Homohuwelijk nipt afgewezen door Canadese Anglicanen

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 11
Homohuwelijk nipt afgewezen door Canadese AnglicanenDe Anglicaanse Kerk van Canada stemde tegen het inzegenen van verbintenissen van homostellen. Een voorstel hiertoe overheerste de synode in Winnipeg. Voorstanders van dit voorstel willen breken met tradities. Het burgerlijk homohuwelijk is al toegestaan in Canada. Of dit onderwerp nu dus is afgehandeld binnen de Anglicaanse Kerk is nog maar de vraag, omdat er maar een kleine meerderheid was tegen dit plan. Drie groepen moesten apart hun goedkeuring verlenen. De pastorale werkers en andere kerkelijk werkers stemden vóór, terwijl er bij de bisschoppen met een meerderheid van twee stemmen tegen de inzegening van het homohuwelijk werd gestemd. Daarmee werd het voorstel verworpen. Volgens bisschop Fred Hiltz is dit een onbevredigende uitkomst, omdat de stemming zo nipt was. Een andere bisschop noemde het ‘nee’ een ‘nee, nu nog niet’ en hield de deur voor de liberale Anglicalen open.