Israël en Europa

Peter de Haan • 87 - 2011 • Uitgave: 2
Over drie weken is er weer een studiedag van Het Zoeklicht! Eerdere edities waren steevast drukbezocht. Dit keer is er ook weer een boeiend programma. Het thema ‘Israël en Europa’ is al veelbelovend, de sprekers zijn dat evenzo. Ronny Naftaniël (directeur van het CIDI) zal het hebben over hoe er in Nederland tegen Israël wordt aangekeken. Shlomo Hizak (oprichter van het Centrum voor Bijbelstudie te Jeruzalem) laat zien hoe Israël zijn isolement beleeft. Feike ter Velde plaatst de huidige situatie van Israël in profetisch perspectief.
Verderop in dit nummer natuurlijk nog veel meer informatie en een kaart om u aan te melden. Feike ter Velde gaat in dit nummer ook al iets in op het thema. Welke plaats hebben Joden in Europa? Is er de afgelopen honderd jaar iets veranderd, of zien we een terugkerend patroon? Gert van de Weerd gaat verder terug, naar Matteüs 24. Daar wordt de verwoesting van de tempel aangekondigd. Maar ook een schets van gebeurtenissen die nog moeten komen, waaronder de grote verdrukking. Nog wat verder terug, maar eveneens vooruitziend, is het artikel over Elia. Maurits Tompot bespreekt de profetie van Maleachi, die voorspelde dat Elia zou terugkomen voorafgaande de komst van de Messias. Gelooft u dat deze profetie nog vervuld moet worden?
De Bijbel laat ons zien wat er komen gaat, zowel voor Israël als voor de Gemeente. Ook op persoonlijk gebied geeft Gods Woord een duidelijk toekomstperspectief. We mogen weten dat de Here met ons zal zijn en ons moed geeft voor een nieuwe levensetappe, zoals Gieneke van Veen dat zo mooi omschrijft. De stellige belofte van Zijn aanwezigheid geldt voor elke dag.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht