Het gevaar van overspel

ds. Oscar Lohuis • 85 - 2009 • Uitgave: 3
Laatst heb ik het aangedurfd om over dit onderwerp te spreken in een zondagochtenddienst. Van tevoren had ik wel geworsteld met de vraag of het goed was om hier zo concreet op in te gaan. Maar de Bijbel zelf spreekt er duidelijke taal over in bijvoorbeeld Spreuken 5-7, dus moet een prediker van Gods Woord dat ook doen. Overspel is één van de ergste vormen van onrecht die er bestaat. Sinds een tijdje heb ik af en toe contact met een man wiens vrouw voor een ander is weggegaan. In het begin heb ik gevreesd voor zijn leven. Hij at bijna niet en kon niet slapen en ik was bang dat hij gekke dingen zou gaan doen. In het huwelijk geef je vertrouwen aan de ander als aan geen ander. Je geeft jezelf aan de ander zoals je dat aan niemand anders doet. Als je getrouwd bent, is je man of vrouw de belangrijkste mens in je leven geworden voor wie je alles doet en van wie je het meest liefde en geborgenheid verwacht. Als die persoon zich dan van je afkeert, is de pijn bijna niet te beschrijven. Iemand heeft eens gezegd dat het moeilijker is om je man of vrouw aan het leven te verliezen dan aan de dood, omdat het laatste je overkomt, terwijl het eerste je door iemand wordt aangedaan. Overspel is een grote misdaad die in de Bijbel van begin tot eind wordt veroordeeld.
Twintig minuten van genot kunnen een heel leven en een hele bediening ruïneren. Spreuken zegt dat het pad van de lichtzinnige vrouw (of man) leidt tot het graf. Het lijkt aantrekkelijk en kan verleidelijk zijn: haar lippen zijn glad, ze spreekt vleiende woorden, ze ziet er mooi uit en het is spannend om met iemand anders in aanraking te komen. Maar uiteindelijk is haar verlokking zo bitter als gif en zo scherp als een tweesnijdend zwaard.
Wat zijn gevolgen van overspel? In eerste plaats wordt de relatie met God verstoort. “Tegen U, U alleen heb ik gezondigd” (Ps. 51:6). Je behandelt God alsof zijn genade niets betekent en daarmee verwerp je Hemzelf. In de tweede plaats haal je als christen de naam van God door het slijk. Als kind van God draag je Zijn naam en als je dan zondigt dan is dat niet tot eer van Hem. Nathan zei tegen David: “Door deze daad heb je de vijanden van de Heer doen lasteren.”
Ten derde bega je een verschrikkelijke zonde tegen je eigen vrouw of man. Je verwerpt degene die je beloofd hebt te blijven liefhebben, eren en beschermen zolang jullie beiden leven. Het is een vorm van verraad en het huwelijksverbond wordt verbroken. Ten vierde beschadig je je kinderen. Nu kunnen de kinderen zich niet meer koesteren in de liefde die pappa en mamma voor elkaar hebben. Je verliest je geloofwaardigheid en het vertrouwen van je kinderen, je bent niet langer een voorbeeld en het gezag dat je over je kinderen hebt wordt aangetast. Hoe kan een dochter van een overspelige vader nog met respect en eerbied opzien naar haar vader? Juist dat hebben kinderen zo nodig, dat ze naar hun ouders kunnen opzien.
Ten vijfde zullen heel wat andere relaties die je hebt onder druk komen staan, die met je ouders, met je verdere familie, vrienden, medechristenen, die jou ook minder zullen kunnen respecteren en vertrouwen. Om nog maar te zwijgen van de schade die je je gemeente aandoet. Niemand van ons leeft op zichzelf. Ten zesde is het een overtreding tegen degene met wie het is geschiedt. Hiermee breng je schande en vele moeilijkheden in het leven van de ander en ook in het leven van de man of vrouw van de ander, de kinderen en alle andere familie en vrienden van de ander. Als laatste zegt Spreuken 5 dat het ook leidt tot een enorme deuk in je zelfvertrouwen: Uiteindelijk, wanneer er niets meer van je over is, schreeuw je het uit: 'Waarom heb ik, wat mij is geleerd verworpen?'. Het leidt tot psychische en emotionele wanorde en nervositeit: hoe zal je ooit jezelf weer kunnen vergeven en gelukkig kunnen worden? Overspel is een groot drama.
Zelfs niet-christenen zijn het er over het algemeen over eens dat overspel verkeerd is. En toch laten velen het in films en in boeken en door andere media voortdurend over zich heenkomen, alsof het normaal is. Het gevolg is dat velen, ondanks dat ze het veroordelen, er toch in vallen. Daarom zegt de Bijbel: Blijf er ver vandaan! Blijf weg van de bron van verleiding. Onderhoudt niet langer contact met degene die je verleidt of datgene dat jou verleidt. Waak over je kijken en je denken, ‘begeer haar schoonheid niet in je hart’. Geef je geest en je hart aan de Here en niet aan de immoraliteit. Doodt de begeerte.
En: wees toegewijd aan je eigen man of vrouw, als je die hebt. Laat hem of haar de bron van je vreugde zijn. Uit eerbied voor God ben je toegewijd aan elkaar in het huwelijk. “Dat liefde en trouw u niet verlaten, bindt ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. Dan zult u genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen” (Spr. 3:3,4). Je eerbaarheid en reputatie in de ogen van God en mensen is van meer waarde dan al het genot van de hele wereld.

ds. Oscar Lohuis