Het gekruisigde leven

ds. Oscar Lohuis • 87 - 2011 • Uitgave: 12
Met Pinksteren staan wij stil bij de uitstorting van de Heilige Geest. We lezen er in de Bijbel over hoe God toen op een heerlijke wijze Zijn Heilige Geest heeft uitgestort op de discipelen. Het gevaar is dat wij er dan straks weer even bij stil staan - zoals we elk jaar doen - en dat het daarbij blijft. Dan gaan we als het ware elk jaar weer even naar het Pinkstermuseum. We kijken even naar iets uit een ver verleden en zijn onder de indruk. Daarna gaan we naar huis en ons leven speelt zich verder af als altijd. Waar het echter om gaat is dat wij zelf ook vervuld worden en vervuld zijn van de Heilige Geest.
Het enige unieke aan de Pinksterdag van Handelingen 2 is dat het de eerste keer was dat de Heilige Geest op deze wijze op de gelovigen werd uitgestort. Niet het feit op zich, dat de Geest werd uitgestort, was uniek. Want ook in Handelingen 4 lezen wij dat zij allen opnieuw vervuld werden met de Heilige Geest. Op veel plaatsen daarna is de Heilige Geest elke keer weer uitgestort op mensen. Ook als wij de geschiedenis van de kerk bestuderen komen wij erachter dat de Here elke keer weer Zijn Geest heeft uitgestort. Zoals de golven keer op keer het strand bereiken, zo komen er, God zij dank, elke keer weer nieuwe golven van de Heilige Geest over de Gemeente. Degenen die zeggen dat dat vandaag de dag niet meer zou kunnen plaatsvinden, vergeten dat God een God van genade is. Wij verdienen het helemaal niet, maar God geeft het om Zijnentwil. Niet om mensen te verheerlijken, maar om Zijn grote naam te heiligen en te verhogen.
Opdat wij ook vervuld zullen zijn van de Heilige Geest is het nodig dat wij dood zijn voor de zonde. Alleen op het gekruisigde leven kan God Zijn Geest uitstorten. Ik verbaas mij wel eens over wat er allemaal gedacht en gezegd wordt over de Heilige Geest. Veel heeft te maken met enthousiasme, met opwinding, met uit je dak gaan. Als mensen wild of emotioneel worden, wordt dat toegeschreven aan de Heilige Geest. Of als mensen reageren door hun hand op te steken of naar voren komen, wordt er gezegd: “Nu werkt de Geest! Kijk maar!” Of als er gaven van de Heilige Geest functioneren, zoals spreken in vreemde talen of de genezing van zieken. We willen zo graag iets spectaculairs meemaken.
Maar juist in het zoeken naar wonderen en tekenen ligt de dwaling van de kerk van vandaag. Leonard Ravenhill (een Pinksterman!) heeft gezegd dat dat één van de manieren is waarop vandaag de dag een ander evangelie wordt gebracht. Het is voor de vleselijke mens wel aantrekkelijk als er iets wonderlijks gebeurt. We zijn vergeten dat de Heilige Geest de heilige Geest is. De Heilige Geest is alleen daar waar mensen geheiligd zijn en worden. De Geest wil ons leiden. Hij komt niet ons leven binnen om ons te helpen onze eigen agenda verder af te werken. Hij komt niet het leven van iemand binnen die Hem wel graag wil hebben als hulp voor het bereiken van zijn of haar eigen doelen. Hij wordt niet gegeven om mensen te helpen hun eigen ambities verder te verwezenlijken. Daar ligt in onze maatschappij en helaas in veel hedendaagse prediking, inderdaad de nadruk op. Ik bedoel, op het aanvaarden, ontplooien en verwezenlijken van jezelf.
Onze hele cultuur stroomt over van eigenwaarde en hoe belangrijk het is een positief zelfbeeld te hebben. Als wij dan tegen mensen zeggen: “Weet je wel dat God van je houdt!?” Dan zeggen velen: “Dat is mooi! Ik hou ook van mijzelf!” En op die manier wordt God in de aanbieding gedaan als de Dienaar van mensen, die mensen helpt om door te gaan zichzelf te aanbidden en hun eigen weg te vervolgen. Maar door die prediking zal de Heilige Geest niet opnieuw worden uitgestort. Het is een ander evangelie.
De boodschap van Jezus en de apostelen was: Bekeer je! De Heilige Geest vervult alleen mensen die bereid zijn zich door Hem te laten leiden. Er heeft nog nooit een opwekking plaatsgevonden onder mensen die door bleven gaan voor zichzelf te leven. Wij hebben het nodig om afgebroken te worden. De graankorrel van ons leven moet in de aarde vallen en sterven. Wij moeten leren wat het betekent ons kruis te dragen en zo Jezus te volgen.
Wil je vervuld worden met de Heilige Geest? Dat kan. ‘Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal’ (Handelingen 2:39). Daarvoor moet u zich volkomen overgeven aan Jezus Christus. Zit niet langer zelf op de troon van uw leven! Neem niet langer uw eigen beslissingen. Laat Hem het voortaan voor het zeggen hebben in uw leven. Wees voortaan dood voor de geldzucht, de eerzucht, de hoogmoed, de hartstocht, de wereldsgezindheid. Zoek de Here door de Bijbel te lezen, naar preken te luisteren, goede boeken te lezen en veel in gebed te zijn. Besteed uw tijd op een manier die overeenkomt met het volgen van Jezus. Stel je lichaam (niet alleen je hart) tot een levend, heilig, Gode welgevallig offer. Geef je geld en je tijd en je energie vrijelijk weg aan anderen. Jaag er niet langer naar om naar wereldse maatstaven iemand te worden, maar jaag er naar, elke dag van je leven, om God te kennen! Gehoorzaam Hem in alles. Wie dat doet zal vervuld worden met de Heilige Geest.

ds. Oscar Lohuis