wordt getroffen. Het epicentrum van die aardbeving zal ergens onder de Tempelberg liggen. ‘Allemaal tekens van de God van Israël’zegt Gershon Salomon van de organisatie Getrouwen van de Tempelberg. ‘Hoe is het mogelijk dat ons volk Israël en de vijanden van Israël het niet zien!’ roept Gershon verbaasd uit. De Almachtige gaat rustig door met zijn plan. De Tempel zal herbouwd worden. Ondanks en ook dankzij alle manipulaties van geestelijke en wereldlijke machthebbers. In Jeruzalem zijn orthodoxe Joden er bijna klaar voor. Ze wachten op een ingrijpen van de HERE. Voor hen is de bouw van de derde tempel een zeer belangrijke stap naar de Verlossing, de komst van de Messias. Het grootste probleem vormen de islamitische heiligdommen op de ‘Heilige Berg’. Als die, na meer dan 1300 jaar het Tempelplein te hebben ontsierd, verdwijnen zal de hele islamitische wereld op z’n kop staan: Demonstraties en geweld, niet alleen in Israël maar over de hele wereld. Er zijn ook problemen betreffende de bouw. Waar is de juiste plaats van het altaar en het Heilige? Geleerden van het Sanhedrin houden zich met die vraag bezig. De vraag naar de noodzaak van dierenoffers heeft men voor zich uitgeschoven. Een belangrijke kwestie is hoe de derde tempel een ‘bedehuis voor alle volken’ zal kunnen zijn (Jes.56:7 en Marcus 11:17). Dan is er nog de profetie waarin voorzegd wordt dat ook ‘uit alle volken’ mensen tot priesters en Levieten zullen worden genomen (Jes. 66:21). Immers alleen nakomelingen van Aäron en de stam Levi zijn gerechtigd.Mijn heilige berg

Het is opvallend hoe vaak de Tempelberg in de Bijbel ‘Mijn heilige berg’ wordt genoemd. De God van Israël heeft blijkbaar iets met die berg. De HERE koos een land en heeft het ‘hele land Kanaän’ aan Israël toegezegd. Hij koos een volk, Israël. In onze tijd heeft Hij ‘Israël zijn knecht’ gegrepen van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken (Jes.41:8,9). In zijn land en onder zijn volk koos God een ‘heilige berg’. Daar hebben de Tempels gestaan. Een bijzondere plek waarover bijzondere dingen worden gezegd: De berg Sion, die Hij liefheeft (Psalm 78:68); De plaats van de HERE der heerscharen, de berg Sion (Jes.18:7); De HERE der heerscharen die op de berg Sion woont (Jes.8:18); De plaats waarover Gods heerlijkheid zal schijnen (Jes.4:5); De HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem (Jes.23:24).Een groot raadsel

Waarom heeft de Heilige van Israël vanaf 692 tot heden toegelaten dat zijn heilige Naam op zijn heilige berg besmeurd wordt door islamitische afgodentempels? In 638 veroverde kalief Omar Jeruzalem. In 692 werd de Rotskoepel voltooid en in 715 de al Aksa moskee. ‘Allah is groter’ staat er op de Rotskoepel. Een zware belediging en uitdaging voor de Allerhoogste, de God van Israël. Dit gaat niet alleen Joden aan. Want op die muur staat ook ‘God heeft geen zoon’. Deze beledigingen duren nu al meer dan 13 eeuwen. Waarom al zo lang? Zou het de tijd nog niet zijn? Of wacht de HERE op onze gebeden? Immers, Hij handelt op de gebeden van zijn volk. Daniël wist dat het de tijd was want de 70 jaren van de ballingschap waren voorbij. Hij wachtte niet af maar ging in gebed en de Heer hoorde. Ook voor de vervulling van het profetische woord is gebed nodig. Ook voor ons is het een geestelijke ergernis dat de Naam van
de Heer gesmaad wordt op Zijn Heilige Berg. Daarom bidden ook wij met Israël: ‘HERE, herbouw uw huis naar uw Woord’. Dat zal inderdaad de verlossing dichterbij brengen.Jan van Barneveld