Heeft Jezus echt bestaan?

Henk Schouten • 83 - 2007 • Uitgave: 18
Heeft Jezus echt bestaan?Voor de meeste lezers van Het Zoeklicht zal het geen probleem opleveren en antwoorden we vooruit met ‘ja’. Heel veel mensen houden Jezus echter voor een mythe en fantaseren er rondom zijn persoon lustig op los. Wanneer we vragen of Alexander de Grote bestaan heeft, zal niemand dat in twijfel trekken of Alexander tot een mythe maken. Maar wat voor feitelijk historisch materiaal uit de eerste hand is er over Alexander?De nieuwste variant in de zich eindeloos herhalende discussie rond de persoon van de Here Jezus is van Jan van Friesland. Francesco Carotta schreef al eerder het boek Was Jezus Caesar. Jan van Friesland maakte er een documentaire over. Er worden allerlei zo genaamd opvallende overeenkomsten opgesomd die duidelijk moeten maken dat Jezus en Julius Caesar dezelfde zijn. Daarbij gaat men uit van het historische feit dat Julius heeft bestaan, terwijl het bestaan van Jezus ter discussie wordt gesteld. Dat is opmerkelijk, omdat de historische gegevens rondom Julius Caesar onwaarschijnlijk zwakker zijn in relatie tot de historische gegevens rondom het bestaan van Jezus. Er zijn ook veel bewijzen buiten de Bijbel voor het bestaan van Jezus, zelfs voor Zijn opstanding. Carotta en Jan van Friesland beweren echter vrijmoedig heel andere dingen. De vooropgezette bedoeling is duidelijk en doorzichtig: De historiciteit van Jezus moet geloochend worden en daarmee alle fundament onder het christendom verwijderd. Het is de geest van de antichrist, helaas meer en meer de tijdgeest van de tegenwoordige tijd.

Bij het vergelijk dat gemaakt wordt tussen Jezus en Julius Caesar is een heleboel vaag en gezocht, ontsproten uit een fantasievolle duim. Eén ding is echter niet vaag en niet gezocht, het is ook geen overeenkomst, maar maakt wel een enorm verschil: Jezus is opgestaan uit de dood en komt terug. Julius Caesar is niet opgestaan uit de dood en komt niet terug.Ook dit bewijs van toenemende verleiding en werd door Jezus geprofeteerd en is daarvoor bewijs dat Hij heel spoedig zal komen.Ds. Henk Schouten

Directeur Het Zoeklicht