Iran in Amerika’s achtertuin

Feike ter Velde • 84 - 2008 • Uitgave: 8
Alliantie tussen islam en marxisme

Iran is voortdurend in het nieuws als het gaat om de botsing tussen de wereld van de islam en het vrije westen. Het land speelt een hoofdrol, ook in de confrontatie met Israël. Iran bewapent Hezbollah in Zuid-Libanon met raketten en andere wapens. Hezbollah is naar eigen zeggen al weer aardig op sterkte. Nu is Iran aan een nieuw avontuur begonnen in Zuid-Amerika, want Iran beoogt de vernietiging van de westerse democratieën, als eerste de Verenigde Staten.


In Venezuela, met de marxist Hugo Chavez als president, wordt Iran gezien als grote bondgenoot in de strijd tegen het Westerse kapitalisme en met name tegen de Verenigde Staten. De Iraanse minister van industrie, Ali-Akbar Mehrabian, kondigde, na zijn bezoek aan Venezuela, het opstarten van zo’n dertig industriële projecten aan waarin Iran zal investeren in de communistische maatschappij van Chavez. De Venezolaanse president blijkt inmiddels aan de communistische rebellenbeweging in het buurland Colombia, de FARC, driehonderd miljoen steun te hebben verleend. FARC is berucht om de vele moorden en ontvoeringen van burgers.
De plannen tot actieve steun door Iran, zijn tot stand gekomen tijdens het bezoek van de Iraanse president Mahmud Ahmadinejad aan Venezuela en Bolivia. De ultralinkse president Evo Morales van Bolivia meldde dat Iran een groot televisiestation zal bouwen in het Andesgebergte, dat alle Zuid-Amerikanen zal bereiken. De Amerikaanse regering ziet de ontwikkelingen met toenemende zorg aan. Zoals ook in andere delen van de wereld blijkt ultralinks een goede bondgenoot van de politieke islam, hier vertegenwoordigd door het Iran van Ahmadinejad. Tijdens recente, frauduleuze verkiezingen in Iran hebben de orthodoxe islamieten in het Iraanse parlement hun positie aanzienlijk versterkt.

Al in 2005 bezocht de Iraanse president Khatami, de voorganger van Ahmadinejad, de revolutionaire Chavez, die van de Russen al een behoorlijke dosis wapens had ontvangen voor zijn leger, waaronder honderdduizend AK-47 automatische geweren. De marxistische FARC, opgericht met hulp van de voormalige Sovjet-Unie en Cuba, kreeg financiële problemen toen de Sovjet-Unie in elkaar zakte en de communistische heerschappij ten einde kwam. Drugsbaronnen uit Colombia zorgden voor de oplossing. Immers, de drugs gaan naar het Westen en zijn deel van het aanvalsplan. Dit wordt wel narco-terrorisme genoemd. Nu gebleken is dat Chavez de FARC financieel steunt, is voor de hele wereld duidelijk hoe gevaarlijk en crimineel deze man is. Het was voor de Verenigde Staten een hele schok te vernemen van de Venezolaanse luchtmachtofficier majoor Diaz Castillo, die Chavez’ privé-piloot was totdat hij overliep naar de VS, dat hij van Chavez persoonlijk de opdracht had gekregen om een miljoen dollar over te vliegen naar een adres van Al Qaida, ná de terreur op New York en Washington, waarbij drieduizend mensen omkwamen. Bovendien vertelde deze officier dat Venezuela, bij Amerika bekende, terroristen voorzag van identiteitspapieren, zodat ze over de hele wereld konden reizen, vaak vanuit Iran, waar ze zich schuilhouden.
Vanuit Iran worden in Irak, ná de val van Saddam Hoessein, terreuraanslagen gepleegd. Daarbij kwamen al duizenden burgers om. De marxist Chavez heeft een machtig wapen in handen voor de eigen regio, namelijk olie. Er zijn berichten dat Venezuela olie onder de marktprijs levert in het Caraïbisch gebied in ruil voor sympathie en actieve steun voor zijn buitenlandse revolutionaire beleid. Cuba krijgt de olie allang gratis. In tal van ellenlange toespraken heeft Chavez opgeroepen om de Verenigde Staten ‘af te maken’. Hij ziet een meerderheid van landen en volken daarin verenigd. Iran en zijn president Ahmadinejad klinkt dit als muziek in de oren. Ook Israël is al enkele malen zeer bedreigend bejegend door Chavez.

Chavez werd gehuldigd in Teheran met de hoogste onderscheiding van Iran vanwege zijn actieve steun aan Iran, die standhield tegen de druk van Amerika en Europa om te stoppen met het verrijken van uranium, wat tot het maken van de atoombom door Iran zal leiden. Chavez werd geëerd als moedige man, die zijn land en andere Latijns-Amerikaanse landen bewoog ‘tot verzet tegen het westerse imperialisme’. Hierin wordt de gemeenschappelijke factor van Iran met Ahmadinejad en Venezuela met Chavez gevonden. Een alliantie tegen een gemeenschappelijk vijand: Amerika en Europa - zeg maar de vrije, democratische wereld. Hier ligt groot gevaar voor de vrije wereld, waar Amerika voor waarschuwt, maar wat nauwelijks wordt gehoord in Europa, of het wordt door links met cynisme bejegend. Dat is griezelig. Want Amerika zal het alleen niet redden tegen de gevaren die deze ontwikkelingen kunnen gaan inhouden. Amerika en Europa hebben elkaar hard nodig. Het anti-Amerikanisme bij links, vooral in de media, is ziekelijk en niet ongevaarlijk.

