Image

Hoe het duister de kerk insluipt (deel 2)

Ingrid Bijl • 99 - 2023 • Uitgave: 2

In mijn vorige artikel beschreef ik waarom het belangrijk is dat een kerk meer te weten komt over New Age, postmodernisme en ‘moderne spiritualiteit’. Verschillende onderzoeken tonen aan dat niet minder dan 30 procent van de Amerikaanse bevolking (een of meer) New Age-overtuigingen heeft. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de cijfers in Europa min of meer hetzelfde zijn.

In dit artikel zal ik meer vertellen over de meest voorkomende denkbeelden en overtuigingen van New Agers en mensen die zich bezighouden met ‘moderne spiritualiteit’. Deze overtuigingen resulteren vaak in activiteiten, zelfhulp-methodes en therapieën die tegengesteld zijn aan de christelijke overtuigingen. Dit zijn de meest gangbare ideeën binnen deze stroming:  

1. Alles is God
In de moderne spiritualiteit is er geen afgescheiden God, omdat alles God is. We zijn allemaal God. God is in ons allemaal. Dit is absoluut niet in overeenstemming met Gods eerste gebod. De Bijbel schrijft duidelijk dat we de Heer onze God, onze Schepper, moeten verheerlijken, aanbidden en liefhebben. Hij is heilig en afgezonderd van ons. Hij is niet ons, wij zijn Hem ook beslist niet.  

2. Waarheid bestaat niet
Er bestaat niet zoiets als dé waarheid, of de enige echte ware Waarheid. Het is ondenkbaar om te midden van New Agers te beweren dat je weet wat de Waarheid is. Dit wordt gezien als intolerantie, het uitsluiten van mensen die ‘anders zijn’ of als ronduit ouderwets. New Agers zeggen dat iedereen zijn of haar eigen waarheid moet kunnen hebben en dat ieders waarheid even waardevol is. Elke mening is waar, subjectieve waarheid is de norm.  

3. Alle religies zijn evenredig waar
Soms ook wel Universalisme genoemd. Het idee is dat alle religies in principe hetzelfde zijn, omdat alle religies min of meer dezelfde concepten delen als liefde, vergeving, acceptatie en vergelijkbare scheppingsverhalen hebben.  

4. Hoger bewustzijn
Volgens New Age-overtuigingen kunnen we een hoger bewustzijn of verlichting ontwikkelen, wat dan wordt beschouwd als de meest gewenste staat van een mens. In de westerse wereld zien we mensen geloven dat ze een hoger bewustzijn kunnen ontwikkelen door middel van esoterische, gnostische of mystieke leringen. Het ultieme doel is dat ze uiteindelijk hetzelfde bewustzijn hebben als Christus, het zogenaamde: Christusbewustzijn. In oosterse religies zoals het hindoeïsme werken mensen ijverig om de zogenaamde Kundalini-energie op te wekken, om een ​​hoger bewustzijn te openen en spirituele realisatie te ondersteunen. Yoga, tantra, meditatie, mantra-zingen en het werken met chakra’s zijn allemaal religieuze praktijken om dit spirituele pad te ondersteunen.  

5. Mensen zijn ‘goed’
Iedereen wordt geboren als een ‘goed mens’, perfect, liefdevol en onschuldig. We verliezen onze onschuld door levensomstandigheden of slechte keuzes. Als mensen slechte dingen doen, depressief zijn of falen in het leven, kunnen we de schuld geven aan opvoeding, omstandigheden of chemische onevenwichtigheden in de hersenen. We moeten dan in therapie gaan of medicijnen gebruiken om de problemen op te lossen.  

6. Positief denken
Het ‘positief denken’ is een wijdverspreide levensbeschouwing geworden onder niet-gelovigen: als je positief denkt, kun je altijd en in alles succes behalen. Negatieve gedachten en gevoelens moeten tot elke prijs worden vermeden.  

7. Ervaring en gevoelens
Als er geen waarheid is en we ons richten op positief denken, is de logische volgende stap dat je jezelf als kompas neemt. Je ervaringen en je gevoelens zijn je kompas en zullen je in ‘de goede richting’ leiden. Het enige wat je hoeft te doen is aandacht te schenken aan wat je voelt en op basis van eerdere ervaringen besluiten wat je volgende stappen moeten zijn. Je wordt geleerd je eigen hart te volgen, omdat je hart weet wat het beste voor je is.  

