Internationale banken: ‘Israël zal financiële crisis doorstaan’

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 22
Vertegenwoordigers van internationale banken verwachten dat Israël meer dan welke ander geïndustrialiseerd land dan ook in staat is om de wereldwijde economische crisis te weerstaan. Dat werd gezegd op de jaarlijkse bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds in Washington DC. Israel Today meldt dat bankiers van grote banken als het Amerikaanse Morgan Stanley, de Zwitserse USB en de Deutsche Bank stellen dat het voorzichtige economische beleid van de afgelopen jaren Israël zoveel als mogelijk heeft voorbereid op deze situatie. Dit houdt niet in dat het land niet te maken kan krijgen met het inzakken van de economie zoals in Europa, Azië en Amerika is gebeurd, maar het verlies aan banen en inkomsten worden minimaal geacht.