De Iraanse vijandige houding jegens Amerika is begonnen met Khomeiny’s terugkeer uit de ballingschap in Parijs. De sjah van Perzië was verjaagd en de ayatollah werd als held binnengehaald. In 1979 werd de Amerikaanse ambassade in Teheran binnengevallen. De zwakste van alle presidenten in Amerika, de democraat Jimmy Carter, liet het leger nog iets ondernemen, maar dat liep uit op een groot fiasco. De Amerikanen steunden daarna Saddam Hoessein in de oorlog tegen Iran. Geen wijze beslissing, integendeel. China, Noord-Korea en ook Syrië leverden wapens aan Iran. Het doel van Iran was echter vooral het verkrijgen van nucleair materiaal, het verrijken van uranium op te zetten en zo de atoombom te ontwikkelen.
Inmiddels had China al contracten met het islamitische Pakistan gesloten en beide landen sloten overeenkomsten met Iran tot het leveren van kernreactors. Pakistan heeft, met gestolen technologie uit Nederland, inmiddels de atoombom ontwikkeld. De dief was de hier (bij Urenco, Almelo) werkende dr. Abdul Quadeer Khan, die nu de vader van de eerste islamitische atoombom wordt genoemd. De onnozele Nederlandse regering van toen heeft alle waarschuwingen van Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten in de wind geslagen. Toen Khan met een koffer vol documenten naar Pakistan was afgereisd, bleek dat hij alle kennis stiekem had meegenomen.

In 1990 startten de besprekingen van Rusland met Iran voor de verdere ontwikkeling van Irans atoomprogramma, het verrijken van uranium en de levering van een kerncentrale. Amerika trachtte Rusland te bewegen tot het stoppen van steun aan Iran, gedeeltelijk met succes. Eerder waren de Amerikanen erin geslaagd de plannen van Iran te blokkeren om Argentinië aan nucleaire kennis en materiaal te helpen. Ook China en Rusland hadden die plannen jegens Argentinië, maar dat is voorlopig van de baan. Amerika wil straks niet vanuit de eigen achtertuin bedreigd worden met atoomwapens. In 1995 kwamen de Amerikaanse inlichtingendiensten, in samenwerking met Israël, tot de ontdekking dat Iran via een omweg en met Russische steun, ver gevorderd is met het verrijken van uranium. Dat was schrikken. Allerlei aankopen van westerse technologie bewezen het Iraanse plan tot het maken van de atoombom.
In 2002 kwam via een groep Iraniërs in Parijs het nieuws dat er twee geheime fabrieken waren die in het westen tot dan toe onbekend waren, In Natanz, waar uranium wordt verrijkt en in Arak voor de productie van zwaar water. Het kringetje was rond: Iran heeft boze plannen in zijn streven een machtige natie te worden van wereldbetekenis. Dat, gecombineerd met de leer van de koran, dat de hele wereld via de jihad moet worden onderworpen, is genoeg stof tot grote zorg!

Perzië, sinds 1935 Iran geheten, is één van de landen die naar het profetisch Woord een rol speelt in de eindtijd. In de grote eindstrijd worden de Perzen met name genoemd (Ez. 38:5) samen met andere volkeren, die boze plannen smeden om Israël te vernietigen (vers 8). Het is van belang te lezen dat de profeet Ezechiël zegt dat God zelf het initiatief neemt. Hijzélf zal die volken doen optrekken naar zijn(!) land en zijn volk (vers 15,16). Het zal de grote slag worden van de eindstrijd en de eindtijd en de contouren van die strijd beginnen zich af te tekenen. Maar de hele wereld zal erbij betrokken zijn! Wat in en rond Israël gebeurt heeft ook zijn weerslag op de rest van de wereld.
In Zuid-Amerika zijn opnieuw communisten aan het bewind gekomen met revolutionaire plannen tot vernietiging van de vrije wereld. De islam, met dezelfde plannen, heeft vrienden gevonden die bij die plannen passen en wel in Zuid-Amerika. Dit kan op het westelijk halfrond grote consequenties hebben.
De islam is al diep in onze westerse samenleving doorgedrongen. Het is onnozel te denken dat verdeelde islamitische stromingen in het westen geen vuist kunnen maken. We zien dat moslims zich direct verenigen rond de Palestijnen als Israël zich verdedigt tegen Palestijnse terreur. De Palestijnen worden de slachtoffers en Israël de onderdrukker. Dit plaatje, met vertekenende werkelijkheden, wordt door de islam, met geld van rijke sjeiks in het Midden-Oosten, door alle media over de hele wereld getoond. De Palestijnen tonen aan hun kinderen de meest verschrikkelijke en gewelddadige films, in navolging van de koran, die zegt dat de Joden overal ter wereld gedood dienen te worden. Christenen trouwens ook. En dan zijn er kerkelijke leiders, ook in ons land, die willen samenwerken met de islam, omdat wij in ons land moslims zouden discrimineren. Dat is eveneens een compleet vertekende werkelijkheid. Er zijn mensen onder ons die het voortouw nemen om onze cultuur en geschiedenis, alsmede onze vrijheid, te beschermen tegen de islam. Het lijkt van meer waarde en betekenis als deze kerkelijke leiders eens steun zouden betuigen aan vervolgde christenen in de islamitische wereld en aan Israël. Dáár liggen de prioriteiten en het is al laat, héél laat op de klok!

Feike ter Velde