Hitler-Boeddha-Krishna

drs. M. Dieperink • 79 - 2003/04 • Uitgave: 5
Hitler zelf interesseerde zich voor yogatechnieken, het derde oog en de micro-macrokosmische verbanden.

Na de oorlog was de aandacht vooral gericht op de politieke misdaden van de nazi’s en daarom bleef de religieuze interesse van de nazi’s vrijwel onopgemerkt. In hun omvangrijke boek Hitler-Buddha-Krishna (547 p.) * hebben Victor en Victoria Trimondi, een Duits echtpaar, onderzoek gedaan naar de ideologie van het nazisme. Ze zijn geen christen en ik mis een stuk inzicht in de demonische achtergrond van het nazisme, maar het boek is waardevol vanwege het omvangrijke feitenmateriaal dat ze aandragen. Op overtuigende wijze laten ze zien dat het nationaal-socialisme niet alleen een politiek systeem, maar vooral een religie in wording was. De modellen voor hun nieuwe religie vonden de nazi’s specifiek in het Oosten, in India, Tibet en Japan. Ze wilden een Indo-Arische godsdienst construeren. Speciaal in Tibet zou Arische oerkennis te vinden zijn. Ze hebben daarom een expeditie naar Tibet georganiseerd ten einde de resten van een Arisch oerras te ontdekken.
Hitler zelf interesseerde zich voor yogatechnieken, het derde oog en de micro-macrokosmische verbanden. Hij zag zijn eigen leven als een bevestiging van verborgen krachten. Maar de plannen voor een nazi-religie werden vooral gesmeed in de "SS-Ahnenerbe", de SS-academie. Sommige naziideologen die met dit instituut waren verbonden, toonden een sterke occulte interesse, zoals bijv. Wiligut, die beweerde telepathisch contact met Tibetaanse lama’s te hebben.
Himmler geloofde in reïncarnatie en meende dat hij de reïncarnatie was van koning Heinrich I. Zijn lievelingsboek was de Bhagavadgita, een hindoeïstisch geschrift dat hij altijd bij zich droeg. Hij is van plan geweest om in Rusland, als ze het land hadden kunnen veroveren, de oosters-orthodoxe kerk af te schaffen en door het boeddhisme te vervangen.

Oosterse concepten zoals de Avatar, de goddelijke incarnatie, en de chakravartin, de wereldheerser, werden op Hitler betrokken. Het Indiase kastensysteem, dat volgens nazi’s oorspronkelijk was ingevoerd om het Arische ras zuiver te houden, gold als model voor hun rassentheorieën die zeer antisemitisch waren. Het hakenkruis, hét nazi-symbool, is een bekend religieus symbool in India en Tibet en wordt daar swastika genoemd. De troon van de Dalai Lama werd traditiegetrouw versierd door een tapijt met hakenkruisen en ook de huidige Dalai Lama heeft zo’n tapijt!

Ook omgekeerd hadden oosterse leiders interesse voor het Derde Rijk vanwege de affiniteit die men ermee ervoer. Zo schreef Tai-hsu, opperhoofd van de boeddhisten in China: "Aan de Führer van het Duitse volk, meneer Adolf Hitler! De wetenschappelijke beschaving van onze tijd wordt gedragen door het Arische ras, de religieuze beschaving van het verleden echter heeft haar hoogtepunt in het boeddhisme, waarvan de stichter, de Boeddha Shakayamoeni, eveneens van Arische afkomst is... (…) Zo kan de boeddhistische religie (…) de religie van het Germaanse volk zijn."
De Dalai Lama kreeg in zijn jonge jaren onderricht van de nazi Heinrich Harrer, die uit India, waar hij in de oorlog in een kamp was opgesloten, naar Tibet was gevlucht. Diens boek Zeven jaren in Tibet is een bestseller en is ook verfilmd. Ook nu het nazi-verleden van Harrer bekend is, acht de Dalai Lama hem nog steeds hoog en hij heeft hem een prijs uitgereikt.
Na de oorlog zijn de nazi’s die oorlogsmisdaden hadden begaan, terechtgesteld, maar de nazi-ideologen, zoals bijvoorbeeld de indoloog Jakob Hauer, - en ook Harrer - gingen vrijuit. Toch vertelde Paul Zapp, die vanwege oorlogsmisdaden werd veroordeeld dat de leringen van Hauer hem tot deze misdaden hadden aangezet. Het boek van Hauer, Yoga als Heilsweg, werd zelfs na de oorlog herdrukt en ik heb het voor mijn doctoraal examen bestudeerd, niet wetende dat hij een nazi was.
Zo is de nazi-ideologie levend gebleven en kon zich verder ontwikkelen in neofascistische kringen. In de New Age-beweging is de interesse voor en de invloed van oosterse godsdiensten tot een nieuwe opbloei gekomen. Oosterse godsdiensten en speciaal het boeddhisme hebben een aureool gekregen dat ze vreedzaam zijn. De Trimondi’s hebben dit vreedzame masker afgerukt. Terecht waarschuwen de Trimondi’s voor een onkritische import van oosterse religieuze denkbeelden. Ze vrezen voor een nieuwe wereldwijde "krijgerreligie". Een volgende maal zullen we zien hoe de Bhagavadgita de holocaust legitimeerde en de Kalachakra Tantra, het lijfboek van de Dalai Lama, tot een religieuze oorlog oproept.

drs. Martie Dieperink

*] Victor en Victoria Trimondi.
Hitler-Buddha-Krishna, Wenen: Ueberreuter, 2002