Henk Binnendijk spreekt op de komende Toogdag

Henk Schouten • 80 - 2004/05 • Uitgave: 12
Henk Binnendijk spreekt op de komende ToogdagWie kent hem niet, Henk Binnendijk, jarenlang één van de gezichten van de EO, programma’s met bijbelstudie, de straat op met de microfoon en dan het geijkte zinnetje: "Mag ik u iets vragen?", de EO jongerendag, Henks gezicht was bepalend.
Henk is nu met pensioen, maar dat is niet hetzelfde als werkloos achter de geraniums thuiszitten. Nog altijd gaat hij op weg in dienst van de Here Jezus. We zijn blij dat Henk dit jaar tijd en gelegenheid heeft om op onze Toogdag te spreken.

Hoe begon het allemaal? We leggen hem een paar vragen voor.U bent in christelijk/evangelisch Nederland een bekende persoonlijkheid. Dat is denk ik niet iets dat gezocht wordt, maar het ontstaat. Kunt u iets zeggen over hoe het allemaal begon?

Het begon natuurlijk bij God. Zoals bij iedere gelovige. Als kind en jongere heb ik altijd verlangen naar God gehad. Zoals vaker voorkomt, had ook ik een dubbel leven. Een deel voor God en een deel voor mezelf. Totdat God ingreep en ik in contact kwam met Verdieping en Activering. Daar begreep ik dat alles voor God moest zijn. Dat gaf me veel strijd, want ik kon mezelf niet uit handen geven. Maar uiteindelijk gaf ik mijn leven aan Hem en ik kwam tot levend geloof.Voordat u bekendheid kreeg via de programma’s was er ook een Henk Binnendijk, waar was die Henk destijds mee bezig?

Eén van de gevolgen van mijn radicale bekering, was dat ik de nood van de wereld ging zien. Er waren er zoveel die nooit het Evangelie hadden gehoord. Dat hield mij erg bezig Daarom vroeg ik de Here God voortdurend wat Hij met me wilde. Toen ik dertig was riep Hij mij duidelijk om uit ons familiebedrijf te gaan en geheel in Zijn dienst te gaan staan. Hoe wist ik niet. Daarom heb ik gedurende tien jaar veel in mijn bijbel gelezen, veel gebeden en ik kreeg een langzaam groeiend aantal spreekbeurten. De meeste voor jongeren. In die tien jaar waren mijn vrouw en ik met (uiteindelijk) vijf kinderen financieel volkomen afhankelijk van Gods genade. Juist in die periode heb ik God geweldig leren waarderen. Toen ik veertig was kwam ik bij de Evangelische Omroep.Zou het een winstpunt zijn, wanneer werkers in het Koninkrijk van God eerst in de maatschappij ervaring opdoen?

Ja, dat zou winst zijn. Iedere predikant of evangelist zou minstens een jaar in de bouw moeten werken. Om daar te leren dicht bij God en dicht bij mensen te zijn.Welke dingen maken u enthousiast, wanneer u kijkt naar het christelijk erf van ons land vandaag?

Ik ben erg enthousiast over het geloof van de jonge generatie. Ik kom net terug van een bijbelstudiekamp van twee weken met vijftig jongeren tussen zestien en vijfentwintig jaar. Fantastisch. Wat investeert God veel in die generatie. Mijn gebed is dan ook om nog twintig gezonde jaren. Om er nog te mogen zijn voor Hem en voor hen.Zijn er ook aspecten, waarvan u zegt, daar zou vandaag wat meer aandacht aan gegeven kunnen worden?

Eén van de grootste problemen is, om die jonge generatie te integreren in Kerk en Gemeente. Daar ligt een enorme uitdaging, die we niet uit de weg moeten gaan.Bij het Zoeklicht houden we ons vooral bezig met de hoop van profetische aspecten van Gods woord. Wat betekent ‘hoop’ voor u?

Leven in de hoop is een prachtig thema. Een groot deel van onze hoop ligt in de toekomst. De profetieën, zowel uit het Oude als Nieuwe Testament, zijn voor ons de beelden en beschrijvingen van de hoop die in ons is. Gedurende ons leven lezen we voortdurend die vooruitzichten en zoeken naar verbanden. Zodat zich gedurende ons leven een totaal gaat vormen. Daarin zijn blinde vlekken die we moeilijk kunnen invullen. Maar het totaal van die hoop inspireert enorm. De centrale figuur in die toekomstverwachting is Jezus. Hij is Gods geheim. Zowel straks als nu. Over Hem wil ik het hebben op de Toogdag.ds. Henk Schouten