8. Creëer je eigen realiteit
Als je het juiste doet en positief denkt, kun je elke situatie creëren die je wilt (rijkdom, gezondheid, enz.). Elk mens bezit deze scheppingskracht. Als je arm, ziek of in een slechte situatie in het leven bent: is het eigenlijk je eigen schuld. Het is aan jou om dit te verbeteren door je gedachten te veranderen, want je gedachten hebben kracht en scheppen jouw leven. Visualisaties, moodboards, affirmaties, ‘de wet van aantrekking’ maken allemaal deel uit van dit idee.  

9. Verbinding maken met spirituele dimensies
Je kunt verbinding maken met andere spirituele dimensies om wijsheid of begeleiding te ontvangen. Er zijn andere spirituele dimensies buiten deze wereld en je kunt contact maken met die dimensies via channeling, mediums en helderzienden. Door contact te leggen met deze dimensies ben je in staat om inzicht en wijsheid te krijgen en richting voor de toekomst. Daarnaast zijn er spirituele gidsen, engelen, ‘opgestegen meesters’ of andere helpers die staan te trappelen om jou te ondersteunen en je inzicht te geven. Je kunt contact met ze maken door een grote verscheidenheid aan spirituele (occulte) oefeningen. De meeste New Agers zijn vertrouwd met één of meer van de volgende oefeningen of technieken om begeleiding en wijsheid te ontvangen: tarotkaarten, engelenkaarten, astrologie, handlezen, waarzeggerij, pendels, channeling en meer …  

10. Het draait allemaal om joú
Als een samenvatting van alle hierboven genoemde ideeën zou ik zeggen dat het in New Age, postmodernisme en moderne spiritualiteit allemaal om joú gaat. Er is geen autoriteit buiten je. Alle waarheid en richting komen van binnenuit, je innerlijke weten, je innerlijke stem, je gevoelens, je hart en je persoonlijke interpretatie van het leven. Het gaat allemaal om je bestemming, je persoonlijke ontwikkeling, je spirituele pad, je hogere bewustzijn en je geluk. Je kunt je eigen religie, je eigen wereld en je eigen god creëren. In feite ben je god in je eigen universum.  

Samenvatting en een afsluitende ‘waarschuwing’
Herken je een of meer van deze overtuigingen en ideeën? Waar heb je ze gezien? Op tv, in een glossy magazine? Of misschien dichter bij huis of in je kerk? Het is een feit dat al deze ideeën in tegenspraak zijn met het Woord van God en wat de Bijbel ons leert over God en wie we zijn in Christus. Al deze moderne ideeën worden echter vaak in een mooie verpakking, in mooie soundbites of slogans aan ons voorgelegd. Je zou ze bijna geloven … Als ik terugkijk op mijn leven, kan ik zien hoe misleid ik was, hoe verkeerd de dingen waren die ik deed. Ik was niet opgevoed en onderwezen over de Ene Ware God, dus hoe kon ik dat weten? In de wereld buiten de kerk zijn er miljoenen mensen gevangen in ‘moderne spiritualiteit’. Mensen zijn op zoek naar waarheid, aanvoelend dat er een diepere betekenis is in het leven. Dat had ik ook. Ze proberen de waarheid te vinden door stukjes van al deze ideeën samen te voegen, maar slagen er maar niet in. Paulus waarschuwde ons in de brieven van 1 en 2 Timotheüs en Titus dat valse leerstellingen Gods kerk zouden binnengaan. De bovenstaande concepten zijn (een deel van) de valse leer die je zult vinden in de kerk, in het leven van je christelijke familie. Blijf waakzaam. Praat erover. En bovenal: blijf dicht bij Gods Woord!  

In het volgende artikel vertel ik meer over een aantal veelgebruikte New Age-praktijken in onze moderne samenleving én in onze kerken.

Ingrid Bijl  

Ingrid is verbonden aan New Page Ministries, van New Age naar Gods Woordwww.newpageministries.nl