Heb je wel eens van Jezus gehoord?

Feike ter Velde • 82 - 2006/07 • Uitgave: 8/9
Ja, wie heeft er nu niet van Jezus gehoord. Voor velen is het een stopwoordje, een soort – vaak onbedoelde – vloek. Iedereen weet natuurlijk ook, dat onze jaartelling
met Hem begint. We leven nu in het jaar 2006 ná Christus. De meeste mensen weten ook wel dat Christus dezelfde is als Jezus. Zijn volle Bijbelse naam is Here Jezus Christus. Een drievoudige naam, dus. In de Bijbel heet Hij de Zoon van de levende God. En als je de Bijbel aandachtig leest dan vind je Hem overal genoemd, ook al vér voordat Hij als mens op de wereld kwam. Dat heeft hiermee te maken, dat Hij God, de Zoon, is. Hij is van eeuwigheid
af al God. Maar Hij heeft Zichzelf vernederd – letterlijk vanuit
de hemel naar de aarde gekomen,
maar ook geestelijk: van God is Hij mens geworden – toen Hij onder ons werd geboren en aan de mensen gelijk is geworden. Dat is wel even iets om over na te denken. Hij is aan ons vlees en bloed gelijk geworden.

Ik droomde eens dat ik ergens in de openbaarheid moest optreden, maar dat ik onder de motorolie zat. Ik had ondeskundig aan mijn auto gesleuteld – dat had ik nooit moeten doen natuurlijk – en toen was al die viezigheid
over mijn kleren gekomen. Ik zag er niet uit en ik kon dus niet op dat podium verschijnen om mijn taak te vervullen. Wat ik er ook aan deed ik werd niet meer schoon. Toen kwam er iemand van mijn zelfde postuur en schonk mij van zijn kleren. Toen was ik gered.


Alleen als mens – maar dan zónder zonde – kon Hij wat voor ons doen. Ons moet namelijk vergeving geschonken
worden, omdat we niet meer voldoen aan onze oorspronkelijke bestemming: naar Gods beeld te zijn. De zonde is er bijgekomen en heeft die oorspronkelijke
bestemming teniet gedaan. We zijn erdoor bevuild. Toen is Jezus gekomen uit de eeuwigheid in onze tijdelijkheid. Hij is geworden als wij, maar zonder zonde. Daarom kan Hij Gods oordeel over de zonde op Zich nemen. Dát is de betekenis van Zijn dood aan dat Romeinse kruis. Na zes uur stierf Hij. Hij overwon de dood en de macht van de zonde, zodat wij niet meer als zondeslaaf hoeven te zondigen. Na ons sterven mogen
we in de heerlijkheid van Hem komen, in de hemel.


Dat is niet voor iedereen. Dat is voor die mensen, die Hem in het geloof ‘aannemen’ als Redder en Heer. Wordt Hij je Redder, dan wil Hij ook je Heer worden die je leven inhoud en richting gaat geven. Zo komt een mens tot zijn eeuwige bestemming. Want ieder mens is voor de eeuwigheid geschapen. Jezus Christus is de Weg tot die eeuwigheid.


Hoe moet je geloven? Geloven is óvergave…aan Jezus Christus. Gewoon
tegen Hem zeggen: “Here Jezus, ik wil niet langer voor mezelf
leven, maar voor U. Hier ben ik. Laat mijn leven, Heer zijn tot uw grote eer”. Dan wil Hij komen, je zonden vergeven en wegnemen, de kracht van de zonde in je leven breken, zodat je er niet langer slaaf van blijft en dan wil Hij je ook eeuwig leven geven. Dát is waar een christen uit leeft. Dan kun je nog in de Bijbel lezen, om dát geloof te versterken en te intensiveren.

Heb je al van Jezus gehoord? Waarom zou je het niet met Jezus wagen in je leven. Hij kan wat jij niet kan en niet eens bedénken kan. Het is maar één stap tot Jezus. Waarom vandaag niet gezet? Waag het er maar op. Dan zul Hem ontmoeten: Jezus, die Zijn hand op je gewonde of gebonden leven wil leggen. Hij zal je heel maken en bevrijden. Hij is machtig!
Als je nog wat vragen wilt, mail me dan: fftv@wxs.nl