Hannah Kovner: “Uitdaging om de Messias bekend te maken in Israël”

Alinda Rutgers • 88 - 2012 • Uitgave: 6
Hannah Kovner (41) groeide op in een seculier Joods gezin in Moskou. In haar tienertijd begon ze dieper na te denken over de dingen die ze om zich heen zag. “Als ik rondkeek en die prachtige wereld zag, dan vroeg ik me af wat het doel van alles was. Ik ben opgegroeid in een communistisch land, waar alleen maar ruimte voor het atheïsme was. Maar ik kon niet simpelweg geloven dat alles toevallig was ontstaan en geen enkel doel had. Daarom ging ik op zoek naar antwoorden.”

“Het was absoluut verboden om in de Sovjet-Unie iets over geestelijke zaken te lezen. Als je je ergens in wilde verdiepen, leende je boeken van elkaar. Tussen een stapel boeken die ik leende, zat een heel oud exemplaar van het Nieuwe Testament. Complete Bijbels waren er eigenlijk niet. De eerste pagina´s ontbraken, zodat ik begon te lezen in Matteüs 5, bij de Bergrede van Jezus. Achteraf was dit voor mij het beste begin dat ik kon maken. De woorden van God waren zo sterk, dat ik besefte dat Jezus de Messias was. Voor een Jood is het echter heel moeilijk om dat te gaan geloven en naar een kerk te gaan. En in de Sovjet-Unie mocht dat al helemaal niet. Een aantal jaren geloofde ik stilletjes in mijn hart. Uiteindelijk ben ik wel heel bewust een volgeling van de Messias geworden en daar openlijk voor uitgekomen.
In 1996 emigreerde ik naar Israël. Diep in mijn hart wist ik al mijn hele leven dat ik daar zou eindigen. Zodra ik in Jeruzalem aankwam, voelde ik me thuis. Ik was net een tropische plant die in een regengebied was opgegroeid en nu in de goede grond geplant werd.”

Een flinke uitdaging
Hannah heeft in Moskou telecommunicatie aan de universiteit gestudeerd. Al gauw nadat ze in Jeruzalem ging wonen, kwam ze via de Messias-belijdende gemeente die ze bezocht, in aanraking met Netivyah, de Hebreeuwse partner van TWR. “Zij waren dringend op zoek naar een producer om Russische radioprogramma’s te maken. In Israël wonen ongeveer een miljoen mensen die uit de voormalige Sovjetlanden komen. We begonnen met wekelijkse uitzendingen van een kwartier. Nu zenden we elke dag een halfuur uit. Zes keer per week maken we een programma in het Hebreeuws; het zevende is nog steeds in het Russisch. Het is een mooie verdeling, als je bedenkt dat er in Israël ongeveer zeven miljoen mensen wonen, waarvan dus een miljoen Russisch spreekt. Wij zijn ook de enigen die Messiaanse radioprogramma’s in het Hebreeuws maken.”
Het is een flinke uitdaging om programma’s te maken voor de Joodse bevolking. “Iedereen in ons land kent de Bijbel heel goed. Of je nu godsdienstig bent of niet, iedereen krijgt onderwijs over de Bijbel op school. Op openbare scholen is dat vooral vanuit een historisch en Bijbel-kritisch perspectief, maar toch weten de mensen er veel van. Dat betekent voor ons dat we op een vrij hoog niveau programma’s moeten maken. We proberen vooral veel uit te leggen. We hebben bijvoorbeeld een programma waarin we diep ingaan op apologetische onderwerpen. Daarnaast volgen we ook de Joodse schriftlezing. De vijf boeken van Mozes zijn verdeeld in een leesrooster. Over de hele wereld volgen Joden dit schema om de Thora te lezen. Wij willen in onze programma’s het Messiaanse aspect dat erin verborgen zit naar voren brengen. Overigens hebben we voor jongeren ook wat minder zware programma’s met muziek en praktische Bijbelse onderwerpen.”

Een marathon lopen
Naast het inhoudelijke aspect, is het niet zo makkelijk om goede presentatoren te vinden. Zij moeten zo accentloos mogelijk spreken. Aangezien Israël een land is waar veel immigranten wonen, is dat een hele toer. Bovendien zijn de Messias belijdende Joden een minderheid en ook dat is een vereiste om mee te werken aan deze programma’s.
Op bepaalde persoonlijke gebieden verschilt het leven van een gelovige in Israël niet zozeer van dat van christenen in Nederland vertelt Hannah. “We zijn erg westers. Ook hier zijn we steeds op zoek hoe we de Bijbelse waarheid in een liberale maatschappij kunnen toepassen. Vragen als ‘hoe voed je je kinderen op’ en ‘hoe behandel je je naaste’ spelen hier net zo goed. Anderzijds hebben we natuurlijk ook onze eigen problemen. Het conflict tussen Joden en Arabieren is immens. Persoonlijk denk ik dat er geen politieke oplossing voor bestaat, de enige echte weg naar vrede is Jezus. Pas als beide partijen de Messias aanvaarden, kan er verzoening plaatsvinden.
Maar we moeten ons wel realiseren dat we niet met een korte-afstands-wedstrijd bezig zijn. We moeten ons klaarmaken om een marathon te lopen. We weten niet wanneer de Here terug zal komen, maar we weten wel dat Israël gered zal worden. Ons land zal overleven, maar het is wel nodig dat het via Jezus naar God gaat.

Alinda Rutgers
TWR Nederland


Kader:
Betrapt door haar eigen man


Een Joodse vrouw die met een ultraorthodoxe Joodse man is getrouwd, gelooft in het geheim in de Messias. Ze luistert vaak stiekem naar onze uitzendingen. Terwijl ze op een dag aan het werk is, luistert ze ondertussen naar een programma over de Bijbel. Opeens stormt haar man de keuken binnen. Hij rukt haar oordopjes uit om te controleren wat ze aan heeft staan. Net op dat moment citeert de presentator een uitspraak van de beroemde rabbi Malbin. Haar man is onder de indruk. “Wat een geweldig programma”, reageert hij, “daar wil ik meer van horen!”
Gods timing zit zelfs in kleine momenten.

Kader:
Nog niet zo lang geleden kwam een religieuze Joodse man naar ons kantoor. Hij woont vlakbij de grens met Gaza en had een rit van drie uur achter de rug. Hij vertelde dat hij regelmatig naar onze programma’s luisterde. Toen hij nog jong was, geloofde hij in de Messias, maar bij het ouder worden had hij alles losgelaten. Toch vond hij daar geen voldoening in en hij zocht verder. Hij werd een praktiserend Jood. Op een gegeven moment begon hij te luisteren naar onze programma’s. Daardoor ging hij opnieuw nadenken en het eindigde ermee dat hij zich bekeerde. Voor ons team was het een geweldige bemoediging om deze man te ontmoeten.

Kader:
De radioprogramma’s worden gemaakt door een partnerorganisatie van TWR, Netivyah. Deze organisatie heeft een aantal poten, waaronder radiowerk. Elke avond is er van 20:45u tot 21:15u uitzending, via 1350AM. Zes keer per week zijn dat Hebreeuwse programma’s, vrijdagavond is voor Joden die Russisch spreken.
Motto van het team in Jeruzalem: ‘Boodschapt Zijn heil van dag tot dag’.