Hulp na twee grote natuurrampen in korte tijd

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 17
Hulp na twee grote natuurrampen in korte tijdDoor het wijdverspreide netwerk van hulporganisatie World Vision kon direct na de natuurrampen in Guatemala en India/Pakistan hulp worden geboden. In Pakistan is de hulporganisatie sinds vier jaar weer actief, voornamelijk op gebied van gezondheidszorg. In de jaren tachtig werkte deze organisatie hier ook al, maar moest de activiteiten staken vanwege de politieke situatie. De hulp na de aardbeving van 10 oktober ll. bestaat hier vooral uit voedsel, water, medicijnen, dekens en tenten.In Centraal Amerika zijn meer dan tachtigduizend mensen getroffen door de orkaan Stan, die deze regio begin oktober trof. Veel slachtoffers liggen hier begraven onder de enorme massa van modder en stenen. Ook de overlevenden van deze ramp laat de hulporganisatie niet in de kou staan. Ook hier zijn dekens, tenten, water en medicijnen nodig.

World Vision laat nog wel weten dat de programma’s die al in dit land liepen niet direct zijn getroffen.