Het werk gaat door…

Joël Oosterhagen • 97 - 2021 • Uitgave: 9
Nu de zomervakantie voor de meesten voorbij is, starten allerlei activiteiten weer op. Ook bij Het Zoeklicht staat er voor de komende maanden veel op het programma. Te beginnen met het belangrijkste.

Vanaf 27 september kunt u weer evangelisatiebrochures bestellen (zie pagina 28). Toen Johannes de Heer 102 jaar geleden Het Zoeklicht oprichtte, was het zijn verlangen om via allerlei mogelijkheden mensen te bereiken met het Evangelie. Laten ook wij het goede nieuws bekendmaken aan de mensen om ons heen. Weet u dat…

- de velden wit zijn om te oogsten, maar er weinig arbeiders zijn?
- nog duizenden in ons land nooit met de boodschap van verlossing bereikt zijn?
- dat u medeverantwoordelijk bent voor de redding van uw naaste?
- dat de wereld op weg is om geoordeeld te worden, maar het nu nog genadetijd is?

‘Gemeente in de eindtijd’
Ook is de activiteitenpagina weer goed gevuld (zie pagina 34-35). Wij zijn dankbaar dat wij weer seminars en bijeenkomsten kunnen houden en zelfs een Bijbelstudieweekend in Het Brandpunt. Ondanks de positievere corona-ontwikkelingen hebben we toch besloten dit jaar geen Zoeklichtdag te houden.

Vanaf het volgende Zoeklicht komt het magazine er iets anders uit te zien, vanwege onze nieuwe vormgever. Dit nummer is tegelijkertijd ook een special: ‘De gemeente in de eindtijd’. Verder is het nieuwe boek van Amir Tsarfati verschenen (Gods Meesterplan) en zullen wij in het najaar weer een documentaire uitgeven. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Dank en eer
Het is wonderlijk om te zien hoe de Heere God ons rijkelijk zegent. Hem komt toe alle dank en eer! Met het oog op Jezus’ komst blijven we het Evangelie verkondigen en is het ons verlangen een heilig en Geestvervuld leven te leiden. Dit is een leven uit verwachting! Nu, 102 jaar later, blijft de boodschap van Het Zoeklicht onveranderd.

Joël Oosterhagen