Het Evangelie draagt vrucht

Jef de Vriese • 85 - 2009 • Uitgave: 12
Het Evangelie is ook een kracht die verandert. Redding is door geloof alleen, maar geloof staat nooit op zichzelf. Geloof is steeds vergezeld van geloofswerken. Geloof verandert een leven (1Joh. 2:3-6; Marc. 8:34-38; 2Kor. 5:17-21). Gods genade ontslaat ons niet van een heilig leven. Gods genade stelt ons actief in staat dat leven te leiden. Geloof maakt vrij van gebondenheid aan de dood van de zonde en verbindt ons met de geest van het leven (Rom. 8:1-2). Het Evangelie houdt in dat wij in Christus een nieuwe positie hebben ontvangen, maar ook dat in Christus de toestand van ons leven verandert van heerlijkheid tot heerlijkheid (2Kor. 3:18). Genade is het vermogen volgens de principes van Gods wet te leven.
De verkondiging van het Evangelie als ‘Jezus aannemen’, is dus ontoereikend. Dit is onvoldoende om de zondaar er op te wijzen dat berouw en bekering nodig is. Bekering van zonde naar een heilig leven is geen optie, maar cruciaal. Heiliging is het bewijs van de ontvangen genade (Hebr. 12:14). ‘Jezus aanvaarden als je Redder’ heeft geen betekenis wanneer niet wordt uitgelegd waarván iemand moet worden gered en wat er in de plaats moet komen. Zonder te spreken over berouw en bekering wordt het Evangelie niet verkondigd. ‘God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen’ (Hand. 17:30).
Bekering als beslissingsmoment, is niet de oproep van het Evangelie, maar: ‘Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt’ (Matt. 3:8).

Jef De Vriese