Image

Iedereen moet het weten!

Joël Oosterhagen • 98 - 2022 • Uitgave: 10

Deze maand staat in het teken van evangelisatie. Dit keer hebben we ervoor gekozen om ons juist te richten op jongeren en kinderen (zie pagina 19). Bij dit Zoeklicht heeft u ook verschillende materialen ontvangen om uit te delen. Misschien denkt u ‘aan wie moet ik dit geven?’ of ‘waarom zou ik dit uitdelen?’. Ik hoop dat deze special u hierbij helpt.

Persoonlijk vind ik het vaak lastig om het Evangelie te verkondigen in mijn naaste omgeving. Ik laat mij dan leiden door verkeerde motieven, waardoor mijn zicht vertroebelt waarom ook zij het Evangelie nodig hebben.

De drie V’s
De artikelen in dit nummer hebben mij aangemoedigd en geholpen om te beseffen dat evangelisatie begint bij het zien op Gods grootheid (zie pagina 22). Dit moet echt duidelijk zijn willen we anderen het Evangelie vertellen. Daarnaast moeten we mensen vertellen waarvan ze gered moeten worden (zie pagina 25). In de 103 jaar dat ons tijdschrift bestaat, is onze missie steeds hetzelfde gebleven. Als Zoeklicht leven we uit Verwachting dat de Heere Jezus spoedig komt en mogen we door de Vervulling van de Heilige Geest een heilig leven leiden. Maar dit is allemaal begonnen doordat de Heere God Verzoening bracht door het volbrachte werk van de Heere Jezus op het kruis van Golgotha. Dat er verzoening is door de Heere Jezus, dat moet iedereen weten!  

De maranatha-boodschap
Wanneer we oog krijgen voor de toekomstige zaken en uitzien naar de komst van de Heere Jezus, dan worden wij sterk gemotiveerd om steeds meer op de Heere Jezus te gaan lijken én om het Evangelie te verkondigen.
De maranatha-boodschap is veel meer dan ‘de Heere Jezus komt’. Evangelist en oprichter van Het Zoeklicht, Johannes de Heer, heeft het destijds als volgt omschreven:  

De maranatha-verwachting brengt ons dichter

  • bij Gods Woord

  • bij God Zelf

  • tot Gods volk

  • bij de verloren-gaande wereld

Terwijl wij ons losser maken van

  • de wereld

  • de zonde

  • het onrecht

  • het eigen-ik  

Joël Oosterhagen